Pondelok, 12. apríl 2021. Meniny má Estera, zajtra Aleš.

Prezidentka podpísala zrušenie doplatkov za lieky pre vybrané skupiny

Prezidentka SR Zuzana Čaputová
Prezidentka SR Zuzana Čaputová
Zdroj: TASR - Martin Baumann
17.02.2021 16:42

BRATISLAVA - Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia. V stredu o tom informoval jej hovorca Martin Strižinec.


Novelou sa majú zrušiť doplatky za lieky pre vybrané skupiny obyvateľstva. Nulový limit spoluúčasti za doplatky na lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny sa má vzťahovať na osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, deti do šiestich rokov a dôchodcov. Pri dôchodcoch sa má zohľadňovať výška ich príjmu, a to do výšky doplatku najlacnejšieho zameniteľného lieku. Náklady tohto opatrenia majú byť refundované zo štátneho rozpočtu. Novou legislatívou sa má zlepšiť situácia vymedzeného okruhu pacientov v nadväznosti na ekonomické následky vyvolané platením doplatkov za lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky.

Deti do šiestich rokov majú byť po novom oslobodené od úhrady doplatkov u poskytovateľa lekárenskej starostlivosti, a to tak, že limit spoluúčasti vo výške 0 eur sa uplatní priamo pri výdaji lieku, zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny. "Naďalej platí, že pôjde o liek, zdravotnícku pomôcku a dietetickú potravinu čiastočne uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia vo výške prepočítaného doplatku za ich najlacnejší variant," skonštatovali poslanci v spoločnej správe výborov. Takýto postup pri deťoch do šiestich rokov sa má uplatňovať od 1. apríla 2021.

V prípade zdravotne ťažko postihnutých osôb má byť možné uplatniť nulový limit spoluúčasti od 1. januára 2022. Ak sú dané osoby ekonomicky aktívne, na uplatnenie nulového limitu spoluúčasti nemôže ich celkový príjem presiahnuť stanovenú výšku. Súčasne sa má zaviesť zoznam poistencov s nárokom na okamžité uplatnenie limitu spoluúčasti. Dosah návrhu na verejné zdravotné poistenie odhadujú odborníci na 36 miliónov eur každoročne v rokoch 2021 až 2023. Legislatíva má byť účinná od 1. apríla 2021.

Prezidentka odobrila posilnenie činnosti komisára pre zdravotne postihnuté osoby

Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím získa viac právomocí v oblasti zdravotníctva. Vyplýva to z novely zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorú v stredu podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Informoval o tom jej hovorca Martin Strižinec. Komisár bude môcť po novom nahliadať do zdravotnej dokumentácie osoby so zdravotným postihnutím pri posudzovaní a monitorovaní dodržiavania jej práv, napríklad pri hospitalizácii či spôsobe výkonu liečby.

Súhlas na prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky bude môcť získať komisár na účel posudzovania dodržiavania práv osoby so zdravotným postihnutím a pri monitorovaní dodržiavania jej práv. Rovnako tak budú môcť urobiť lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria alebo psychológovia so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická psychológia, ktorých poverí komisár. Komisár či poverená osoba môžu do spisu nahliadnuť len v rozsahu nevyhnutnom na posudzovanie dodržiavania práv tejto osoby a na monitorovanie ich dodržiavania. Pred nahliadnutím do spisu o tom bude musieť informovať osobu so zdravotným postihnutím. Tá by mu mala poskytnúť informovaný súhlas, ak na to však nie je spôsobilá, komisár sa má obrátiť na jej zákonného zástupcu.

Osoba so zdravotným postihnutím bude môcť v zmysle právnej úpravy aj zakázať nahliadanie do zdravotnej dokumentácie komisárovi aj ním poverenej osobe. Zákaz musí byť však vyhotovený písomne a podpísaný touto osobou, ak na to nie je spôsobilá, tak jej zákonným zástupcom. Tento zákaz môže osoba či jej zástupca kedykoľvek odvolať. Právna úprava má podľa predkladateľov odstrániť prekážku v činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v oblasti zdravotníctva a umožniť mu overiť, či u týchto osôb nedochádza k porušovaniu ich práv. Tvrdia, že zdravotná dokumentácia obsahuje údaje relevantné pre posudzovanie podnetov týkajúcich sa tzv. kvantity poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Napríklad ide o súhlas osoby s hospitalizáciou, liečbou, záznamy o použití obmedzovacích prostriedkov, záznamy o evidencii pitného režimu klientov, ako aj podmienky v zariadeniach. Upozornili však, že komisár nie je oprávnený posudzovať podnety namietajúce tzv. kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, čiže konkrétne úkony vykonané lekárom, ako napríklad stanovenie diagnózy, stanovenie liečby či predpísanie konkrétneho lieku. Novelou sa majú implementovať medzinárodné záväzky a odporúčania v oblasti ľudských práv. Nová legislatíva bude účinná od 1. apríla.


Nástroje k článku


ZDROJ: TASR

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články