Štvrtok23. máj 2024, meniny má Želmíra, zajtra Ela, Vanesa

Otrasná hygiena, potraviny po záruke a silný karcinogén: TOTO ukázali kontroly potravín v obchodoch, šokujúce FOTO

Zobraziť galériu (12)
(Zdroj: ŠVPS SR, TASR - Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Opäť špina, potraviny po záruke a otrasné skladovanie. Počas marca vykonali inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ 3 800 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 1 122 právnych subjektov  a 1 835 prevádzok. Nedostatky boli zistené pri 220 kontrolách. Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) o tom informuje na svojom webe.

Z uvedeného počtu bolo zistených 764 nedostatkov. Mimo pracovnej doby bolo vykonaných 83 úradných kontrol, počas ktorých inšpektori skontrolovali 47 právnych subjektov a 66 prevádzok, nedostatky boli zistené pri 18 kontrolách.

Otrasná hygiena, potraviny po
Zobraziť galériu (12)
 (Zdroj: SVPS)

Najviac nedostatkov pri úradných kontrolách potravín bolo identifikovaných v hygiene budov a prevádzky, v označení, v hygiene technologického zariadenia, pracovných pomôcok a hygiene predaja.

V mraziacom boxe v zázemí predajne porušená podlaha na prevádzke v Martine
Zobraziť galériu (12)
V mraziacom boxe v zázemí predajne porušená podlaha na prevádzke v Martine  (Zdroj: SVPS)

Za mesiac marec boli zaslané 2 hlásenia o nebezpečnom výrobku do RASFF, u ktorých boli splnené kritériá na zaslanie. V prvom prípade ide o cukríky Nerds rainbow candy, o ktorých sme čitateľov informovali počas marca. V druhom prípade ide o podzemnicu olejnú, ktorá mala nadlimit Aftaloxínu B1, o ktorom je známe, že vedie k rozvoju hepatocelulárneho karcinómu u ľudí a zvierat. 

Nález

Výrobok

Krajina pôvodu

Prekročené farbivo SY (E110)

Nerds rainbow candy

USA

Aflatoxín B1 nadlimit

Podzemnica olejná

USA

Najvyššia pokuta predstavovala 25-tisíc eur

Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 56 blokových pokút v celkovej výške 3 460 eur.

Predaj po dátume potreby, ktorý zistila RVPS v Púchove
Zobraziť galériu (12)
Predaj po dátume potreby, ktorý zistila RVPS v Púchove  (Zdroj: SVPS)

"Závažnejšie zistené nedostatky boli riešené v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona č. 152/95 Z.z. o potravinách. V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 81 rozhodnutí o pokute v správnom konaní vo výške 111 050 eur. Najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 25-tisíc eur," informuje ŠVPS SR.

Počas úradných kontrol bolo odobratých 977 vzoriek potravín a surovín, vo výrobe 334 a 516 vzoriek potravín v obchodnej sieti. Vyhodnotenie úradných kontrol je zverejnené na stránke svsp.sk.

Poškodený kryt na technologickom zariadení s pekárskymi výrobkami, ktoré zistila RVPS v Humennom
Zobraziť galériu (12)
Poškodený kryt na technologickom zariadení s pekárskymi výrobkami, ktoré zistila RVPS v Humennom  (Zdroj: SVPS)

Kontrola kvality čerstvého ovocia a zeleniny

V danom mesiaci vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 214 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny, pri 28 kontrolách boli zistené nedostatky. V maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 197 kontrol, u prvovýrobcov 1 kontrola, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 16 kontrol.

Na mieste posúdili inšpektori zhodu s obchodnými normami (hodnotenie na mieste – HNM) u 1 331 plodín, z čoho 54 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, čo predstavuje 4,1 % nevyhovujúceho tovaru. V maloobchodných jednotkách bolo posúdených 1 237 plodín, z čoho 53 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, u prvovýrobcov bola 1 vyhovujúca plodina, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 91 HNM, z čoho 1 plodina nevyhovela požiadavkám normy.

