Dôchodkové sporenie môžete zmeniť do 30. júna! | Topky.sk

°C

Štvrtok, 21. november 2019. Meniny má Elvíra, zajtra Cecília.

Dôchodkové sporenie môžete zmeniť do 30. júna!

Mladým pracujúcim ľuďom sa jednoznačne oplatí vstúpiť do II. piliera.
Mladým pracujúcim ľuďom sa jednoznačne oplatí vstúpiť do II. piliera.
10.01.2008 10:41

Chcete zmeniť rozhodnutie o tom, ako si budete sporiť na dôchodok? Máte možnosť len do 30. júna! Druhý pilier sa totiž 1. januára otvoril a všetci, ktorí chcú z neho vystúpiť, majú možnosť. Rovnaký čas ostáva i tým, ktorí sa chcú naopak do druhého piliera zapísať. Nový Čas prináša najdôležitejšie informácie o zmenách v druhom pilieri dôchodkového poistenia.


Pre mladých ľudí platí stále to isté. Do II. Piliera sa im oplatí vstúpiť. Polovica odvedených peňazí na starobné poistenie, teda 9 % zostáva stále aj pri poistení v druhom pilieri v Sociálnej poisťovni! Druhá polovica peňazí patrí výlučne sporiteľovi na účte dôchodcovskej správcovskej spoločnosti. Váš dôchodok je tak relatívne istejší, pretože stojí "na dvoch nohách". Istení ste totiž aj zo Sociálnej poisťovne a aj zo strany DSS-ky. To znamená, že časť vášho dôchodku potom bude vyplácať Sociálna poisťovňa a časť DSS-ka. Pozitívom je tiež aj to, že ak sa stane, že jedna z DSS-iek oproti celkovému priemeru výnosov jednotlivých DSS-iek za sledované obdobie 1 rok dosiahne očividne nižšie percentuálne zhodnotenie, musí ho doplatiť zo svojho majetku a majetku akcionárov, nie z peňazí sporiteľov.

Komu sa II. pilier neoplatí

„Povinná dĺžka sporenia sa podľa novely predĺžila z 10 na 15 rokov. To znamená, že ľuďom nad 47 rokov sa v podstate v druhom pilieri neoplatí sporiť, ak nebudú pracovať aj v dôchodkovom veku,“ upozorňuje Viktor Kouřil, člen predstavenstva VUB Generali, d. s. s. Dodať treba ešte aj to, že sporiť v druhom pilieri nemusí byť v konečnom dôsledku výhodné ani pre osoby okolo 40 rokov, ktoré majú len minimálny príjem. To isté platí aj pre živnostníkov s minimálnymi odvodmi. Ostatné skupiny sporiteľov by mali zostať v II. pilieri naďalej, pretože by mali mať vďaka vlastnému sporeniu vyšší dôchodok.

Čo zmenil zákon v II. pilieri

1. Do II. piliera môžu vstúpiť všetci do 30. júna 2OO8, ktorí neuzatvorili do konca roka zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení.
2. Ak ste v DSS-ke, môžete z nej vystúpiť do 3O. júna 2008. Ich dôchodkové úspory budú podľa zákona vrátané na účet Sociálnej poisťovne, nemôžu sa však vyplatiť sporiteľovi!
3. Za poberateľov invalidného dôchodku už nebude Sociálna poisťovňa platiť do DSS-iek. Preto účasť v nich zaniká.
4. Od 1. januára zanikla účasť v DSS-kách aj príslušníkom Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby.
5. Potrebná doba sporenia v DSS na to, aby vznikol nárok na starobný dôchodok, sa predlžuje z 10 na 15 rokov.
6. Zvyšuje sa horná hranica vymeriavacieho základu na 75 044 Sk, to znamená, že sporiteľ si môže nasporiť viac – 9 % z tejto sumy.
7. Ruší sa povinný vstup do II. piliera pre prvýkrát dôchodkovo poistených. Poistení po 30. júni 2008 majú pol roka na to, aby sa rozhodli, či vstúpia do II. piliera. Ak tak neurobia, túto možnosť strácajú a ostanú poistení len v I. pilieri.

Koľko ľudí je v DSS-kách?

Allianz 467 117
AXA 418 583
Aegon 205 493
VUB Generali 204 610
ING 161 345
ČSOB 104 191
Spolu 1 561 339

* Údaje k 31. 12. 2007.

Výnosy fondov DSS-iek za minulý rok

VUB Allianz AXA ING Aegon ČSOB
Konzervatívny 3,87 % 4,42 % 3,89 % 3,95 % 3,99 % 3,65 %
Vyvážený 4,16 % 3,74 % 3,91 % 3,81 % 4,33 % 2,06 %
Rastový 4,23 % 3,53 % 3,72 % 3,47 % 4,29 % 2,17 %

Ako vystúpiť z II. piliera

- vystúpiť môže každý, kto sa rozhodne, a vystúpiť musia invalidi
- stačí podpísať vyhlásenie v Sociálnej poisťovni
- z vystúpenia z DSS vám nevyplývajú žiadne sankcie a poplatky

Ako vstúpiť do II. piliera

- do 30. júna tak môže spraviť kto chce, okrem členov Hasičského a záchranného zboru, Horskej služby či invalidov
- po 30. júni máte 6 mesiacov na rozhodnutie, či vstúpite do II. piliera, inak ostávate v prvom pilieri a už to nemôžete zmeniť
- ak chcete vstúpiť, musíte podpísať zmluvu s niektorou DSS-kou
- máte len jednu možnosť, ak raz vstúpite, zmena už nie je možná!

Nástroje k článku


ZDROJ: Nový Čas

Nahlásiť chybu

Najčítanejšie články