°C

Štvrtok, 24. september 2020. Meniny má Ľuboš, Ľubor, zajtra Vladislav.

Prešla novela zákona o pozemkových úpravách: Má zjednodušiť byrokraciu

Ilustračné foto
Ilustračné foto
01.04.2014 18:16

BRATISLAVA - Parlament v utorok schválil novelu zákona o pozemkových úpravách. Medzi najzásadnejšie zmeny patria jednoduché pozemkové úpravy, ktoré majú uľahčiť usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom.


Okresný úrad môže povoliť alebo nariadiť vykonanie pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav so zjednodušenou dokumentáciou, ak sa rieši len časť katastrálneho územia alebo hospodárskeho obvodu. Ide o tri základné situácie, keď je potrebné usporiadať pozemky na menšom území, ako je príslušné katastrálne územie.

V prvom rade je to úprava zákonných postupov pre poľnohospodárske a lesné využitie pozemkov. "Nakoľko je predpoklad, že po vykonaní pozemkových úprav sa pozemkové vlastníctvo bude naďalej meniť," píše sa v dôvodovej správe. Vlastníci sa môžu rozhodnúť o novom usporiadaní pozemkov, napríklad skúpením pozemkov v jednej ucelenej časti územia jedným vlastníkom alebo viacerými vlastníkmi. 

Druhú skupinu tvoria postupy pri jednoduchých pozemkových úpravách, ktoré sa vykonávajú z iných dôvodov ako je hospodárenie na pôde. Ide najmä o riešenie scelenia pozemkov a vytvorenie ideálnych tvarov pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu, využitie pre rekreačné účely, či vytvorenie záhradkárskych osád. 

Tretiu skupinu tvoria jednoduché pozemkové úpravy v prípadoch investičnej výstavby, ktorá svojím zásahom do terajšieho usporiadania pozemkov po výstavbe obmedzí obhospodarovanie dotknutých pozemkov. Výstavbou líniových stavieb, ako sú cesty, železnice, vodné plochy, ale aj priemyselné parky sa pôvodné pozemky rozdelia. Investor bude mať po novom povinnosť odstrániť tento negatívny jav. 

Podľa novely zákona pri vzniku rozdielnej hodnoty pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav si môžu vlastníci určiť rozdiel hodnoty pôvodných pozemkov a nových pozemkov až do výšky 25 % v zásadách pre umiestnenie nových pozemkov. Pri celkovej výmere do 200 metrov štvorcových sa toto kritérium nemusí dodržať s písomným súhlasom vlastníka. Novela zákona nadobúda účinnosť 1. mája.


Nástroje k článkuZDROJ: SITA
FOTO: SITA

Nahlásiť chybu

Najčítanejšie články