Piatok12. apríl 2024, meniny má Estera, zajtra Aleš

Pripravte sa na vyššie poplatky: Na katastri si už za pár týždňov poriadne priplatíte!

(Zdroj: TASR - Jaroslav Novák, Getty Images)

BRATISLAVA - Ak si potrebujete na katastri nehnuteľností vybaviť vklad alebo iné žiadosti, tak ak sa dá, neodkladajte to. Od 1. apríla 2024 si totiž na katastri nehnuteľností poriadne priplatíte. Poplatky dvíhajú v niektorých prípadoch takmer o 50 percent a priplatíte si tak o desiatky eur naviac.

Na ďalšom mieste si ľudia priplatia a to už o necelé tri týždne. Nové výšky poplatkov sa upravujú novelou zákona o správnych poplatkoch č. 530/2023 Z. z. Informuje o tom portál Finančný kompas, ktorý prináša súhrný prehľad aktuálnych a nových poplatkov na katastri nehnuteľností.

Úkon

Pôvodná suma

Nová suma

Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností
 

66 eur

100 eur

Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky

33 eur

50 eur

Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie – fyzická osoba
 

9,50 eur

15 eur

Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie – právnická osoba
 

165,50 eur

250 eur

Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutých informácií

27 eur

40 eur

Overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu
 

7 eur

10 eur

Vydanie kópie geometrického plánu, za každých aj začatých päť strán formátu A4

8 eur

12 eur

Splnomocnenie – správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 266 eur, ak účastník konania pri doručení návrhu na vklad do katastra nehnuteľností žiada rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní
 

266 eur

300 eur

Poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného katastrálneho ú­zemia
 

3 eurá

5 eur

Poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností na vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu v rámci jedného katastrálneho ú­zemia
 

17 eur

25 eur

Vydanie kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov

8 eur

12 eur

Finančný kompas dodáva, že ak kupujete nehnuteľnosť cez realitnú kanceláriu, kupujúci a predávajúci by ich nemali pocítiť, keďže sú tieto poplatky zahrnuté v provízi. Otázkou však zostáva, či zvýšenie poplatkov na katastri neprenesú realitné kancelárie do poplatkov za sprostredkovanie predaja alebo kúpy nehnuteľností, aby tieto zvýšené náklady pokryli. V bankách budú tieto poplatky zahrnuté do celkových nákladov spojených s úverom a do výšky ročnej percentuálnej miery nákladov.

Viac o téme: PoplatkyKataster nehnuteľností
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Celý program

Ďalšie zo Zoznamu