Štvrtok25. apríl 2024, meniny má Marek, Marko, Markus, zajtra Jaroslava

AKTUÁLNE Kočnerovi a Zsuzsovej súd zrušil nevinu: Tvrdá kritika senátu! Bolo to v rozpore s logikou

Pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka na Najvyššom súde v Bratislave. Zobraziť galériu (29)
Pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka na Najvyššom súde v Bratislave. (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Po deviatich mesiacoch je kauza vraždy novinára Jána Kuciaka opäť pred súdom. Pred senát Najvyššieho súdu sa postavil obžalovaný marian kočner a neprávoplatne odsúdený Tomáš Szabó. Alena Zsuzsová požiadala o konanie v jej neprítomnosti.

VIDEO Najvyšší súd zrušil rozsudok o nevine Kočnera a Zsuzsovej

Najvyšší súd SR zrušil rozsudok, ktorý v kauze Kuciak oslobodil Mariana Kočnera a Alenu Zsuzsovú (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

VIDEO Vyjadrenie Zlatice Kušnírovej po odvolacom konaní

Som rada, že spravodlivosť zvíťazila, povedala Zlatica Kušnírová (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

18:07 Dozorový prokurátor Michal Šúrek je spokojný, že odvolanie bolo úspešné. Nechce komentovať, že o prípade bude opäť rozhodovať ten istý senát ŠTS. "Rešpektujeme všetky výroky ohľadne tohto rozhodnutia, ale, ako som povedal, je predčasné čokoľvek k tomu povedať, lebo Najvyšší súd povedal, že to všetko podrobne zdôvodní," povedal Šúrek.

VIDEO Vyjadrenie otca Jána Kuciaka

18:00 "Som rada, že spravodlivosť zvíťazila," povedala Zlatica Kušnírová na margo rozhodnutia NS SR. Odvolací súd podľa jej advokáta jednoznačne povedal, že správy z Threemy môžu slúžiť ako dôkaz, dodal Kušnírovej advokát Roman Kvasnica.

Kuciakovci a Kušnírovci po vynesení rozsudku (Zdroj: Topky)

17:50 Odvolacie konanie sa skončilo. Marian Kočner a Tomáš Szabó sa ešte radia s advokátmi. 

17:47 Najvyšší súd nezistil dôvody, že senát Ruženy Sabovej bol nejakým spôsobom ovplyvnený, preto sa prípad vracia senátu Ruženy Sabovej. 

VIDEO Vyjadrenie Mareka Paru

Kočnerov advokát Marek Para po zrušení pôvodného rozsudku (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

17:43 ŠTS bude musieť opäť preskúmať dôkazy vo v prípade vraždy Kuciaka a rovnako musí zahrnúť aj nové. Najvyšší súd upozorní ŠTS na to, aby hodnotil len tie dôkazy, ktoré ŠTS vykonal. 

17:38 "Treba poukázať na to, že Špecializovaný trestný súd nielen, že posúdil niektoré dôkazy v rozpore s elementárnou logikou, ale zahrnul do výroku aj dôkazy, ktoré na súde neboli vykonané," povedal predseda senátu na Najvyššom súde. 

17:29 Najvyšší súd Kuciakovcom zamietol odvolanie vo vzťahu náhrady nemajetkovej ujmy. Prikázal však prvostupňovému súdu, aby rozhodol o nároku na nemajetkovú ujmy Zlatici Kušnírovej. 

17:23 Najvyšší súd zrušil oslobodzujúci rozsudok voči Marianovi Kočnerovi a Alene Zsuzsovej, prípad sa tak vracia späť na Špecializovaný trestný súd. Bude sa teda ďalej dokazovať. Tomáša Szabóa právoplatne odsúdili na 25 rokov väzenia, odvolať sa už nemôže.

17:11 Sudca číta záverečné rozhodnutie v prípade vraždy Jána Kuciaka. Tomášovi Szabóovi potvrdili vinu v prípade zavraždeného súkromného podnikateľa Petra Molnára aj v prípade vrážd Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Súd mu uložil aj trest prepadnutia majetku. 

15:51 Verejné zasadnutie je prerušené za účelom porady senátu do minimálne 16:30. 

15:50 "Vážený pán predseda, vážený pán senát, ja sa pripájam k návrhu môjho obhajcu," povedal obžalovaný Marian Kočner. Rovnako sa k návrhom svojich obhajcov pripája aj neprávoplatne odsúdený Tomáš Szabó. 

