Sobota, 3. jún 2023. Meniny má Karolína, Kevin, zajtra Lenka.

Slovo TRIÁŽ si po tretej vlne zapamätá celé Slovensko: Nastupuje vojnová medicína! Štát určil, kto bude mať šancu prežiť

Ilustračné fotoGaléria fotiek (5)
Ilustračné foto
Zdroj: SITA/Waltraud Grubitzsch/dpa via AP, File

BRATISLAVA - Manažovanie pandémie koronavírusu nezvládame ani v tretej vlne a kým vo februári kolabovali nemocnice pri 3800 pacientoch, dnes ich nezvládajú ani 3200. Na Slovensku sa preto musí pristúpiť k triáži pacientov. Inými slovami k výberu tých, ktorých v nemocnici zachránia.


archívne video

Zdravotníci dostali minulý týždeň odborné usmernenie s pokynmi, ako majú postupovať v prípade, že nastane situácia, kedy majú napríklad len jeden voľný ventilátor, ale dvoch pacientov. Ministerstvo tento dokument vydalo, aby právde ochránilo zdravotníkov. Ako prvý o tom informoval portál sme.sk

Ministerstvo vytvorilo manuál na triáž pacientov, ktorí potrebujú intenzívnu starostlivosť

"V práve platí zásada, že nemôžem byť postihovaný za nesplnenie povinnosti, ktorej splnenie nebolo objektívne možné. V prípade teda, že lekár rozhodujúci v triáži opiera svoje rozhodnutie o správne medicínske, etické a právne kritériá, tak za toto rozhodnutie nemôže byť braný na zodpovednosť," vysvetlil Ivan Humeník z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Zdôraznil, že lekár sa pri uprednostňovaní nerozhoduje podľa sympatií, ale berie do úvahy viaceré okolnosti.

Pri triáži nebude rozhodovať to, či je pacient očkovaný alebo nie. Ide skôr o akýsi bodovací systém, v ktorom sa berú do úvahy rôzne pridružené ochorenia či celkový zdravotný stav pacienta. 

Triáž pacientov
Galéria fotiek (5)
Zdroj: Vestník MZ SR 2021

Podmienky začatia triáže

Predpokladom pre vyhlásenie začatia procesu triáže je vyhlásenie a trvanie núdzového stavu a bezprostredne hroziaca alebo už existujúca situácia nedostatku vzácnych zdrojov, ktorá sa ministerstvom posudzuje podľa vopred stanovených kritérií, ktorých súčasťou môže byť napríklad definovaný stav obsadenosti lôžok umožňujúcich poskytovanie intenzívnej starostlivosti a/alebo lôžok umožňujúcich poskytovanie intermediárnej starostlivosti (spravidla na 80-85%).

Triáž pacientov
Galéria fotiek (5)
Zdroj: Vestník MZ SR 2021

"V prípade naplnenia týchto podmienok vyhlasuje začatie procesu triáže Ministerstvo, pričom vo vyhlásení začatia procesu triáže určí dátum a hodinu začatia triáže a tiež určí, ktorých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa vyhlásenie týka a to tak, že uvedie konkrétnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo ich identifikuje prostredníctvom územného alebo správneho celku, v ktorom poskytujú zdravotnú starostlivosť; pokiaľ vo vyhlásení identifikácia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti chýba, má sa za to, že sa vyhlásenie týka všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí sa podľa Čl. 1 bodu 2, resp. Čl. 4, bod 2, 3 a 6 podieľajú na procese triáže," píše sa vo vestníku ministerstva zdravotníctva.

Triáž pacientov
Galéria fotiek (5)
Zdroj: Vestník MZ SR 2021

Triáž pacientov
Galéria fotiek (5)
Zdroj: Vestník MZ SR 2021

Mali by zohľadniť očkovanie?

Zdravotníci musia poskytovať starostlivosť v súlade s právnymi predpismi, dostupnými poznatkami lekárskych vied a biomedicínskymi vedami a s prihliadnutím na vybavenie zdravotníckeho zariadenia, ozrejmil lekár a advokát zo spoločnosti Kinstellar Peter Kováč.

"To znamená, že ak nie je možné poskytnúť pacientovi intenzívnu starostlivosť, a to ani presunom do iného zariadenia, treba mu poskytnúť najlepšiu starostlivosť, aké je dostupná a primeraná jeho zdravotnému stavu," spresnil. Za nedostatok spomínaného usmernenia považuje nezohľadnenie očkovacieho statusu pacientov: "Keďže je známe, že títo pacienti majú lepšiu prognózu."

Nemocnice by podľa Humeníka mali mať stanovené i vlastné postupy, na základe ktorých sa lekári majú rozhodovať. "V opačnom prípade sú lekári vystavení stresu a v rozhodnutiach nemusia byť konzistentní a istí, čo následne môže vyvolávať neistotu u pacientov a vo verejnosti," doplnil právnik.

Slovo TRIÁŽ si po tretej vlne zapamätá celé Slovensko: Nastupuje vojnová medicína! Štát určil, kto bude mať šancu prežiť

Viac o téme:


 
 

Najčítanejšie články