°C

Štvrtok, 1. október 2020. Meniny má Arnold, zajtra Levoslav.

Slováci, pozor! Pripravte sa na zmeny: Vyššie dôchodky, výhody pre rodičov a obedy zadarmo

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: Getty Images
01.01.2019 14:02

BRATISLAVA - Okrem zvyšovania cien sa môžu Slováci tešiť aj na pozitívne zmeny. Zvyšovať sa bude materské i dôchodky. Výhody budú mať aj rodičia predškolákov, daňový bonus sa totiž zdvojnásobí. Okrem toho vláda zaviedla obedy zadarmo i rekreačné poukazy.


Ďalší rok nás síce čaká ďalšie zvyšovanie cien energií, no niektoré zmeny z dielne našich politikov ľuďom trošku prilepšia. Najmä v oblasti rodinnej politiky nastali zmeny, na ktoré sa môžu tešiť rodičia na materskej či rodičia predškolákov. 

Obedy zadarmo

Parlament schválil aj dlho avizované obedy zadarmo z dielne Smeru. Od januára sa však bude zmena týkať iba detí v poslednom, predškolskom ročníku materskej školy. Deti na základnej škole sa môžu na obedy zadarmo tešiť až od septembra 2019. Štát prispeje dotáciou 1,20 eura na každé dieťa a za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo na výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo na vyučovaní v ZŠ a odobralo stravu.

Slováci, pozor! Pripravte sa
Zdroj: Getty Images

Dotáciu nedostane dieťa, ani rodič, ale zriaďovatelia, ktorými sú mestá, obce a cirkvi. V školách, kde stojí obed viac ako 1,20 eur by od rodičov nemali žiadať doplatok. Príspevok na stravovanie nedostanú rodičia škôlkarov, ktorí nie sú v predškolskom ročníku, ani žiaci stredných škôl. Ak sa školopovinné dieťa stravuje doma, rodičia nedostanú nič. Obedy zadarmo by mali štát stáť 80 až 120 miliónov eur.

Rekreačné poukazy

Od nového roka začne platiť aj návrh z dielnej Slovenskej národnej strany, ktorý presadzoval Andrej Danko. Od januára sa zavedie nový inštitút – príspevok na rekreáciu zamestnancov, a to napriek námietkam prezidenta Andreja Kisku. Príspevok bude vo výške 55 % oprávnených nákladov, maximálne do sumy 275 eur ročne. To znamená, že v prípade, ak zamestnanec vynalož na rekreáciu 500 a viac eur ročne, zamestnávateľ mu prispeje maximálnou sumou 275 eur.

Andrej Danko
Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Povinnosť poskytovať zamestnancom tento príspevok majú mať len firmy s viac ako 49 zamestnancami. Nárok na tzv. rekreačné poukazy bude mať len človek, ktorý vo firme odpracoval najmenej 24 mesiacov. Pre zamestnávateľov so 49 a menej zamestnancami bude možnosť poskytnúť rekreačný poukaz dobrovoľná. Podľa predkladateľov by malo toto opatrenie podporiť domáci cestovný ruch, keďže sa poukazy vzťahujú len na dovolenky na Slovensku.

Zvyšovanie materského 

Kým v roku 2018 bolo maximálne materské takmer 1400 eur, od nového roka to bude 1411,40 eura pri 30-dňovom a 1458,5 eur pri 31-dňovom mesiaci. O 1. januára sa poistenkyni vypočíta materské z príjmu, ktorý by mala pri začatí poberania ďalšieho materského, a nie z tzv. minimálneho vymeriavacieho základu tak, ako doteraz. Okrem iného bude od nového roka účinná novela zákona o sociálnom poistení, ktorá bude umožňovať aj tzv. súbežné poberanie materského matkou aj otcom v rovnakom období. Podmienkou bude, že každý z rodičov bude poskytovať starostlivosť inému dieťaťu.

Slováci, pozor! Pripravte sa
Zdroj: Getty Images

Pri reťazových pôrodoch (žena porodí druhé (ďalšie) dieťa skôr, ako staršie dieťa dovŕši 3 roky) nesmie byť výška materského nižšia ako pri prvom dieťati. Výpočet dávky bude výhodnejší a neodrazí sa na ňom negatívne, ak bola mama v rozhodujúcom období pre výpočet materského napríklad PN. Doteraz sa jej v takejto situácii výška dávky rátala z minimálneho vymeriavacieho základu, po novom sa po ďalšom pôrode určí z tzv. predpokladaného príjmu, ktorý nesmie byť nižší ako pri predchádzajúcich materských priznaných z toho istého nemocenského poistenia. Tým mamičkám, ktorým bol priznaný nárok na materské v roku 2018 a tento nárok bude prechádzať aj do roka 2019, Sociálna poisťovňa pri tzv. reťazovom pôrode prepočíta dávku materské automaticky, bez žiadosti.