15:47 "Navrhujeme odvolania týkajúce sa môjho mandanta v celom rozsahu zamietnuť a čo sa týka súhrnného trestu, navrhujem upustiť od tohto trestu, nakoľko nie sú na to splnené zákonné podmienky. Rovnako nie sú splnené podmienky na vrátenie veci na ďalšie prejednanie," povedal Marek Para, obhajca Mariana Kočnera. 

15:46 "V plnom rozsahu sa pridržiavame odvolania ako aj všetkých vyjadrení, ktoré zazneli od mojej klientky. Paradoxne máme za to, že sumár dôkazov dokazuje nevinu mojej klientky. Odvolania prokurátora a poškodených navrhujeme zamietnuť v celom rozsahu," povedala obhajkyňa Aleny Zsuzsovej. 

15:45 Otec Jána Kuciaka sa pripojil k návrhu splnomocnenca Petra Kubinu, rovnako aj jeho manželka Jana Kuciaková. Rovnako sa pripojila aj Zlatica Kušnírová. Rodičia Jána Kuciaka aj mama Martiny Kušnírovej zároveň uviedli, že právo na náhradu nemajetkovej ujmy si uplatňujú najmä preto, aby sa ďalej mohli zúčastňovať trestného konania. 

15:40 Pokračuje splnomocnenec Zlatice Kušnírovej Roman Kvasnica. "Uplatňujeme si návrh na náhradu škody preto, aby sme mohli vykonávať práva poškodených. Myslíme si, že by nebolo vhodné, aby to bol senát v rovnakom zložení, podporujeme teda návrh pána prokurátora," povedal Kvasnica. V oslobodzujúcej časti napadnutého rozsudku sa tiež pripojil k návrhu prokurátora, a teda, vec vrátiť na prvostupňový súd. 

15:35 "Vážený súd, v plnom rozsahu sa pridržiavam našich písomných podaní v tomto konaní. Pokiaľ ide o obžalovaného Tomáša Szabóa, navrhujeme, aby mu bola uložená úhrada nemajetkovej ujmy dvakrát po 500-tisíc eur, teda pre rodičov poškodeného Jána Kuciaka. Zvyšok sa prikláňame k návrhu prokurátora, teda aby Najvyšší súd rozhodnutie v oslobodzujúcej veci zrušil a vrátil na prvostupňový súd. Súhlasíme aj s tým, aby Najvyšší súd prikázal vec inému senátu," povedal splnomocnenec Kuciakovcom Peter Kubina. 

15:33 Nasleduje obhajkyňa Tomáša Szabóa. "Naďalej sa absolútne stotožňujem s návrhom odvolania. Na základe toho navrhujem, aby Najvyšší súd napadnutý rozsudok zrušil a vo veci sám rozhodol tak, aby Tomáśa Szabóa oslobodil spod obžaloby," povedala obhajkyňa dr. Ivana Kochanská. 

15:29 Po prestávke nasledujú konečné návrhy prokurátorov, obhajcov a splnomocnencov poškodených. Prokurátor navrhuje, aby Marianovi Kočnerovi súd uložil súhrnný trest, teda aby mu navýšili pôvodný trest z 19 na 20 rokov vo výkone trestu s maximálnym stupňom stráženia a peňažný trest 20-tisíc eur. V prípade ak by bol peňažný trest úmyselne zmarený, navrhuje záruku vo výške jedného roka. Najvyššiemu súdu navrhuje zrušiť napadnutý rozsudok a vec vrátiť Špecializovanému trestnému súdu v inom zložení senátu. Odvolanie Tomáša Szabóa navrhuje trest zamietnuť. 

15:08 Súd vyhlásil dokazovanie za skončené, pristupuje sa ku konečným návrhom. Predtým však nasleduje 15 minútová prestávka. 

15:07 Obžalovaný Marian Kočner ma jeden záznam v registri trestov a to odsúdenie v kauze falšovania zmeniek, za ktoré ho odsúdili na 19 rokov väzenia. Kočner sa k tomu dôkazu nevyjadril. 

15:05 Súd doplní do dôkazov odpis z registra trestov Mariana Kočnera.

14:55 Podľa Romana Kvasnicu sa senát Špecializovan'heo trestného súdu až príliš zaujímal o mediálne dianie okolo prípadu. Splnomocnenec Zlatice Kušnírovej tvrdí, že vyjadrenie súdu, že "nemôže podĺahnúť mediálnemu tlaku, ktorý volá po rýchlom odsúdení páchateľov, ktorí boli dlhodobo prezentovaní ako páchatelia", nemôže ani preskúmať, pretože senát neuviedol príklady o údajnom mediálnom a vonkajšom tlaku.

