°C

Sobota, 5. december 2020. Meniny má Oto, zajtra Mikuláš.

Kabinet prerokuje zmeny v obchodnom registri, azyl či návrhy rezortu kultúry

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: TASR/František Iván
20.04.2018 08:25

BRATISLAVA - Vláda preberie na dnešnom rokovaní návrh z dielne Ministerstva spravodlivosti SR o zmenách v Obchodnom registri SR. Cieľom pripravovanej novely je zjednodušenie systému a najmä jeho elektronizácia. Po novom by mali mať všetky podnikateľské subjekty prístup k potrebným údajom elektronicky, rovnako tak by mali byť efektívne bežné nástroje, napríklad oprava neaktuálnych údajov, prijatie zmien, zápis osôb či ich výmaz.


Ďalším opatrením je registračná agenda, ktorá odbremení jednotlivé súdy, ktoré sa ňou v súčasnosti zaoberajú. Predstavitelia rezortu spravodlivosti plánujú zaviesť novelu v dvoch fázach. Prvá by mala byť realizovaná do konca roka 2018, druhá do 31. decembra 2020.

Ministerstvo vnútra chce novelizovať zákon o azyle. Ako sa uvádza v predkladacej správe novely, návrh by nanovo ustanovil predlžovanie lehoty na rozhodovanie v konaní o azyle, rozšíril by dôvody na zánik azylu a tiež rozšíril dôvody na zánik doplnkovej ochrany. Ustanovený má byť nový dôvod na prerušenie konania o udelenie azylu a v súvislosti s definíciou žiadateľa spresní relevantné ustanovenia upravujúce práva, povinnosti alebo iné kritériá tak, aby boli viazané na trvanie statusu žiadateľa a nie na trvanie, respektíve skončenie konania o azyle.

Ministri prerokujú aj návrhy z Ministerstva kultúry SR. Jedným z nich je návrh novely o Audiovizuálnom fonde (AVF). Cieľom zmien zákona o Audiovizuálnom fonde a zákona o audiovízii je podľa MK SR upraviť právne vzťahy v oblasti filmových koprodukcií, a to v súvislosti s tým, že 1. októbra 2017 začal platiť revidovaný Dohovor Rady Európy o filmovej koprodukcii. Základným cieľom revidovaného dohovoru je podpora rozvoja medzinárodnej filmovej koprodukcie.

Lepšiu dostupnosť kníh, novín, časopisov, audiokníh a ďalších diel pre nevidiacich, zrakovo postihnutých alebo postihnutých inou poruchou čítania by mohla v prípade odobrenia vládou priniesť novela Autorského zákona. Nutnosť úpravy Autorského zákona vyplýva z potreby zapracovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady EÚ z 13. septembra 2017 o určitých povolených spôsoboch použitia určitých diel a iných predmetov ochrany chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) predloží dnes vláde návrh nového zákona o rybárstve, ktorý nebol novelizovaný 15 rokov a je ho preto nutné prispôsobiť súčasným podmienkam. Nový zákon sprísni výkon rybárskeho práva a jeho následnej kontroly a zavedie sankcie v prípade jeho porušenia. Vo vodárenských nádržiach a ich prítokoch, ktoré sú zdrojom pitnej vody, by bol lov rýb možný len vo výnimočných prípadoch so súhlasom MŽP.

V lovných revíroch by mohli po novom pribudnúť oznámenia o prípadných ťažkých kovoch v rybách, novela tiež sprísni kritériá výberu členov rybárskej stráže. Rezort životného prostredia predloží dnes aj návrh o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, ktorého cieľom je aplikovať do slovenského práva smernicu Európskej komisie o priemyselných emisiách. Návrh zákona tiež obsahuje úpravy, ktorými by sa riešili právne možnosti na uzavretie skládok odpadov alebo ich častí.

Návrhy zákonov predloží na rokovanie vlády aj Ministerstvo školstva SR. Novelou zákona o vysokých školách sa podľa ministerstva školstva zvýši napríklad otvorenosť vysokoškolského systému a zjednoduší sa tvorba a úprava študijných programov. Cieľom novely je okrem iného aj zmena systému pre komplexné hodnotenie výskumu na vysokých školách. Navrhuje sa, aby hodnotenie zabezpečilo ministerstvo, ktoré na to zriadi odborný panel hodnotiteľov. Stredné školy a zamestnávatelia budú mať podľa novely zákona o odbornom vzdelávaní ľahší vstup do systému duálneho vzdelávania.

Podľa ministerstva školstva je príčinou nižšieho záujmu stredných odborných škôl zapojiť sa do systému duálneho vzdelávania krátenie normatívu na praktické vyučovanie. „Odstránením tejto bariéry si sľubujeme zvýšenie aktívneho prístupu stredných odborných škôl pri uzatváraní spolupráce so zamestnávateľmi pri nových partnerstvách ako aj zefektívnenie chodu a vybavenia stredných odborných škôl, ktoré už pôsobia v systéme duálneho vzdelávania," píše sa v predkladanom materiáli.

Kabinet prerokuje aj návrh zákona na zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. Hlavným cieľom návrhu zákona je podľa rezortu školstva vytvorenie legislatívnych predpokladov na lepšie zabezpečovanie kvality vysokých škôl a zriadenie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. Agentúra bude nezávislá, verejnoprávna inštitúcia, ktorá disponuje samostatnými rozhodovacími právomocami v oblasti akreditačného procesu.


Nástroje k článkuZDROJ: SITA
FOTO: TASR/František Iván

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články