Prezidentské voľby 2024

Slovensko si bude voliť novú hlavu štátu. Prvé kolo prezidentských volieb sa bude konať v sobotu 23. marca 2024. V prípade, že žiaden z kandidátov v prvom kole nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, bude sa konať druhé kolo volieb, ktoré je naplánované na sobotu 6. apríla.

Prezidentské voľby 2024

Vo voľbách sa točia
Vo voľbách sa točia obrovské prachy: Stávkové kancelárie makajú na plné obrátky! TOTO je favorit bookmakerov

BRATISLAVA – Prieskumy nám dávajú lepšiu predstavu o tom, akú podporu majú jednotliví kandidáti v prezidentských voľbách. Veľa o možnom výsledku nám môže však naznačiť aj stávkovanie. Pozreli sme sa na to, ako to v boji o palác vyzerá podľa bookmakerov.

O voľbách

1. kolo:23. marec 2024, 07:00 - 22:00 2. kolo:6. apríl 2024, 07:00 - 22:00 Moratórium:24 hodín pred začiakom konania volieb Kto môže kandidovať:Bezúhonný občan/občianka Slovenskej republiky, ktorý ku dňu konania volieb dosiahol vek 40 rokov a získal buď 15 podpisov poslanocv NR SR, alebo 15-tisíc podpisov občanov. Kde voliť:Občania môžu voliť vo volebnej miestnosti, ktorá prislúcha k ich trvalému bydlisku, alebo v ktorejkoľvej volebnej miestnosti na Slovensku s platným hlasovacím preukazom. Voľba poštou zo zahraničia nie je možná.

Kandidáti na prezidenta

Aktuálny zoznam potenciálnych kandidátov, ktorí sa rozhodli uchádzať o post prezidenta Slovenskej republiky vo voľbách 2024. Pozrite si profily kandidátov a získajte prehľad o ich skúsenostiach a víziách pre budúcnosť Slovenska.

Prieskumy preferencií

Preferencie jednotlivých kandidátov na post prezidenta Slovenskej republiky podľa najnovšieho predvolebného prieskumu. Všetky prieskumy nájtete v sekcii Prieskumy preferencií.

Aktuálne správy a dôležité informácie

Prehľad dôležitých udalostí počas predvolebnej kampane, informácie pre voličov a správy o priebehu a výsledkoch volieb.

Správy z volieb

Volebná kampaň:Volebná kampaň pred voľbou prezidenta SR sa začala oficiálne v utorok 9. januára, dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Končí sa 48 hodín predo dňom konania kola volieb. Financie v kampani:Kandidát na prezidenta SR môže na svoju volebnú kampaň vynaložiť najviac 500.000 eur vrátane DPH spolu pre obidve kolá volieb. Do tejto sumy sa rátajú aj náklady na propagáciu kandidáta, ktoré vynaložil v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb, a náklady, ktoré uhradil alebo má uhradiť. Vzdanie sa kandidatúry:Kandidát na prezidenta sa môže vzdať najneskôr 48 hodín pred začatím prvého kola volieb predsedovi Národnej rady SR, teda do 21. marca do 7.00 h, alebo najneskôr do 48 hodín pred začatím druhého kola volieb, teda do 4. apríla do 7.00 h. Funkčné obdobie prezidenta:Funkčné obdobie prezidenta trvá päť rokov. Ďalšie prezidentské voľby na Slovensku sa očakávajú v roku 2029. Hoci nový prezident bude zvolený na jar 2024, do svojej funkcie nastúpi až v júni. Súčasnej prezidentke Zuzane Čaputovej skončí mandát 15. júna 2024. Podľa Ústavy Slovenskej republiky novozvolený kandidát prevezme úrad zložením sľubu pred parlamentom do rúk predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky. Úradujúca prezidentka:Zuzana Čaputová Právomoci prezidenta:
 • reprezentuje Slovenskú republiku a zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov
 • vykonáva úrad podľa svojho presvedčenia, nie je viazaný príkazmi
 • zastupuje Slovenskú republiku, dojednáva a ratifikuje medzinárodné zmluvy
 • môže podať návrh na rozhodnutie Ústavného súdu o súlade dojednanej medzinárodnej zmluvy
 • prijíma, poveruje a odvoláva vedúcich diplomatických misií
 • zvoláva ustanovujúcu schôdzu Národnej rady
 • môže rozpustiť Národnú radu v určitých situáciách
 • podpisuje zákony
 • vymenúva a odvoláva predsedu a členov vlády, poveruje ich riadením ministerstiev
 • vymenúva a odvoláva vedúcich ústredných orgánov, vyšších štátnych funkcionárov
 • vymenúva rektorov vysokých škôl, vysokoškolských profesorov, povyšuje generálov
 • udeľuje vyznamenania, odpúšťa a zmierňuje tresty
 • je hlavným veliteľom ozbrojených síl
 • vypovedáva vojnu na základe rozhodnutia Národnej rady
 • môže nariadiť mobilizáciu, vyhlásiť vojnový stav alebo výnimočný stav
 • vyhlasuje referendum
 • môže vrátiť Národnej rade zákon s pripomienkami
 • podáva správy o stave krajiny a politických otázkach
 • má právo vyžadovať si informácie od vlády
 • vymenúva a odvoláva sudcov Ústavného súdu, Najvyššieho súdu a Súdnej rady
 • rozhoduje o poverení vlády a dáva súhlas na výkon jej pôsobnosti

Prezidenti Slovenskej republiky

Historický prehľad prezidentov Slovenskej republiku od jej vzniku po súčasnosť.