14:27 Pokračuje sa odvolaním Kuciakovcov a Zlatice Kušnírovej. "Pre svojho brata bol vzorom," písalo sa v odvolaní. Zlatica Kušnírová a Kuciakovci sa neubránili slzám.

14:23 Pri opise toho, ako Marček zavraždil Jána Kuciaka a Martinu Kušnúrovú, bolo vidieť, že Kuciakovcom a Kušnírovcom sa to počúva veľmi ťažko. 

14:22 V odvolaní Tomáša Szabóa sa opisuje aj skutok vraždy podľa toho, ako o ňom vypovedal Miroslav Marček. Szabó poukazuje na to, že Marček vypovedal dvakrát o rovnakej veci inak. 

14:17 Podľa Szabóa Andruskó pracoval na znížení svojho trestu od svojho zadržania. Aj Szabó poukazuje na to, že Špecializovaný trestný súd Andruskóa označil pri Kočnerovi a Zsuzsovej ako nedôveryhodného.

14:08 Predseda senátu číta odvolanie Tomáša Szabóa. Ten označil Marček za nedôveryhodného ako aj jeho vyjadrenia. Podľa Szabóa Marček nehovorí pravdu ani v prípade vraždy podnikateľa z Kolárova Petra Molnára. Szabó poukazuje aj na rozdielne výpovede Andruskóa a Marčeka.

14:00 Verejné zasadnutie na Najvyššom súde pokračuje po hodinovej obednej pauze. Sudca pokračuje v čítaní v spise o prejednávanej veci. 

Odvolací proces v prípade vraždy Kuciaka pokračuje (Zdroj: Topky)

13:06 Nasleduje hodinová prestávka. Odvolacie konanie bude pokračovať o 14:00.

12:55 Tomáš Szabó v odvolaní spochybnil aj svojho bratranca Miroslava Marčeka a tým, že ho označil za spolupáchateľa pri vražde Kuciaka, sa chcel Szabóovi len pomstiť. 

12:46 Obžalovaná Alena Zsuzsová vo svojom odvolaní tvrdí, že komunikácia cez aplikáciu Threema bola manipulovaná Petrom Tóthom. 

AKTUÁLNE Kočnerovi a Zsuzsovej
Zobraziť galériu (29)
 (Zdroj: Topky - Ján Zemiar)

12:34 Poškodení sú presvedčení, že Ján Kuciak ohrozoval svojimi článkami beztrestnosť Mariana Kočnera a jeho luxusný životný štýl, na ktorom bol až "chorobne závislý". Kočner na zasadnutí pri tomto výroku výrazne krútil hlavou. 

12:31 Tým, že Špecializovaný tretsný súd odignoroval tieto dôkazy, podľa poškodených závažne pochybil. 

12:29 Predseda senátu teraz číta odvolanie poškodených. Tí tiež uvádzajú, že Špecializovaný trestný súd nebral do úvahy správy, ktoré si vymenil Koćner so Zsuzsovou, a ktoré podľa nich jasne odkazovali na vraždu. 

12:17 Pojednávanie pokračuje čítaním odvolania prokurátora. Ide o šifrovanú komunikáciu medzi obžalovaným Kočnerom a obžalovanou Zsuzsovou. Tí si písali o snehu či o vypadnutých zuboch, čo je podľa prokurátora šifra na vraždu. Dokazovať to má aj znalecký posudok.

AKTUÁLNE Kočnerovi a Zsuzsovej
Zobraziť galériu (29)
 (Zdroj: Topky - Ján Zemiar)

11:58 Senát vyhlásil ďalšiu hygienickú prestávku 15 minút.

11:43 Sudca Paluda pokračuje v čítaní prokurátorovho odvolania. Ten v ňom píše aj to, že podľa neho, senát Špecializovaného trestného súdu venoval až príliš veľkú pozornosť mediálnym informáciám a informáciám o obžalovaných. Prokurátor je presvedčený, že súd oslobil Kočnera a Zsuzsovú aj preto, aby dokázal, že nepodľahol "mediálnemu tlaku". 

