Prezidentské voľby 2024

Slovensko si bude voliť novú hlavu štátu. Prvé kolo prezidentských volieb sa bude konať v sobotu 23. marca 2024. V prípade, že žiaden z kandidátov v prvom kole nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, bude sa konať druhé kolo volieb, ktoré je naplánované na sobotu 6. apríla.

O voľbách

1. kolo:23. marec 2024, 07:00 - 22:00 2. kolo:6. apríl 2024, 07:00 - 22:00 Moratórium:24 hodín pred začiakom konania volieb Kto môže kandidovať:Bezúhonný občan/občianka Slovenskej republiky, ktorý ku dňu konania volieb dosiahol vek 40 rokov a získal buď 15 podpisov poslanocv NR SR, alebo 15-tisíc podpisov občanov. Kde voliť:Občania môžu voliť vo volebnej miestnosti, ktorá prislúcha k ich trvalému bydlisku, alebo v ktorejkoľvej volebnej miestnosti na Slovensku s platným hlasovacím preukazom. Voľba poštou zo zahraničia nie je možná.