Sobota13. júl 2024, meniny má Margita, zajtra Kamil, Lara

Vláda SR zasadla do lavíc: Toto sú návrhy, ktoré schválila

Vláda SR Zobraziť galériu (3)
Vláda SR (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Vláda SR schválila na svojom stredajšom rokovaní Akty Svetovej poštovej únie (SPÚ). Dodatkové protokoly prijala SPÚ na 4. mimoriadnom kongrese, ktorý sa uskutočnil v Saudskej Arábii ešte v októbri minulého roka. SR sa ako členský štát SPÚ schválením aktov stala zmluvnou stranou a prebrala na seba záväzky z nich vyplývajúce.

"Slovenská republika ako členský štát Svetovej poštovej únie sa schválením Aktov SPÚ stane ich zmluvnou stranou a prevezme na seba záväzky z nich vyplývajúce. Schválenie Aktov SPÚ má pre SR a jej určený poštový podnik - poskytovateľa univerzálnej poštovej služby, Slovenskú poštu, a. s., zásadný význam z dôvodu zabezpečenia medzinárodnej poštovej služby, nakoľko stanovujú jednotné prevádzkové, prepravné a účtovné pravidlá a postupy vrátane používania jednotnej dokumentácie," píše sa v materiáli, ktorý na rokovanie vlády predložilo Ministerstvo dopravy SR.

archívne video

Richard Raši sa vyjadril k téme eurofondov (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

SPÚ na svojom vlaňajšom kongrese schválila 4. dodatkový protokol ku Generálnemu poriadku SPÚ, 1. dodatkový protokol k Svetovému poštovému dohovoru a 1. dodatkový protokol k Dohode o poštových platobných službách. Schválené zmeny a doplnenia sa týkajú najmä konzultačného výboru SPÚ, tiež základných a doplnkových služieb či kolektívnej známky PosTransfer a interoperability.

Akty SPÚ tvorí Ústava SPÚ, ktorá je hlavný aktom a obsahuje základné predpisy SPÚ. Ďalšími aktami sú Generálny poriadok SPÚ, Svetový poštový dohovor a Dohoda o poštových platobných službách.

Slovensko by mohlo mať nové vojenské zastúpenie v Španielsku

Slovensko by mohlo mať nové vojenské zastúpenie na Veliteľstve Zboru rýchleho nasadenia NATO v španielskej Valencii. Celkovo by sa počet vojenských zástupcov vo vojenských štruktúrach NATO a Európskej únie (EÚ) mohol navýšiť zo 107 na 111. Vyplýva to z návrhu Ministerstva obrany SR, ktorý v stredu odsúhlasila vláda. Odobriť ho musí aj parlament.

"Aktualizácia vojenského zastúpenia sa navrhuje v nadväznosti na zmeny v globálnom bezpečnostnom prostredí, pričom odráža potreby Slovenskej republiky v procese implementácie transformačných zmien, platných medzinárodných záväzkov voči spojencom v NATO a EÚ a bilaterálnych dohovorov s partnermi. Rozšírenie vojenského zastúpenia súčasne súvisí s realizáciou opatrení v oblasti obrany a odstrašenia na východnom krídle NATO," vysvetlil predkladateľ.

Rozpočtové krytie pre navýšenie reálneho počtu vojenského zastúpenia vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ na 111 príslušníkov Ozbrojených síl SR bude zabezpečené prerozdelením limitu finančných prostriedkov vyčlenených pre profesionálnych vojakov.

Vláda schválila dohodu o spolupráci so Saudskoarabským kráľovstvom

Vzájomný obchod, kultúrne vzťahy, ale aj investície či spolupráca v oblasti vzdelávania so Saudskoarabským kráľovstvom by sa mohli v budúcnosti rozšíriť. Vyplýva to z návrhu Všeobecnej dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Saudskoarabského kráľovstva, ktorý v stredu schválila vláda.

"Cieľom dohody je podporovať hospodársku, obchodnú, investičnú, vedeckú, technologickú, inovačnú a technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Saudskoarabským kráľovstvom formou spolupráce vo všetkých odvetviach hospodárstva, ale aj formou podpory výmeny poznatkov a technickej expertízy potrebnej pre špecifické programy spolupráce," uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v predkladacej správe k materiálu.

Spolupráca by sa mala týkať výmeny informácií súvisiacich s vedeckým a technologickým výskumom, výmenných programov športových a mládežníckych organizácií, združení a zväzov, ale aj audio, vizuálnej a mediálnej oblasti. Dohoda predpokladá výmenu návštev oficiálnych predstaviteľov z uvedených oblastí, ale aj podporu cestovného ruchu prostredníctvom výmeny turistických informácií a individuálnych a skupinových turistov.