11:29 Verejné zasadnutie pokračuje po prestávke. Predseda senátu umožnil, aby obhajca Kočnera a obhajkyna Tomáša Szabóa sedeli za nimi a počas zasadnutia sa dorozumievali. Aktuálne je zasadací poriadok taký, že v strede sedí senát Najvyššieho súdu, naľavo od neho sú obhajcovia a napravo splnomocnenci poškodených a prokurátori. Pred senátom sedia obžalovaní. 

AKTUÁLNE Kočnerovi a Zsuzsovej
Zobraziť galériu (29)
 (Zdroj: Topky - Ján Zemiar)

Za obžalovanými sú rodiny Kuciakovcov a Kušnírovcov, Koćner a Szabó im sedia chrbtom, čelom k senátu. 

11:12 Súd prerušil verejné zasadnutie na 10 minút. 

11:04 Podľa prokurátora Špecializovaný trestný súd napadnutý rozsudok odôvodnil konštatovaním, že smsky Kočnera a Zsuzsovej nevykázali znaky šifrovanej komunikácie. Prokurátor uviedol v odvolaní aj to, že obžalovanej Zsuzsovej po komunikácií, pravdepodobne so Zoltánom Andruskóom, neprirodzene stúpol tlak. Taký vysoký ho nemala nikdy predtým ani nikdy potom. 

10:55 Rozsudok, na ktorý čaká celá krajina

Všetci už viac ako tri roky voláme po spravodlivosti a rovnako je tomu i dnes, uviedol Juraj Šeliga na sociálnej sieti. "Verím, že objednávatelia vraždy budú potrestaní. Nech už však súd rozhodne akokoľvek, najdôležitejšie je, aby celá verejnosť porozumela prečo súd rozhodol tak, ako rozhodol," napísal.

"Spravodlivý rozsudok musí byť aj zrozumiteľný, aby mohol byť verejnosťou prijatý. Žiaľ rozsudok Špecializovaného trestného súdu zrozumiteľný na mnohých miestach nebol. Verím, že Najvyšší súd to dnes napraví," dodal Šeliga.

10:43 Prokurátor navrhuje aj opätovne vypočuť obvineného nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra, ako aj Dušana Kracinu. 

10:41 Prokurátor žiada do dokazovania zahrnúť viacero dôkazov, medzi nimi aj USB kľúč s materiálmi zo sledovania Jána Kuciaka, ktorý sa našiel v Kočnerovom byte, ako aj komunikáciu, v ktorej sa vulgárne a urážlivo vyjadruje na adresu Jána Kuciaka.

AKTUÁLNE Kočnerovi a Zsuzsovej
Zobraziť galériu (29)
 (Zdroj: Topky - Ján Zemiar)

10:22 Predseda senátu číta odvolanie prokurátora. Ten uvádza chyby, ktorých sa podľa neho dopustil Špecializovaný trestný súd. Podľa prokurátora ŠTS vykonal zlé skutkové závery v prípade oslobodenia Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej.

10:15 Po krátkej prestávke pojednávanie pokračuje čítaním správy Špecializovaného trestného súdu, ktorý oslobodil Kočnera a Zsuzsovú v prípade vraždy Kuciaka. 

10:00 Verejné zasadnutie je prerušené za účelom prestávky. 

09:57 Na pojednávaní je prítomný aj predseda Najvyššieho súdu Ján Šikuta.

09:38 Pokračuje sa čítaním rozsudku v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka. Za vraždu Kuciaka je právoplatne odsúdený Miroslav Marček a Zoltán Andruskó, ktorý Marčeka a Szabóa najal. Prvostupňový súd na 25 rokov odsúdil aj Tomáša Szabóa, ten je odsúdený nepráviplatne. Najvyšší súd mu dnes môže rozsudok potvrdiť, sprísniť alebo prípad vrátiť na Špecializovaný trestný súd. 

Na Najvyšší súd v kauze vraždy novinára prichádzajú Kušnírovci aj Kuciakovci, Kočnera priviezli v putách kukláči (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

09:29 Predseda senátu číta rozsudok Špecializovaného trestného súdu v prípade vraždy podnikateľa Petra Molnára, z ktorej je obžalovaný Tomáš Szabó a právoplatne odsúdený Miroslav Marček. Objasnenie tejto vraždy prišlo aj pri vyšetrovaní vraždy Jána Kuciaka. 

09:22 Obžalovaný Kočner aj Szabó sedia medzi kukláčmi. Sudca Paluda požiadal, aby dali obom dole putá aj z nôh. Kočner sa tak musel otočiť k verejnosti, avšak pozeral sa hore, nie na ľudí. 

