Piatok, 7. máj 2021. Meniny má Monika, zajtra Ingrida.

Staré Mesto ani Vrakuňa neodsúhlasili návrh k parkovacej politike: Dúbravka mu dala zelenú

Obľúbené parkovanie v Bratislave
Obľúbené parkovanie v Bratislave
Zdroj: Jozef Vydra
15.05.2019 11:15

BRATISLAVA – Miestni poslanci bratislavského Starého Mesta na utorkovom (14. 5.) mimoriadnom zasadnutí neodsúhlasili mestský návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) k parkovacej politike a návrh k dodatku štatútu hlavného mesta. Informoval o tom hovorca starostky Starého Mesta Matej Števove.


Staromestská starostka Zuzana Aufrichtová na začiatku rokovania vyjadrila podporu parkovacej politike, ktorú chce presadiť bratislavský primátor Matúš Vallo, a schváleniu súhlasného stanoviska. Na návrh miestneho poslanca Borisa Ažaltoviča bol však prijatý pozmeňovací návrh, v ktorom miestne zastupiteľstvo žiada primátora zabezpečiť zverejnenie finančnej analýzy, ktorá bola použitá na vypracovanie návrhu rozdelenia príjmov z výnosu, a dopracovanie návrhu dodatku na základe pripomienok mestských častí a verejnej diskusie.

Požaduje to predložiť v dopracovanej verzii na opätovné pripomienkovanie mestským častiam a na verejnú diskusiu v septembri 2019. Ďalej žiada primátora zabezpečiť vypracovanie a zverejnenie pasportizácie parkovacích miest a analýzy vplyvy zavedenia parkovacej politiky. "Nemáme dosť podkladov na to, aby sme vedeli zahlasovať za tento návrh. Chýba finančná analýza, dopadová štúdia," povedal.

Prijatiu pozmeňovacieho návrhu a následného uznesenia predchádzala búrlivá debata. "Mne sa nepáči také podsúvanie, že ak máte nejakú pripomienku, tak ste proti parkovacej politike," skonštatoval poslanec Tomáš Ziegler. Poslankyňa Viera Satinská uviedla, že podporuje reguláciu parkovania, avšak rýchlosť a bezhlavosť jej na tom prekáža. "Tá rýchlosť a nedostatok tvrdých dát v podkladoch," povedala.

Staré Mesto ani Vrakuňa
Zdroj: Facebook

Poslanec Damask Gruska zdôvodňoval časový stres, ktorý je pri zavádzaní parkovacej politiky. "My, keď neurobíme nejaký krok, táto situácia sa dramaticky zhorší," upozornil. Vicestarostka Starého Mesta Martina Uličná poznamenala, že návrh Ažaltoviča nehovorí nič o zastavení parkovacej politiky. "Len o oddialení rozhodnutia," spresnila. Bratislavská viceprimátorka Tatiana Kratochvílová pripomenula, že Staré Mesto má parkovaciu politiku už zavedenú a nie je to pre obyvateľov nič nové. Povedala, že čas zapracovať pripomienky bude, keďže VZN bude od 22. mája zverejnené a priestor na vyjadrenie budú mať tak obyvatelia, ako aj mestské časti.

Poslanci hlasovaním prijali pozmeňovací Ažaltovičov návrh a hlasovaním prijali takto pozmenené uznesenie, a teda vyjadrili nesúhlas s mestským návrhom VZN a nesúhlas s dodatkom k štatútu hlavného mesta. Za boli 13, proti ôsmi poslanci a zdržal sa jeden. Poslankyňa Dana Kleinert vyjadrila ľútosť nad rozhodnutím zastupiteľstva. Ako uviedla na sociálnej sieti, "vytĺkanie politického kapitálu je pre niektorých poslancov prednejšie, ako zdravá argumentácia a oboznámenie sa s témou".

"Rýchlosť doby, ktorá bola na súčasné spracovanie parkovacej politiky, mne ako starostke nedala mandát a odpovede svojim poslancom k tomu, aby som vedela politicky vyjednať súhlasné stanovisko," argumentovala starostka. Nevníma to však ako tragédiu. Návrh parkovacej politiky má byť v júni predložený mestskému zastupiteľstvu. Aufrichtová deklaruje, že pokiaľ požiadavky Starého Mesta budú zohľadnené, mestská časť podporí parkovaciu politiku.

V Dúbravke dali návrhu parkovacej politiky zelenú, vo Vrakuni nie

S vnútromestskými legislatívnymi zmenami, ktoré smerujú k zavedeniu parkovacej politiky v hlavnom meste SR súhlasili v utorok (14. 5.) popoludní poslanci Dúbravky. Mestská časť tak dala zelenú implementácii celomestských parkovacích pravidiel, ktoré navrhuje súčasné vedenie radnice pod vedením primátora Matúša Valla. V mestskej časti Vrakuňa si však vyžiadali poslanci návrh zo strany magistrátu dopracovať, preto ho nateraz nepodporili.

"Poslanci schválili všetky stanoviská mestskej časti k štatútom hlavného mesta SR Bratislavy, ako aj stanovisko miestneho zastupiteľstva k všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) o dočasnom parkovaní motorových vozidiel," povedala hovorkyňa Dúbravky Lucia Marcinátová o hlasovaní poslancov na mimoriadnom rokovaní miestneho zastupiteľstva.

Staré Mesto ani Vrakuňa
Zdroj: Getty Images

Vo Vrakuni zostáva parkovacia politika naďalej otvorenou témou. Mestský návrh totiž miestne zastupiteľstvo zatiaľ nepodporilo a žiada dopracovať materiál o finančnú analýzu. Od mesta chce tiež bližšie informácie o realizácii parkovacích miest, parkovacích domoch či budúcom fungovaní MHD v mestskej časti.

"Nie je to v štádiu, že by to poslanci definitívne odmietali. Poslanci sa viackrát vyjadrili, že sú za parkovaciu politiku. Chcú však dopracovať materiál, čo je podľa mňa možné do týždňa či do dvoch týždňov. Ak to bude dopracované, som ochotný zvolať ďalšie mimoriadne zastupiteľstvo ešte do konca mája, aby sme sa k tomu mohli definitívne vyjadriť," povedal starosta Vrakune Martin Kuruc. Mestský návrh parkovacej politiky a zmeny štatútu hlavného mesta nepodporili ani miestni poslanci Starého Mesta.

Po stanoviskách mestských častí k návrhu magistrátu bude mať možnosť pripomienkovať návrh VZN aj verejnosť. Hlavné mesto zverejní v najbližších dňoch návrh VZN k pripravovanej parkovacej politike. Uskutoční sa aj verejné prerokovanie 22. mája o 17.30 h v bratislavskej Starej tržnici. Po 22. máji bude plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu Bratislavčania zasielať hlavnému mestu oficiálne pripomienky. O tom, kedy a za akých podmienok bude parkovacia politika prijatá, majú rozhodovať v júni bratislavskí mestskí poslanci.

Spustenie parkovacej politiky v Bratislave sa očakáva v druhej polovici roka 2020. Magistrát navrhuje štyri tarifné pásma za hodinové parkovania, kde sa má platiť od 0,50 eura do dvoch eur za hodinu. Rezidenti si majú za parkovaciu kartu zaplatiť za prvé auto v domácnosti 49 eur za rok, za druhé 150 eur a za tretie 500 eur za rok.
 


Galéria

Obľúbené parkovanie v Bratislave

Nástroje k článku


ZDROJ: TASR

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články