Od januára sa mení aj výška rodičovského príspevku z pôvodných 214,70 eur na 220,70 eur. Prídavok na dieťa stúpne z pôvodných 23,68 eur na 24,34 eur a príplatok k prídavku na dieťa z 11,10 eur na 11,41 eur. Nemení sa príspevok na starostlivosť o dieťa ani príspevok pri narodení dieťaťa.

Dvojnásobný daňový bonus pre rodičov predškolákov

Od apríla 2019 zvýši daňový bonus na deti do 6 rokov, a to na dvojnásobok. Daňový bonus je v súčasnosti v sume 21,56 eur mesačne na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. Ročný daňový bonus predstavuje sumu 258,72 eur. Od apríla by sa mal zvýšiť rodičom predškolákov daňový bonus o sumu 22,17 eur mesačne, čo predstavuje približne 44 eur na mesiac.

Ilustračné foto
Zdroj: Getty Images

Vyššie dôchodky

Dôchodky sa v roku 2019 zvýšia o 2,6 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej však o pevnú sumu určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušného druhu dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2018. O zvýšenie dôchodku netreba žiadať, poberatelia dôchodkov dostanú písomné rozhodnutie. Dôchodky vo vyššej sume budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne za mesiac január 2019 aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2019 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2019.

Slováci, pozor! Pripravte sa
Zdroj: Getty Images

Starobný dôchodok vyplácaný v plnej sume stúpne minimálne o 8,70 eura, ak je vyplácaný v sume jednej polovice, tak sa zvýši minimálne o 2,70 eura. Vdovský a vdovecký dôchodok vyplácaný v plnej sume stúpne minimálne o 5,60 eura a v prípade, ak bude vyplácaný v jednej polovici, tak sa zvýši o 2,50 eura.

Dôchodkový vek

Od 1. januára 2019 nadobúda účinnosť právna úprava, ktorou sa mení spôsob určovania dôchodkového veku. Nová právna úprava stanovuje dôchodkový vek v rokoch a mesiacoch a vzťahuje sa na poistencov narodených po 31. decembri 1956. Dôchodkový vek podľa novej právnej úpravy tak ako prví dosiahnu poistenci narodení v roku 1957, a to dovŕšením 62 rokov a šiestich kalendárnych mesiacov. Sociálna poisťovňa zároveň stanovila dôchodkovú hodnotu platnú od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019, ktorá je 12,6657 eur.

Zvýši sa príspevok vdovám a vdovcom

Sociálna poisťovňa zvýši od januára 2019 príspevok vdovám a vdovcom po účastníkoch národného boja za oslobodenie z 20 eur na 35 eur mesačne. Sociálna poisťovňa o zvýšení príspevku rozhodne z úradnej povinnosti, teda o jeho zvýšenie nie je potrebné žiadať osobitnou žiadosťou. Oprávneným osobám pritom zašle do 31. marca 2019 aj písomné rozhodnutie o zvýšení príspevku.  

Slováci, pozor! Pripravte sa
Zdroj: gettyimages.com

Vyššie nemocenské dávky 

V roku 2019 sa zmení maximálna výška nemocenských dávok. Maximálny denný vymeriavací základ, z ktorého sa vypočítajú nemocenské dávky (nemocenské, materské, ošetrovné), stúpne zo súčasných približne 60 eur na 62,7 eura. Ak sa poistenec stane dočasne práceneschopným v roku 2019, maximálna výška jeho nemocenského na deň bude 34,5 eura. Pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci tak Sociálna poisťovňa vyplatí poistencom nemocenské maximálne vo výške 1 035,10 eura a pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci to bude 1 069,60 eura.

Maximálne denné ošetrovné v roku 2019 dosiahne hodnotu 34,50084 eura. Ošetrovné bude Sociálna poisťovňa vyplácať maximálne vo výške 345,10 eura za 10 kalendárnych dní.

Úrazové dávky sa zvýšia

Od 1. januára 2019 sa úrazová renta a pozostalostná úrazová renta zvýšia o 2,6 %. Rovnako o 2,6 % vzrastú aj úrazové dávky – jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom, ktoré sú zo zákona obmedzené maximálnou sumou (ktorá sa tiež každý rok valorizuje). Maximálna výška jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky bude v roku 2019 55 992,30 eura a rovnako maximálna výška úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí sa v roku 2019 zvyšuje na 55 992,30 eura.

Maximálna výška náhrady nákladov spojených s liečením v roku 2019 bude predstavovať 27 996,40 eura. Maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom v roku 2019 bude vo výške 2 800,30 eura. Na hodnotu 2 800,30 eura vzrastie aj maximálna výška úhrnu náhrad výdavkov spojených s pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti.


Galéria

Ilustračné foto Andrej Danko Ilustračné foto

Nástroje k článku


AUTOR: © Zoznam/AMaj

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články