AKTUÁLNE Kočnerovi a Zsuzsovej
Zobraziť galériu (29)
 (Zdroj: Topky - Ján Zemiar)

AKTUÁLNE Kočnerovi a Zsuzsovej
Zobraziť galériu (29)
 (Zdroj: Topky - Ján Zemiar)

09:17 Poškodení Silvia Molnárová a Viktória Langerová prítomní nie sú. 

09:10 Na pojednávaní sú prítomní aj Kuciakovci a Kušnírovci. Alena Zsuzsová požiadala o konanie v jej neprítomnosti a dala súhlas na konanie v jej neprítomnosti. Prítomný je Tomáš Szabó a Marian Kočner. 

09:06 Pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, pri ktorej zomrela aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, sa začalo. 

Predseda senátu Peter Paluda na začiatku oznámil, že nedáva súhlas na zvukový prenos z verejného zasadnutia, aby toto nebolo rušené. 

8:58 Do miestnosti vošiel Marian Kočner aj Tomáš Szabó v sprievode kukláčov. 

Kočner a Szabó na Najvyššom súde (Zdroj: Topky)

8:55 O malú chvíľu začne pojednávanie. Rozhodnutie Najvyššieho súdu v prípade Jána Kuciaka pravdepodobne bude známe až popoludní. Dovtedy bude súd oboznamovať doterajší priebeh hlavných pojednávaní.

8:48 Do budovy súdu už prišli aj rodičia Jána Kuciaka a mama Martiny Kušnírovej spolu s ich právnymi zástupcami. 

8:47 Pred budovou sa zhromaždilo niekoľko ľudí z Občianskeho tribunálu. 

Pojednávanie v prípade vraždy Kuciaka má začať o deviatej, na súd priviezli ďalšieho obžalovaného (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

8:24 Na Najvyšší súd priviezli ďalšieho z obžalovaných. Prítomný je ako advokát Mariana Kočnera Marek Para. Alena Zsuzsová sa pojednávania zrejme nezúčastní.

AKTUÁLNE Kočnerovi a Zsuzsovej
Zobraziť galériu (29)
 (Zdroj: Topky - Ján Zemiar)

AKTUÁLNE Kočnerovi a Zsuzsovej
Zobraziť galériu (29)
 (Zdroj: Topky - Ján Zemiar)

8:12 Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková dnes očakáva kľúčové rozhodnutie. "Ak by aj došlo ku konečnému rozhodnutiu, faktom je, že je tu ešte mimoriadny opravný prostriedok, tzv. dovolanie a ja ako ministerka sprassvodlivosti mám oprávnenie prostredníctvom neho istým spôsobom takéto konečné rozhodnutie zvrátiť," ozrejmila ministerka.

8:04 Na Najvyšší súd eskortovali prvého z trojice obvinených v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Zrejme ide o Tomáša Szabóa.

Na Najvyšší súd eskortovali prvého z trojice obvinených v prípade vraždy Kuciaka (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

7:50 Začiatok pojednávania je naplánovaný na deviatu hodinu. 

Pojednávanie na Najvyššom súde v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, pri ktorej zomrela aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, je naplánované na 9:00 hodinu. Prípad bude prejednávať senát 2T, ktorého predsedom je Peter Paluda, známy ako dlhoročný kritik svojho niekdajšieho šéfa Štefana Harabina. Ďalšími dvoma sudcami sú Dana Wänkeová a Ivetta Macejková. 

Roman Kvasnica: Nový dôkaz v kauze Kuciak preukazuje dôvodnosť podania obžaloby

Prístup na verejné zasadnutie majú akreditovaní novinári zo šytridsiatich redakcií, medzi nimi sú aj novinári z Poľska, Českej republiky či z Francúzska. Medzi verejnosťou by mal byť aj šéf Najvyššieho súdu Ján Šikuta. 

Čo žiada prokurátor?

Prokurátor Vladimír Turan v odvolaní chce, aby Najvyšší súd vrátil vec na prejednanie Špecializovanému trestnému súdu, avšak nie senátu Ruženy Sabovej, ktorá rozhodla o Kočnerovej a Zsuzsovej nevine. Podľa Turana súd nevykonal všetky dôkazy a rozhodnutie bolo predčasné. Prokurátor nepochybuje, že je dostatočné množstvo dôkazov v neprospech Kočnera a Zsuzsovej.

