Jeseň v Savoy Gallery | Topky.sk

Pondelok, 26. august 2019. Meniny má Samuel, zajtra Silvia.

Jeseň v Savoy Gallery

Zdroj: SAVOY GALLERY
17.10.2018 15:00

Októbrová výstava v Savoy Gallery predstavuje pod názvom Bez súvislostí diela dvoch bratislavských autorov, ktorých na spoločnú výstavu spojila náhoda, a ktorých tvorba sa vyvíjala zdanlivo bez akýchkoľvek vzájomných súvislostí a väzieb. Je však otázne či je tomu naozaj tak. Výstava je otvorená denne do 23. novembra, vstup voľný.


 Tvorbu bratislavskej maliarky Xénie Bergerovej vníma odborná kritika i verejnosť od počiatku ako výnimočný príklad solitérnej a výsostne osobnej autorskej výpovede, rozvíjajúcej sa v hraniciach jej osobnej filozofie, naturelu i jasne vymedzeného pohľadu na poslanie umenia. Xénia Bergerová veľmi jasne definuje svoj výnimočný vzťah k motívu a spôsobu jeho interpretácie. Vytvorila si vlastnú kompozíciu, farebnosť i vlastné symboly, akési osobné mytológie, ktoré ukladá a vrství do magického priestoru.

V jej maliarskej tvorbe nachádzame pôsobivé figurálne kompozície a veľkolepé ženské postavy a akty, ale i tajuplné zátišia, no najmä bizarné detaily predmetov či fragmenty vytrhnuté z kontextu prírody, zasadené do diametrálne odlišného prostredia. Tvaroslovie jej výtvarnej reči sa pohybuje na rozhraní figurálnej interpretácie a abstrakcie, vždy si však necháva priestor na návrat do sveta dešifrovateľných tvarov. Fascinuje ju kontrast detailu a celku, farebný či rytmický akcent dekorov, mnohoznačná reč osobných symbolov a podobenstiev, ktoré rezonujú v jej metaforických príbehoch. Tie sa často odohrávajú v tajuplnom priestore, ktorého mágiu umocňuje prelínanie geometrických tvarov, ustupujúcich až do nedozernej hĺbky jej osobného vesmíru v smelých perspektívach i skratkách.

Dominantným médiom Bergerovej obrazov je farba. Farebnosť jej obrazov je výnimočná, sýta, eruptívna, miestami dravá až surová s výrazným symbolickým podtextom. Občas volí i decentnejšie a jemnejšie vrstvy, v ktorých vyniknú drobné reliéfne štruktúry, fragmenty kvetov, rastlín, vtákov či drobných postáv. V poslednom období ju lákajú najmä zlaté valéry prepožičiavajúce jej obrazom nádych až orientálnej

František Bohunický je mladý kreatívny autor, ktorý krátke obdobie necelého desaťročia od ukončenia školy využil naozaj veľmi pozoruhodným spôsobom.

Súčasná výstava v Savoy Gallery prezentuje Bohunického komornú sochársku tvorbu a jeho  samotného ako autora, ktorý  má značné skúsenosti s modeláciou objemov i s kompozíciou sochy, ovláda techniky patinovania a finálnej úpravy povrchov, vtláča do svojich sôch pečať poetiky, tajomna, ale i istú dávku irónie a sarkazmu. V jeho sochárskej tvorbe rezonuje dráždivý kontrast reálneho i abstraktného, ale aj expresívneho a lyrického. Možno konštatovať, že už v počiatkoch inklinoval k istej minimalizácii objemov a línií a k jednoduchému až archetypálnemu tvarosloviu, ktoré uplatnil najmä v dielach, kde sa snažil pretaviť do materiálu zložitú problematiku krehkých medziľudských, najmä partnerských vzťahov.

Túto tému, ktorá je jedným z určujúcich momentov sociálnej situácie dneška, interpretoval prienikmi rôznych tvarov a štruktúr, raz reálnych profilov tvárí, inokedy abstraktných vertikálnych, či horizontálnych prvkov, do ktorých zatavil mnohé symboly svojho vlastného sveta – sociálne, religiózne i výsostne intímne. Paralelne ho však lákala i bohatšia a zložitejšia štruktúra povrchov a robustnejšie tvary, odvodené zo súdobých architektúr, ktoré rozpracoval v sérii kompozícií, kde stavia proti sebe kontrastné svety jedinca a spoločnosti a hľadá odpovede na otázky, kam až možno zájsť v miere odcudzenia sa v zložitej štruktúre súčasného sveta.

Osobné príbehy a mytológie Františka Bohunického nateraz vrcholia v spontánnych a veľmi emotívnych kompozíciách, ktoré cez symboly a metafory tlmočia správy o každodennom živote, sústreďujú sa na intímne témy rodiny, rodičovstva, telesného vzťahu muža a ženy, ale najmä na bezprostredný svet detí.

Xénia Bergerová

Narodila sa 13. júla 1977 v Bratislave. V rokoch 1995 – 2001 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v Ateliéri maľby u prof. Jána Bergera. V roku 2000 absolvovala študijný pobyt na Akademii Sztuk Pięknych v Krakove. Od roku 2004 dodnes pôsobí na Katedre reštaurovania Vysokej školy výtvarných umení, kde v roku  2006 obhájila titul „Artis doctor“ a v roku 2015 bola habilitovaná na docentku. S prestávkami pôsobí aj na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Xénia Bergerová žije v Bratislave a venuje sa maľbe. Povedľa pedagogickej činnosti sa venuje i publikačným aktivitám. V roku 2013 vydala odbornú publikáciu Malý príbeh farby a v roku 2014 editorsky pripravila obsiahlu  monografiu svojho otca prof. Jána Bergera.

Má za sebou množstvo samostatných i kolektívnych výstav doma i v zahraničí. V roku 2011 získala Cenu kritiky na medzinárodnej výstave a súťaži „Premio Internationale d´Arte, San Crispino“ v Porto Sant´ Elpidio v Taliansku  a v roku 2016 prestížnu Cenu Martina Benku.

František Bohunický

Narodil sa 26.marca 1983 v Bratislave.

V rokoch 1998-2002 študoval na Súkromnej strednej umeleckej škole a v rokoch 2002-2003 na Škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave, odbor kameňosochárstvo.

V rokoch 2003-2004 študoval na Akadémii výtvarných umení v Banskej Bystrici odbor sochárstvo a v rokoch 2004-2010 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri prof. Juraja Meliša a doc. Jána Hoffstädtera.

Žije v Bratislave a venuje sa sochárskej tvorbe, najmä komornej a exteriérovej plastike a objektu. Vystavoval na početných kolektívnych sochárskych prezentáciach a má za sebou i prvé individuálne výstavy.

- reklamná správa -


Galéria


Nástroje k článkuPR článok

ZDROJ: SAVOY GALLERY

Nahlásiť chybu

Najčítanejšie články