Vláda schválila opätovné zriadenie veľvyslanectiev v Austrálii a Bruseli

Sieť zastupiteľských úradov SR v zahraničí sa opätovne rozšíri aj o ambasády v austrálskom hlavnom meste Canberra a belgickom Bruseli. Vyplýva to z návrhu úpravy siete zastupiteľských úradov SR v zahraničí, ktorý v stredu schválila vláda. Zriadenie veľvyslanectiev sa má zrealizovať do konca júna.

"Cieľom materiálu je dosiahnuť efektívnejšie presadzovanie zahranično-politických záujmov Slovenskej republiky," objasnilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Upozornilo, že v oboch prípadoch obnovenia zastupiteľských úradov vychádzalo z hľadiska multilaterálnych, ekonomických i kultúrnych záujmov SR, poskytovania konzulárnej asistencie a zabezpečovania spolupráce s krajanskou komunitou.

Rezort diplomacie ďalej vysvetlil, že v oboch prípadoch je súčasné zabezpečenie agendy zastupiteľských úradov nedostatočné vzhľadom na dynamiku a intenzitu bilaterálnych vzťahov. V prípade Austrálie poukázal na nárast obchodnej výmeny i potenciál ekonomickej diplomacie v oblasti obranného priemyslu a letectva. Znovuobnovený zastupiteľský úrad v Canberre bude mať akreditáciu pre Austrálsky zväz, Nový Zéland a ďalšie štáty Tichomoria.

Obnovenie zastupiteľského úradu v Bruseli považuje MZVEZ za dôležité, pretože v Belgicku a krajinách Beneluxu sa koncentrujú dôležité medzinárodné inštitúcie i centrá obchodu, takisto kultúry a kreatívneho priemyslu. "Znovuotvorenie zastupiteľského úradu v Belgickom kráľovstve so sídlom v Bruseli na úrovni veľvyslanectva bude predstavovať impulz pre hľadanie nových možností, ako reláciu oživiť a sústrediť sa na dialóg nielen na vládnej, ale aj parlamentnej úrovni," uviedlo ministerstvo. Dodalo, že Belgické kráľovstvo patrí medzi popredných investorov v SR, osobitný význam má aj spolupráca s belgickými regionálnymi entitami v oblasti školskej a vedecko-technickej spolupráce.

Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Belgickom kráľovstve so sídlom v Bruseli bol na úrovni veľvyslanectva zrušený k 31. marcu 2022, jeho agendu prevzal zastupiteľský úrad v holandskom Haagu. V Bruseli fungoval generálny konzulát SR.

Veľvyslanectvo v austrálskej Canberre zrušila vláda ku koncu roka 2022, v Sydney zároveň zriadila generálny konzulát. Agendu zastupiteľského úradu prebralo veľvyslanectvo v japonskom Tokiu. Po opätovnom zriadení veľvyslanectva v Canberre bude naďalej fungovať aj generálny konzulát v Sydney. "Patrí k najvyťaženejším konzulárnym úradom vzhľadom na to, že v Austrálskom zväze a na Novom Zélande žije početná krajanská komunita," vysvetlilo MZVEZ.

Predĺžila o rok predkupné právo na pozemky pre priemyselný park Šurany

Platnosť predkupného práva k pozemkom, na ktorých má vzniknúť priemyselný park Šurany Industrial Park, sa predĺži o jeden rok. Návrh Ministerstva hospodárstva (MH) SR v stredu schválila vláda. Pôvodná dvojročná lehota platnosti predkupného práva by uplynula 8. júna tohto roka. Vláda zároveň rozhodla o viazaní prostriedkov štátneho rozpočtu na túto investíciu v sume 54,5 milióna eur.

O predĺženie platnosti predkupného práva požiadala štátna spoločnosť MH Invest, ktorá patrí pod rezort hospodárstva a ktorá tento priemyselný park zabezpečuje. "MH Invest žiadosť odôvodňuje nedostatočnými finančnými prostriedkami vyčlenenými na realizáciu významnej investície Šurany Industrial Park, ktoré neumožňujú vykonať predkupné právo k pozemkom, ktoré sú súčasťou významnej investície a prípadne ani podať návrh na začatie vyvlastňovacieho konania k týmto pozemkom," vysvetlilo v návrhu ministerstvo. Proces majetkovoprávneho vysporiadania plánuje spoločnosť začať hneď po získaní potrebných financií.

Osvedčenie o významnej investícii pre Šurany Industrial Park schválila vláda ešte 8. júna 2022. Predkupné právo držiteľa osvedčenia k pozemkom, na ktorých sa má realizovať významná investícia, podľa zákona zanikne, ak sa do dvoch rokov od schválenia vládou nevykoná alebo ak držiteľ osvedčenia nepodá v tomto termíne návrh na začatie vyvlastňovacieho konania. Lehotu môže vláda predĺžiť o jeden rok.

