Streda, 25. máj 2022. Meniny má Urban, zajtra Dušan.

O2 Športová akadémia Mateja Tótha priniesla pilotný projekt 3. hodiny telesnej výchovy

Galéria fotiek (2)
Zdroj: O2

O zavedení 3. hodiny telesnej sa na Slovensku debatuje už takmer dve dekády. Od roku 1997, kedy sa týždenná hodinová dotácia telesnej znížila, sa hľadajú riešenia, ako priniesť viac športu do povinného vyučovania. O2 Športová akadémia Mateja Tótha prišla s myšlienkou, ako dobrovoľne a zaujímavo ponúknuť školám 3. hodinu telesnej.


V septembri predstavila akadémia olympijského víťaza Mateja Tótha projekt, ktorého cieľom je rozšíriť povinnú hodinovú dotáciu telesnej výchovy z dvoch na tri hodiny týždenne. V spolupráci s Úniou miest Slovenska oslovila vybrané základné školy. Záujem škôl prevýšil kapacitu projektu trojnásobne. Nakoniec získalo viac pohybu 8 základných škôl.

Školy mohli 3. hodinu telesnej zaradiť do rozvrhu hodín alebo sa mohla realizovať po vyučovaní v podobe mimoškolskej športovej činnosti. Väčšina škôl si vybrala prvú možnosť. Teda zaradili telesnú do rozvrhu v rámci disponibilných hodín. Toto rozhodnutie hovorí o tom, že riaditelia si uvedomujú nedostatok pohybu u detí.

Čo robia deti na 3. hodine telesnej?

Tak ako všetky vyučovacie predmety aj telesná výchova má svoj plán a obsah každej vyučovacej hodiny. Pri projekte 3. hodiny telesnej preto bolo potrebné pripraviť vyučovací plán tak, aby bol v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Metodika O2 Športovej akadémie Mateja Tótha tieto kritéria spĺňa. Učitelia dostali presný návod, čo by mali na 3. hodine telesnej robiť. Cvičenia zároveň realizujú zábavnou a pre deti príťažlivou formou.

O2 Športová akadémia Mateja
Galéria fotiek (2)
Zdroj: O2

Tento rok deti odcvičili už viac ako 120 hodín

Deti, ktoré majú o hodinu telesnej viac, odcvičili od začiatku školského roka už 120 vyučovacích hodín. Tie školy, ktoré projekt zaradili do rozvrhu hodín, neprišli o pohyb ani počas protipandemických opatrení, kedy sa väčšina športových aktivít na školách nerealizuje. Školy aj učitelia z projektu ťažia. O2 Športová akadémia Mateja Tótha zabezpečila telocvikárom dvojdňové vzdelávanie, metodické materiály a športové pomôcky.

Nič z toho by sa nepodarilo bez podpory partnerov Nadácie Slovenskej sporiteľne a spoločnosti Veolia. Spoločnosť Veolia dlhodobo podporuje projekty, ktoré myslia na budúcnosť Slovenska.

„Zvlášť v tomto období je vidno, že pre deti je zdravý pohyb extrémne dôležitý. Majú obmedzené možnosti pohybu v rámci krúžkov a športových klubov a hodiny telesnej výchovy na školách sú častokrát jedinou odborne vedenou športovou aktivitou. Aj preto sme podporili pilotný projekt 3. hodiny telesnej výchovy. Chceme, aby  boli deti na Slovensku  zdravé, aby mali radosť z pohybu a práve školy a  školské vyučovanie  sú ideálnym miestom pre pohyb detí.“ Povedal Peter Martinka, Country Director spoločnosti Veolia na Slovensku.

- reklamná správa -


Najčítanejšie články