Sobota, 3. december 2022. Meniny má Oldrich, zajtra Barbora, Barbara.

Ako pomôcť týraným deťom

Galéria fotiek (1)

Modriny, precitlivenosť, ale i agresivita - to sú najčastejšie následky domáceho násilia na najmenších. Odborníci však tvrdia, že týranie je ťažko rozpoznateľné, pretože dieťa sa k nemu samo neprizná.


Ostražití by preto mali byť všetci učitelia, doktori, ale aj blízki. Ak ste sa s niečím podobným stretli, obráťte sa na políciu alebo centrá pomoci, ktorých je na Slovensku niekoľko. Fenomén týraných a zneužívaných detí – obetí domáceho násilia - je celosvetovo aktuálnou problematikou. Práve dnešný deň je venovaný prevencii proti takýmto násilnostiam, ktoré sú páchané na našich najmenších. Na Slovensku bolo zaznamenaných tiež množstvo prípadov, ktoré ukazujú, že týrané deti si zaslúžia našu pozornosť. Existuje tu už niekoľko centier pomoci, ktoré pomáhajú takto postihnutým deťom. Organizácie, s ktorými spolupracuje aj polícia, sa zameriavajú na psychologické, ale i právne poradenstvo. Často tiež rodičovi s dieťaťom, ktorý uteká pred násilím, poskytnú prechodné bydlisko.

Týranie a obrana

Podľa Marty Bujňákovej z policajného prezídia sa trestného činu dopúšťa ten, kto ubližuje psychicky či fyzicky vlastnému dieťaťu, alebo dieťaťu, ktoré mu bolo zverené do náhradnej starostlivosti. "V trestnom zákone je uvedené, že týranie môže mať rôzne formy. Sú to napríklad bitka, ponižovanie, vyhrážanie sa alebo odopieranie jedla, oddychu a spánku," vysvetľuje Bujňáková. Deti sa o týraní zväčša nerozprávajú. Sú uzavreté a tiché. "Často im práve preto pomôžu susedia, pedagógovia alebo doktori. Deti totiž svojich rodičov i napriek ubližovaniu milujú a nechcú priznať, že sú obeťami," vysvetľuje psychologička Eva Jaššová.

Násilníci a tresty

Najčastejšie sú páchateľmi rodičia. "Polícia však zaznamenala aj prípad, keď sa násilia na dieťati dopustil starý rodič alebo pestún," hovorí Bujňáková. Môže ísť aj o druha alebo družku mami či otca. Podľa psychologičky Jaššovej sa uchylujú k týraniu detí tí, ktorí niečo podobné tiež v detstve zažili. A čo takýmto ľuďom hrozí? "Odňatie slobody od 3 do 8 rokov. Sedem až pätnásť rokov je sadzba za spôsobenie ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti, ak bol v predchádzajúcich 24 mesiacoch za takýto čin odsúdený alebo z výkonu trestu prepustený," povedala Bujňáková.

Najčastejšie prejavy týrania

- bitie, kopanie, údery
- spôsobovanie rán a popálenín rôzneho druhu
- ponižovanie, pohŕdavé zaobchádzanie
- neustále sledovanie
- vyhrážanie, vyvolávanie strachu alebo stresu
- násilná izolácia, citové vydieranie alebo iné
- bezdôvodné odopieranie stravy, oddychu alebo spánku
- nútenie do žobrania
- vystavovanie vplyvu látok, ktoré môžu poškodzovať zdravie
- sexuálne násilie

Signály, že dieťa je obeťou

1. Dieťa má pravidelne modriny, podliatiny, rezné a bodné rany.
2. Často sa sťažuje na bolesti hlavy, brucha, môžu sa vyskytnúť i obareniny a úteky z domu.
3. Dieťa je niekoľkokrát po sebe agresívne voči svojim rovesníkom a často chýba v škole.
4. Prejavom týrania sú tiež citová labilita, zmeny nálad, plačlivosť a strach z trestu.
5. Sexuálne násilie sa prejavuje depresiami, hanblivosťou alebo vyzývavosťou. Dieťa má pocity viny a hanby.

Tu vám pomôžu:

Krízové centrum Slniečko 0800 12 12 12
037/6585 222, 6585 190

Detské krízové centrum Brána do života - Bratislava
02/6241 0468, 6241 0469

Áno pre život - Rajecké Teplice
041/5424 434, 5494 950, Zelená linka 0800 12 00 24

Azylový dom Emauzy - Holíč
034/6683 110

Pro Familia - Humenné
057/7757 773, 7754 417

Detské krízové centrum Náruč - Žilina
041/5166 544

Detské krízové centrum Brána do života - Bratislava
02/6241 0468, 02/6241 0469

Detské krízové centrum Srdiečko - Banská Bystrica
048/4145 718, 4131 141


 
 

Najčítanejšie články