Sobota13. apríl 2024, meniny má Aleš, zajtra Justín, Justína

Počet nových exekúcii vlani klesol o dve tretiny: Neznamená to však, že sa menej zadlžujeme

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

BRATISLAVA - Počet nových exekúcií vlani klesol až o dve tretiny. Okresný súd v Banskej Bystrici, takzvaný exekučný súd, vydal 138 432 poverení na vykonanie exekúcie. V roku 2017 pritom pribudlo až 409 786 nových exekúcií. Ako ďalej v tlačovej správe informovala hovorkyňa Slovenskej komory exekútorov Stanislava Kolesárová, klesajúci trend zaznamenáva Slovenská komora exekútorov už piaty rok.

Dokazujú to čísla z predošlých rokov. V roku 2016 riešili súdni exekútori 453 870 nových prípadov, v roku 2015 ich bolo 512 855 a pred piatimi rokmi až 527 071. Podľa prezidenta Slovenskej komory exekútorov Miroslava Pallera menej nových exekúcií, neznamená, že by sa ľudia menej zadlžovali alebo že by sa výrazne zlepšila ich platobná disciplína.

„Viacerí veľkí veritelia, ako sú napríklad zdravotné poisťovne či telekomunikační operátori, jednoducho nevymáhajú svoje pohľadávky prostredníctvom exekúcií. Je pritom na vážne zamyslenie sa, či by minimálne spoločnosti spravujúce verejné financie nemali využívať súdnych exekútorov ako jediný legálny spôsob vymáhania s účinnými zákonnými nástrojmi a na základe rozhodnutia súdu,“ cituje tlačová správa Slovenskej komory exekútorov prezidenta komory Pallera.

Slovenská komora exekútorov pripomína, že od 1. apríla 2017 platí novela Exekučného poriadku. Tá zaviedla systém náhodného elektronického prideľovania exekúcií ako výrazný protikorupčný prvok. „Znemožnila tým spoluprácu veriteľov so ‚svojimi‘ exekútormi, a tak ich pohľadávky vymáha náhodne pridelený exekútor. Niektorí veritelia na to reagovali rozhodnutím nevymáhať dlhy prostredníctvom exekúcií, ale rozhodli sa pre ich predaj alebo vymáhanie prostredníctvom inkasných či mandátnych spoločností,“ tvrdí komora exekútorov.

„Inkasné spoločnosti nemajú žiadne právne možnosti na vymáhanie pohľadávky, okrem neustáleho upozorňovania dlžníka na neplnenie si povinností. Ak sa im ho týmto spôsobom nepodarí primať k uhradeniu svojho záväzku, ostáva im ako legálna možnosť iba žaloba na súde, ktorá sa v prípade úspechu skončí exekučným titulom. Prípad sa potom tak či tak dostane do rúk exekútora. Je preto pravdepodobné, že takéto prípady začnú po istom čase opäť navyšovať počet nových exekúcií,“ upozorňuje Miroslav Paller.

Pokles počtu nových exekúcií je trendom aj v okolitých krajinách a na Slovensku bol realitou ešte pred zavedením náhodného elektronického prideľovania. „Viaceré legislatívne zmeny v posledných rokoch posunuli rovnováhu v prospech dlžníkov na úkor veriteľov. Je preto možné, že čoraz viac veriteľov rezignovalo na možnosť vymáhať svoje pohľadávky prostredníctvom exekúcií a môžu sa uchýliť k iným, neraz aj k nezákonným spôsobom vymáhania svojich pohľadávok,“ dodáva prezident Slovenskej komory exekútorov.

Slovenská komora exekútorov je samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje všetkých exekútorov a vedie ich zoznam. Bola zriadená zákonom o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších noviel. Poslaním komory a jej orgánov je chrániť záujmy exekútorského stavu, dohliadať nad činnosťou exekútorov a obstarávať ďalšie záležitosti, ktoré sú jej zverené zákonom.

Reakcia Asociácie slovenských inkasných spoločností

Z pohľadu veľkých veriteľov, medzi ktorých patria aj členovia Asociácie inkasných spoločností asins je dôvodov takéhoto enormného poklesu niekoľko.