Vláda SR zasadla do
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

V priemyselnom parku v Šuranoch v okrese Nové Zámky by mala vyrásť továreň spoločnosti Gotion InoBat Batteries (GIB) na výrobu batérií do elektromobilov. GIB je spoločným podnikom slovenskej firmy InoBat a čínskej Gotion High-Tech. V novembri minulého roka uzavrela memorandum o porozumení s vládou SR. V ňom sa zaviazala, že fabriku začne stavať v roku 2024. Slovensko má poskytnúť spoločnosti dotácie, vysporiadať pozemky, pripraviť stavebnú parcelu a zabezpečiť pripojenie k elektrickej sieti.

Továreň na výrobu batérií do elektromobilov by mala vyrásť na ploche 65 hektárov. Spoločnosť plánuje vytvoriť 1 500 pracovných miest. V prvej fáze dosiahne fabrika kapacitu 20 GWh, má však potenciál zvýšiť ju až na 40 GWh. S jej plným spustením sa počíta v roku 2026.

Na plánované aktivity Roka kresťanskej kultúry vyčlení 250-tisíc eur

Vláda prispeje sumou 250-tisíc eur na podujatia Roka kresťanskej kultúry (RKK). Finančný príspevok pre 44 aktivít, ktoré s RKK súvisia, schválila na stredajšom zasadnutí. "Cieľom celoslovenského podujatia, ktoré organizujú Konferencia biskupov Slovenska (KBS) a Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike je spojiť kresťanov zo všetkých kresťanských konfesií na Slovensku a priblížiť spoločnosti kresťanskú kultúru prostredníctvom odborných, umeleckých, vzdelávacích a iných aktivít," objasňuje Ministerstvo kultúry (MK) SR. V prílohe k uzneseniu vlády konkretizuje vyše 40 podujatí a aktivít - koncertov, výstav, prednášok, vydavateľských i filmových počinov, ktorých sa podpora bude týkať, rovnako tak spresňuje i výšku príspevku.

V odôvodnení podpory poukazuje MK na nespochybniteľné postavenie kresťanského umenia v slovenskom kultúrnom živote. Rovnako i na fakt, že cirkevné subjekty sa v mnohých obciach stali jedinými nositeľmi kultúrno-osvetovej činnosti a predstavujú pre miestne komunity integrujúci prvok pomáhajúci predchádzať mnohým negatívnym javom. "Vzhľadom na túto nezameniteľnú úlohu kresťanskej kultúry považuje MK za žiaduce tieto aktivity prezentované v rámci projektu RKK aj finančne podporiť," dodáva rezort. Pripomína, že zo štátneho rozpočtu boli finančne podporené aj obdobné projekty v rokoch 1999 a 2010.

Oficiálne vyhlásenie aktuálneho RKK sa uskutočnilo v rámci slávenia cyrilometodskej svätej omše počas národnej púte 5. júla 2023 na Svätoplukovom námestí v Nitre. Projekt RKK a jeho jednotlivé podujatia sú plánované aj v priebehu roka 2024.

Schválila opätovné zriadenie veľvyslanectiev v Austrálii a Bruseli

Sieť zastupiteľských úradov SR v zahraničí sa opätovne rozšíri o ambasády v austrálskom hlavnom meste Canberra a belgickom Bruseli. Vyplýva to z návrhu úpravy siete zastupiteľských úradov SR v zahraničí, ktorý v stredu schválila vláda. Zriadenie veľvyslanectiev sa má zrealizovať do konca júna.

"Cieľom materiálu je dosiahnuť efektívnejšie presadzovanie zahranično-politických záujmov Slovenskej republiky," objasnilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Upozornilo, že v oboch prípadoch obnovenia zastupiteľských úradov vychádzalo z hľadiska multilaterálnych, ekonomických i kultúrnych záujmov SR, poskytovania konzulárnej asistencie a zabezpečovania spolupráce s krajanskou komunitou.

Rezort diplomacie vysvetlil, že v oboch prípadoch je súčasné zabezpečenie agendy zastupiteľských úradov nedostatočné vzhľadom na dynamiku a intenzitu bilaterálnych vzťahov. V prípade Austrálie poukázal na nárast obchodnej výmeny i potenciál ekonomickej diplomacie v oblasti obranného priemyslu a letectva. Znovuobnovený zastupiteľský úrad v Canberre bude mať akreditáciu pre Austrálsky zväz, Nový Zéland a ďalšie štáty Tichomoria.