Predaj nevyhovujúceho hrozna s plesňou a hnilobou, ktoré odhalila RVPS v Michalovciach
Zobraziť galériu (12)
Predaj nevyhovujúceho hrozna s plesňou a hnilobou, ktoré odhalila RVPS v Michalovciach  (Zdroj: SVPS)

Celkovo prekontrolovali inšpektori 107 474,23 kg tovaru, z čoho 21 659,95 kg nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. V maloobchodných jednotkách bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 527,95 kg. Vo veľkoobchodných skladoch bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 21 087,0 kg. Pri dovoze bola vykonaná 1 kontrola.

Hodnotených bolo spolu 57 druhov ovocia a zeleniny, z čoho bolo 11 plodín hodnotených voči osobitným normám, 44 voči všeobecnej norme a 2 voči EHK OSN normám. Právoplatným rozhodnutím bolo ukončených 8 správnych konaní začaté regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami. Aj v tomto prípade boli uložené pokuty a to vo výške 8 450 eur.

Predaj ovocia a zeleniny v znečistených prepravkách, ktoré odhalila RVPS v Trebišove
Zobraziť galériu (12)
Predaj ovocia a zeleniny v znečistených prepravkách, ktoré odhalila RVPS v Trebišove  (Zdroj: SVPS)

Kontroly po pracovnej dobe a počas transportu

V rámci úradných kontrol po pracovnej dobe, v sobotu a nedeľu vykonali autorizovaní inšpektori pre kontrolu zhody s obchodnými normami spolu 22 kontrol supermarketov a hypermarketov. Z uvedeného počtu kontrol bolo 5 kontrol so zisteniami porušenia požiadaviek na kvalitu.

Zatečený a poškodený strop v sklade, ktorý odhalila na prevádzke RVPS v Michalovciach
Zobraziť galériu (12)
Zatečený a poškodený strop v sklade, ktorý odhalila na prevádzke RVPS v Michalovciach  (Zdroj: SVPS)

Počas kontroly vykonali inšpektori 149 hodnotení na mieste v množstve 3 283,1 kg, v 6 prípadoch plodiny nevyhoveli hodnoteniu na mieste, čo je 4,0 % nevyhovujúcich plodín o hmotnosti 51,67 kg ovocia a zeleniny. Celkom bolo hodnotených 39 druhov ovocia a zeleniny. 

V mesiaci marec veterinárni inšpektori RVPS SR v spolupráci s Policajným zborom SR vykonali kontrolu počas transportu u 107 zásielok, čo predstavovalo 208 komodít. V zásielkach bolo zistených 8 nezrovnalostí, následne boli uložené blokové pokuty.

Nevyhovujúca hygiena na príjmovej rampe, ktoré odhalila RVPS v Michalovciach
Zobraziť galériu (12)
Nevyhovujúca hygiena na príjmovej rampe, ktoré odhalila RVPS v Michalovciach  (Zdroj: SVPS)

Kompletné výsledky kontroly nájdete na webe ŠVPS SR.

Poškodený kryt na technologickom zariadení s pekárskymi výrobkami, ktorý odhalila RVPS v Humennom
Zobraziť galériu (12)
Poškodený kryt na technologickom zariadení s pekárskymi výrobkami, ktorý odhalila RVPS v Humennom  (Zdroj: SVPS)
Poškodená podlaha v predajni, odhalila RVPS v Michalovciach
Zobraziť galériu (12)
Poškodená podlaha v predajni, odhalila RVPS v Michalovciach  (Zdroj: SVPS)
Poškodený náter na stene v predajni, odhalila RVPS v Komárne
Zobraziť galériu (12)
Poškodený náter na stene v predajni, odhalila RVPS v Komárne  (Zdroj: SVPS)

Viac o téme: MarecKontrola potravínŠtátna veterinárna a potravinová správa SR
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Celý program

Ďalšie zo Zoznamu