Nedeľa14. apríl 2024, meniny má Justín, Justína, zajtra Fedor

Súdna mapa sa má prehodnotiť, dôraz sa kladie aj na alternatívne tresty

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Prehodnotenie súdnej mapy s ohľadom na čerpanie financií z plánu obnovy, rekodifikácia civilného práva, stratégia restoratívnej justície a rozvoj ľudských zdrojov v pôsobnosti rezortu spravodlivosti. Aj to sú priority v Programovom vyhlásení vlády (PVV) týkajúce sa oblasti trestnej politiky a spravodlivosti. Dôraz kladie vláda na alternatívne tresty a rozlišovanie medzi prvotrestaným páchateľom, obzvlášť nebezpečným recidivistom a ostatnými páchateľmi. Zrušiť alebo zmeniť chce skutkovú podstatu trestného činu ohýbania práva, dôraz kladie aj na probáciu a mediáciu.

"Vláda sa zameria na úpravu a modernizáciu všetkých právnych oblastí tak, aby právne predpisy spĺňali štandardy európskeho demokratického štátu dvadsiateho prvého storočia," deklaruje PVV. Hovorí aj o zjednodušovaní administratívnych procesov, nezávislosti, integrite a zákonnosti rozhodovania orgánov činných v trestnom konaní a súdov. Vláda sa zaviazala aj k zvýšeniu ochrany pred domácim násilím. Avizuje koncepciu riešenia drobnej majetkovej kriminality netrestnými nástrojmi. Prehodnotiť chce fungovanie Úradu pre správu zaisteného majetku a inštitútu zaistenia majetku.

Archívne video:

Poslanci dnes rokujú o súdnej mape (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Nový Trestný zákon má podľa PVV rozlišovať medzi prvotrestaným páchateľom inej ako obzvlášť závažnej trestnej činnosti, kde vidí rezort spravodlivosti potrebu posilniť resocializačný aspekt a uprednostniť alternatívne tresty; obzvlášť nebezpečným recidivistom, kde považuje za potrebné posilniť aspekt ochrany spoločnosti pred páchateľom a medzi ostatnými páchateľmi.

Chcú presadiť depenalizáciu

V oblasti trestnej politiky mieni vláda presadiť depenalizáciu, premietnuť sa má do zníženia trestov odňatia slobody na úroveň vyspelých štátov Európy. V záujme dekriminalizácie chce valorizovať kvantitatívne hranice škody s prihliadnutím na infláciu. V rámci strednodobých priorít plánuje posilniť podmienky pre individualizáciu trestu.

Kabinet plánuje odstraňovať problémy ochranného liečenia a detencie. Potrebu vidí v bezpečnom a humánnom prostredí vo väzniciach. Dôraz kladie na rozvoj individualizácie spôsobu výkonu trestu, na resocializáciu a výchovnovzdelávacie programy pre odsúdených. Sfunkčniť chce elektronický systém pre monitoring osôb.

Prehodnotia právnu úpravu statusových otázok sudcov

Zamerať sa chce aj na interné nástroje distribúcie ľudských zdrojov v súdnictve, aj v kontexte súdnej mapy. Vláda sa zaviazala prehodnotiť právnu úpravu statusových otázok sudcov a zamerať sa na zlepšenie systému ich hodnotenia či na rovnomernejšie pracovné zaťaženie. Zváži i opätovné zavedenie inštitútu justičného čakateľa. Docieliť chce funkčnosť inštitúcií bez ohľadu ich na personálne obsadenie a obmedziť prieťahy v konaniach.

Vláda sa tiež zaviazala odstrániť investičný dlh v rezorte spravodlivosti. Hovorí aj o potrebe informačných technológií. Spolu s akademickou obcou chce prispieť k zvyšovaniu kvality právnického vzdelávania. Nastaviť chce systém informovania verejnosti o trestnom konaní "s akcentom na zachovanie prezumpcie neviny a ľudských práv a slobôd". Za nevyhnutné označil kabinet obnovu a udržiavanie dialógu s odbornou obcou.

Viac o téme: SúdnictvoProgramové vyhlásenie vládySúdna mapa
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Celý program

Ďalšie zo Zoznamu