Streda17. apríl 2024, meniny má Rudolf, zajtra Valér

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je možné upraviť

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Na Slovensku nie je možnosť uzavrieť predmanželskú zmluvu a dohodnúť sa tak vopred na vyrovnaní majetku v prípade rozvodu ešte pred svadbou. Počas manželstva možno však upraviť vzájomné majetkové vzťahy, ktoré vyplývajú z bezpodielového spoluvlastníctva. Upozornila na to partnerka právnickej firmy Vojčík & Partners Natália Strharská.

"Vzájomné vzťahy vyplývajúce z bezpodielového spoluvlastníctva manželov môžu manželia za trvania manželstva upraviť na základe dohody, ktorá musí byť vždy vo forme notárskej zápisnice," priblížila Strharská. Manželia môžu dohodu upraviť a rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Dohoda však môže upravovať len vzťahy a majetok nadobudnutý v budúcnosti. Dá sa tiež posunúť časový okamih vzniku bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva.

archívne video

Manželia zabránili opilcovi v nebezpečnej jazde po českých cestách (Zdroj: Facebook/Policie ČR)

V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetok majetok, ktorý nadobudol niektorý z nich počas trvania manželstva. Nepatria tam však veci, ktoré získali dedičstvom, darom alebo ktoré slúžia podľa svojej povahy osobnej potrebe jedného z manželov. Prípadne tie, ktoré slúžia podľa povahy výkonu povolania jednému z manželov, či veci, ktoré boli vydané v rámci reštitúcií iba jednému z manželov.

Zánik bezpodielového spoluvlastníctva

Zánik bezpodielového spoluvlastníctva nastane spolu so zánikom manželstva, prípadne pri vyhlásení konkurzu na majetok jedného z manželov či súdnym výrokom o prepadnutí majetku jedného z nich alebo smrťou. "Počas trvania manželstva je možné bezpodielové vlastníctvo zrušiť a vyrovnať majetok výlučne rozhodnutím súdu na návrh niektorého z manželov po splnení zákonom určených podmienok. V praxi k tomu zväčša dochádza vtedy, keď počas trvania manželstva niektorý z manželov získa oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti, alebo ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva bolo v rozpore s dobrými mravmi," dodala Strharská.

Po zániku bezpodielového spoluvlastníctva dochádza k vyrovnaniu majetku. Môže mať podobu dohody, súdneho rozhodnutia alebo zákonnej domnienky vyrovnania. Pri vyrovnaní sa však musí prihliadať na to, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na oddelený majetok niektorého z manželov, a tiež na to, čo sa z oddeleného majetku niektorého z manželov vynaložilo na spoločný majetok.

Viac o téme: MajetokManželiaBezpodielové spoluvlastníctvo
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Celý program

Ďalšie zo Zoznamu