Obnovenie zastupiteľského úradu v Bruseli považuje MZVEZ za dôležité, pretože v Belgicku a krajinách Beneluxu sa koncentrujú dôležité medzinárodné inštitúcie i centrá obchodu, takisto kultúry a kreatívneho priemyslu. "Znovuotvorenie zastupiteľského úradu v Belgickom kráľovstve so sídlom v Bruseli na úrovni veľvyslanectva bude predstavovať impulz pre hľadanie nových možností, ako reláciu oživiť a sústrediť sa na dialóg nielen na vládnej, ale aj parlamentnej úrovni," uviedlo ministerstvo. Dodalo, že Belgické kráľovstvo patrí medzi popredných investorov v SR, osobitný význam má aj spolupráca s belgickými regionálnymi entitami v oblasti školskej a vedecko-technickej spolupráce.

Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Belgickom kráľovstve so sídlom v Bruseli bol na úrovni veľvyslanectva zrušený k 31. marcu 2022, jeho agendu prevzal zastupiteľský úrad v holandskom Haagu. V Bruseli fungoval generálny konzulát SR.

Veľvyslanectvo v austrálskej Canberre zrušila vláda ku koncu roka 2022, v Sydney zároveň zriadila generálny konzulát. Agendu zastupiteľského úradu prebralo veľvyslanectvo v japonskom Tokiu. Po opätovnom zriadení veľvyslanectva v Canberre bude naďalej fungovať aj generálny konzulát v Sydney. "Patrí k najvyťaženejším konzulárnym úradom vzhľadom na to, že v Austrálskom zväze a na Novom Zélande žije početná krajanská komunita," vysvetlilo MZVEZ.

Pozostalým obetí tragickej nehody pri Hornej Strede vyplatí 100-tisíc eur

Rodinám obetí tragickej pondelkovej (27. 5.) nehody na diaľnici D1 pri Hornej Strede vyplatia po 50-tisíc eur. Návrh Ministerstva vnútra SR schválila v stredu vláda. "Tieto prostriedky nebudú podliehať zúčtovaniu zo strany pozostalých a ich zúčtovanie a zdanenie vykoná Ministerstvo vnútra SR v zmysle príslušných predpisov," uviedol rezort v predkladacej správe. 

VIDEO Vláda pozostalým obetí tragickej nehody pri Hornej Strede vyplatí 100-tisíc eur

Vláda pozostalým obetí tragickej nehody pri Hornej Strede vyplatí 100-tisíc eur (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

V pondelok 27. mája došlo na diaľnici D1 pri Hornej Strede k tragickej dopravnej nehode, pri ktorej zahynuli dvaja príslušníci Hasičského a záchranného zboru, ktorí zasahovali pri hasení požiaru osobného auta. K tragickej udalosti došlo pri náraze kamióna do stojacich zasahujúcich vozidiel.

Vláda odobrila projekt novej nemocnice v bratislavskom Ružinove namiesto Rázsoch

Vláda v stredu odobrila výstavbu novej národnej nemocnice v bratislavskom Ružinove. Nemocnica by mala mať kapacitu 1015 lôžok a dokončená by mala byť najneskôr do konca roka 2032. V lokalite Rázsochy, kde mala nemocnica pôvodne stáť, chce štát najneskôr do roku 2031 postaviť Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) s kapacitou 446 lôžok.

Navrhované riešenia zabezpečia podľa Ministerstva zdravotníctva SR efektívne a hospodárne vynakladanie verejných finančných prostriedkov, vytvoria predpoklad pre efektívny časový harmonogram výstavby Národnej univerzitnej nemocnice v Bratislave v prospech pacientov i zdravotníkov. Zároveň podľa rezortu prispejú k zvýšeniu kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti v rámci Bratislavského samosprávneho kraja aj v rámci celej SR.

Zuzana Dolinková
Zobraziť galériu (3)
Zuzana Dolinková  (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Národná nemocnica by mala vzniknúť rekonštrukciou bloku D ružinovskej nemocnice a dobudovaním novej v súčasnom priestore zimného štadióna. Vzniknúť by tiež mohlo vzdelávacie zázemie formou kampusu tak, ako bolo navrhnuté v lokalite Rázsochy.

Plány rezortu zdravotníctva, týkajúce sa zmeny lokality výstavby novej nemocnice, už skôr kritizovali opozičné PS, KDH a hnutie Slovensko, rovnako aj Lekárske odborové združenie a Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb. Opoziční poslanci sa pokúsili ministerku Zuzanu Dolinkovú (Hlas-SD) v súvislosti s riešením novej nemocnice v Bratislave aj odvolať. Dolinková na svoj koniec vo funkcii dôvod nevidela, parlament ju vo funkcii podržal.

Viac o téme: NávrhySchválenéVláda SR
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Celý program

Ďalšie zo Zoznamu