V prvom rade je potrebné zdôrazniť, že pôvodný Exekučný poriadok v žiadnom prípade veriteľom neumožňoval mať „svojho“ exekútora. Exekútor vždy bol a aj v súčasnosti je nezávislý a jeho činnosť je jasne definovaná zákonom. Veritelia si však mali možnosť vybrať súdneho exekútora na základe jeho schopností a efektivity. Prax ukázala, že existujú obrovské rozdiely v kvalite práce jednotlivých exekútorov. A práve pochybnosti o efektivite exekučného konania po novele z roku 2017 sú hlavným dôvodom zníženia počtu nových exekúcií v roku 2018.

Efektivita nového exekučného konania a súčasná prax len potvrdzuje obavy veriteľov. Po viac ako roku fungovania nového systému veritelia evidujú v niektorých prípadoch nižšiu efektivitu o viac ako 60%.

Ak niektorí exekútori v minulosti vzbudzovali pochybnosť o svojej nezávislosti, bolo na SKE, aby takéto pochybnosti skúmala a prijala relevantné stanovisko.

Druhým dôvodom, prečo rapídne klesol počet začatých exekučných konaní je absolútne nezvládnutie elektronizácie exekučného konania. Veľkí veritelia boli v minulosti schopní spolupracovať s exekútorskými úradmi plne elektronicky. Zavedením exekučného súdu v Banskej Bystrici žiaľ nedošlo k zrýchleniu celého konania, ale naopak, veritelia boli nútení investovať nemalé finančné prostriedky na to, aby boli schopní komunikovať so súdmi a exekútormi aspoň čiastočne elektronicky.

Inkasná spoločnosť nie je exekútor

Inkasné agentúry združené v asociácii asins jasne deklarujú, že ich úlohou nie je nahradzovať prácu exekútorov. Naopak. Všetky inkasné agentúry veľmi intenzívne spolupracujú s exekučnými úradmi a využívajú ich pri vymáhaní právoplatných rozhodnutí súdu.

Na strane druhej si je potrebné uvedomiť nezastupiteľnú úlohu inkasných agentúr pri udržiavaní zdravej ekonomiky. Inkasné agentúry fungujú vo všetkých vyspelých ekonomikách sveta a v niektorých krajinách pôsobia viac ako 100 rokov.

Poradenstvo

Seriózne inkasné agentúry v žiadnom prípade nekonajú nezákonným spôsobom a striktne dodržiavajú nielen právne predpisy ale aj etický kódex inkasných agentúr. V súčasnosti sme svedkami výrazného posunu v spôsobe komunikácie smerom k dlžníkom. Agentúry pôsobia viac ako poradenské spoločnosti a snažia sa dlžníkom pomôcť nájsť cestu z finančných problémov. Inkasné agentúry častokrát z pozície veriteľa vedia pomôcť aj dlžníkom, voči ktorým je už vedenných aj niekoľko exekučných konaní.

Dohody fungujú

To, že do vymáhania pohľadávky vstupuje inkasná agentúra, dlžníkovi výrazným spôsobom pomáha a to z nasledovných dôvodov:

  • vymáhanie cez serióznu inkasnú agentúru je pre dlžníka vždy lacnejšie ako súdne či exekučné konanie
  • dlžníkovi je umožnené uhrádzať svoju pohľadávku v splátkach, v niektorých prípadoch aj na veľmi dlhé časové obdobie
  • dlžník je oveľa flexibilnejší vo svojich finančných možnostiach, nakoľko všetky úkony sú vykonávané po vzájomnej dohode

Všetky inkasné agentúry pristupujú k súdnemu alebo exekučnému vymáhaniu až keď vyčerpali všetky zákonné možnosti mimosúdnej dohody a dlžníka jasne informovali, že súdne či exekučné konanie výrazným spôsobom navýši vymáhanú čiastku.

O Asociácii slovenských inkasných spoločností

Asociácia slovenských inkasných spoločností (asins) je záujmové združenie právnických osôb, združených za účelom propagácie dobrého mena profesionálnych spoločností zaoberajúcich sa inkasom pohľadávok. Združenie vzniklo v apríli 2010 a momentálne združuje osem slovenských a medzinárodných inkasných spoločností.

Cieľom združenia je najmä zastupovať a chrániť záujmy svojich členov a dbať na dodržiavanie právnych predpisov a etických princípov týkajúcich sa inkasa pohľadávok. Cieľom asins je aj komunikovať s verejnosťou a tvorcami legislatívy. Asociácia slovenských inkasných spoločností reprezentuje Slovenský inkasný trh na medzinárodnej úrovni

Viac o téme: ExekúcieSlovenskoSlovenská komora exekútorovStanislava Kolesárová
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Celý program

Ďalšie zo Zoznamu