Štvrtok23. máj 2024, meniny má Želmíra, zajtra Ela, Vanesa

Užitočné INFORMÁCIE pre Ukrajincov: Kde na Slovensku môžu požiadať o pomoc?

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Martin Olexy/Zoznam.sk)

BRATISLAVA - Od začiatku vojny s Ruskom prúdia k nám, ale aj do okolitých štátov státisíce Ukrajincov. Slovensko má pre utečencov pripravenú pomoc napríklad v podobe dočasného útočiska.

Štátni príslušníci Ukrajiny po prekročení štátnej hranice Slovenskej republiky môžu na základe uznesenia vlády č. 144 z. 28.02.2022 požiadať o dočasné útočisko.

Kde môžu požiadať:

- hraničný priechod Vyšné Nemecké,
- hraničný priechod Ubľa,
- hraničný priechod Veľké Slemence,
- na oddelení azylu v Humennom (v prípade, ak cudzinci nedisponujú dokladmi).
- na ktoromkoľvek oddelení cudzineckej polície PZ (Bratislava, Dunajská Streda, Trnava, Trenčín, Nitra, Nové Zámky, Banská Bystrica, Rimavská Sobota, Žilina, Košice, Michalovce, Prešov, Ružomberok) - v prípade, ak už majú zabezpečené ubytovanie, je potrebné sa dostaviť na miestne príslušné oddelenie cudzineckej polície. Územná pôsobnosť jednotlivých oddelení je zverejnená na webovej stránke: https://www.minv.sk/?uradne-hodiny-ocp-pz.
Všetky uvedené pracoviská pracujú nepretržite.

Kto môže požiadať:

Občania Ukrajiny a ich rodinní príslušníci, pričom za rodinného príslušníka štátneho občana Ukrajiny sa považuje:
- manžel štátneho občana Ukrajiny,
- maloleté dieťa štátneho občana Ukrajiny alebo maloleté dieťa manžela štátneho občana
Ukrajiny,
- rodič maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny.

Priebeh žiadosti o dočasné útočisko:

Požiadať o dočasné útočisko je potrebné osobne, z dôvodu snímania biometrických údajov. Uvedené platí aj pre maloleté deti.

Ak cudzinec disponuje dokladmi:

V prípade ak má cudzinec pri sebe cestovný, identifikačný alebo iný doklad (napr. rodné listy detí a iné), je potrebné si ich priniesť. V tomto prípade bude cudzincovi dočasné útočisko poskytnuté okamžite.

Ak cudzinec nedisponuje dokladmi:

V prípade ak cudzinec nemá žiadne doklady je potrebné o dočasné útočisko požiadať na Oddelení azylu v Humennom. O žiadosti o dočasné útočisko bude rozhodnuté približne do 30 dní. V tomto prípade im je ubytovanie, strava, zdravotná starostlivosť a hygienické potreby k dispozícií ihneď.

ADRESA UBYTOVANIA:

- ak má cudzinec už zabezpečené ubytovanie, je potrebné k žiadosti o dočasné útočisko doložiť jeden z nasledovných dokladov:

  • o čestné vyhlásenie všetkých vlastníkov nehnuteľnosti o poskytnutí ubytovania alebo,
  • o zmluvu o nájme uzavretú s vlastníkom/vlastníkmi nehnuteľnosti.

 

Podpisy na uvedených dokladoch nemusia byť osvedčené.
Po udelení dočasného útočiska, dostanú cudzinci papierový doklad vo formáte A4 s názvom POTVRDENIE O UDELENÍ TOLEROVANÉHO POBYTU NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

SOLIDARITA:

Dočasným útočiskom získava cudzinec bezplatne:
- ubytovanie,
- stravu,
- zdravotnú starostlivosť,
- hygienické potreby.
S udeleným dočasným útočiskom je možné pracovať na území Slovenskej republiky. Dočasné útočisko neoprávňuje cudzinca na podnikanie.

POVINNOSTI:

- cudzinci s poskytnutým dočasným útočiskom sa musia zdržiavať na území Slovenskej republiky počas jeho trvania,
- hlásenie krátkodobého pobytu cudzinca, po ubytovaní sa na konkrétnu adresu formou tlačiva „Hlásenie pobytu“, ktoré je možné stiahnuť na webovej adrese Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: https://www.minv.sk/?hlasenie-pobytu-1. Originál vyplneného a podpísaného tlačiva Hlásenie pobytu v príslušnom jazyku treba doručiť miestne príslušnému oddeleniu cudzineckej polície Policajného zboru,
- v prípade zmeny adresy, je potrebné túto zmenu nahlásiť miestne príslušnému oddeleniu cudzineckej polície Policajného zboru.

ŠTÁTNI PRÍSLUŠNÍCI TRETÍCH KRAJÍN, KTORÍ NIE SÚ OBČANMI UKRAJINY A ANI ICH RODINNÝMI PRÍSLUŠNÍKMI:

- týmto osobám, je umožnený vstup na územie Slovenskej republiky z humanitárnych dôvodov. V prípade ak majú záujem o návrat do svojich domovských krajín, je im to umožnené.

Všetky osoby prichádzajúce na územie Slovenskej republiky môžu požiadať o udelenie azylu alebo doplnkovej ochrany.

Viac o téme: VojnaUtečenciRuskoPomoc Ukrajine
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Celý program

Ďalšie zo Zoznamu