Alena Zsuzsová
Zobraziť galériu (29)
Alena Zsuzsová  (Zdroj: Topky/Peter Korček)

Predsedníčka senátu Špecializovaného trestného súdu Ružena Sabová v septembri 2020 odôvodnila, že nebolo dokázané, že skutok, z ktorého boli Kočner a Zsuzsová obžalovaní, spáchali. Súd odsúdil Mariana Kočnera len za nedovolené ozbrojovanie, a to na peňažný trest 5000 eur alebo na náhradný trest väzenia na päť mesiacov. Naopak, Tomáša Szabóa súd uznal vinným a odsúdil ho na 25 rokov väzenia, pričom ho uznal vinného aj z vraždy podnikateľa z Kollárova Petra Molnára. 

Tomáš Szabó
Zobraziť galériu (29)
Tomáš Szabó  (Zdroj: Topky/Peter Korček)

Prokurátor Vladimír Turan je presvedčený, že aj výpoveď Zoltána Andruskóa jasne usvedčuje Kočnera a Zsuzsovú z toho, že sú zapletení do vraždy novinára. Senát Ruženy Szabovej však Andruskóovi uveril len pri Tomášovi Szabóovi. 

Nové dôkazy

Senát Najvyššieho súdu môžu presvedčiť aj nové dôkazy, medzi ktorými sú aj dáta zo Zsuzsovej hodinie, ktoré ukazujú, že po vražde sa jej neprirodzene zvýšil tep. Rovnako je medzi dôkazmi aj analýza zaistenej komunikácie medzi Zsuzsovou a Kočnerom. Tá má dokazovať, že správy, ktoré si posielali, v skutočnosti šifrovane odkazujú na vraždu.

Marian Kočner
Zobraziť galériu (29)
Marian Kočner  (Zdroj: Topky/Peter Korček)

Zsuzsová Kočnerovi písala napríklad o vypadnutom zube či o snehu, ktorý mal byť prekážkou pri vražde novinára. Správa obsahovala aj odkaz s číslovkou 50 a znakom smrtky. Kočner mal zaplatiť za vraždu novinára práve 50-tisíc eur. 

Či môže urobiť Najvyšší súd?

Odvolací súd, teda Najvyšší súd, môže v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka vyhovieť prokurátorovi a prípad vrátiť senátu Špecializovaného trestného súdu. Môže pritom určiť, aby kauza pripadla inému senátu alebo ho vráti senátu Ruženy Sabovej. Práve výmenu senátu žiada prokurátor.

Zoltán Andruskó
Zobraziť galériu (29)
Zoltán Andruskó  (Zdroj: TASR)

Najvyšší súd ale môže aj potvrdiť rozsudok prvostupňového súdu, čo by znamenalo, že Kočner a Zsuzsová budú právoplatne nevinní v prípade vraždy Kuciaka. Odsúdenému Szabóovi môže Najvyšší súd rovnako rozsudok potvrdiť, prípad vrátiť alebo ho zmeniť. Najvyšší súd nemôže odsúdiť Kočnera a Zsuzsovú.

Právoplatne sú v prípade vraždy Kuciaka a Kušnírovej odsúdení Miroslav Marček a Zoltán Andruskó. Za vraždu novinára, jeho snúbenice a podnikateľa Molnára dostal Marček 25-ročný trest odňatia slobody s maximálnym stupňom stráženia. Jeho prípad bol vylúčený na samostatné konanie. Andruskó uzavrel v kauze úkladnej vraždy dohodu. Dostal trest 15 rokov odňatia slobody v strednom stupni stráženia.

Miroslav Marček
Zobraziť galériu (29)
Miroslav Marček  (Zdroj: Topky/Peter Korček)

Vražda Jána Kuciaka

Novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždili 21. februára v ich dome vo Veľkej Mači. Dvojicu našli až po niekoľkých dňoch, keď sa neozývali príbuzným ani kolegom. Vražda novinára spustila po celom Slovensku vlnu demonštrácií a ľudia žiadali jej spravodlivé vyšetrenie. Zo svojich postov odstúpilo viacero vplyvných ľudí, medzi nimi aj vtedajší premiér Robert Fico, Robert Kaliňák či vtedajší šéf polície Tibor Gašpar, ktorý je v súčasnosti vo väzbe. 

Ján Kuciak a Martina
Zobraziť galériu (29)
 (Zdroj: FB/Jozef Kuciak)

Viac o téme: VraždaObžalovaníPojednávaniaSúd Ján KuciakMartina KušnírováMarian Kočner
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Celý program

Ďalšie zo Zoznamu