V prezidentských voľbách treba krúžkovať číslo kandidáta | Topky.sk

°C

Nedeľa, 26. január 2020. Meniny má Tamara, zajtra Bohuš.

V prezidentských voľbách treba krúžkovať číslo kandidáta

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: Getty Images
15.03.2019 10:00

BRATISLAVA - Približne 4,45 milióna voličov si v sobotu 16. marca môže na najbližších päť rokov vybrať hlavu štátu. Z nich 280-tisíc môže prezidenta voliť po prvý raz v živote a úplne prvé voľby to budú pre približne 17 500 voličov. Každý volič, teda občan SR, ktorý dosiahol vek 18 rokov môže dať hlas svojmu favoritovi v sobotu od 7:00 do 22:00 v jednej z 5 940 volebných miestností. Voliči si musia dať pozor, aby správne vyznačili, za koho z 13 kandidátov hlasujú. Inak sa môže stať, že ich hlas nebude platný.


Na hlasovacom lístku voliči nájdu mená 15 kandidátov, a to aj s menami Róberta Mistríka a Józsefa Menyhárta, ktorí z predvolebného boja odstúpili. Voliči túto informáciu nájdu vo volebných miestnostiach aj za samotnou volebnou zástenou, aby vedeli, že rozhodovať môžu len o 13-tich kandidátoch na prezidenta. Hlasovací lístok so zakrúžkovaným číslom pre kandidáta, ktorý sa vzdal, bude totiž neplatný.

Vyznačiť treba iba jedného kandidáta

Hlasovať za svojho favorita treba zakrúžkovaním poradového čísla pred jeho menom. Vyznačiť treba iba jedného kandidáta. Hlasovací lístok so zakrúžkovanými poradovými číslami viacerých kandidátov bude neplatný. Ak sa volič náhodou pomýli, nemal by nič škrtať, ale vypýtať si nový hlasovací lístok. Nesmie ani krúžkovať celé meno s adresou a podobne. Nesprávne označený hlasovací lístok treba dať do špeciálnej zapečatenej schránky na nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky. Ak tak volič nespraví, dopustí sa priestupku, za ktorý je pokuta 33 eur.

Každý volič, teda občan SR, ktorý dosiahol vek aspoň 18 rokov, musí vo volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť okrskovej volebnej komisii. Pri občanoch s trvalým pobytom v SR na to slúži občiansky preukaz. Ak volič hlasuje mimo miesta svojho trvalého pobytu predloží spolu s občianskym preukazom aj hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia zoberie. Hlasovací preukaz sa dá vybaviť osobne najneskôr dnes v úradných hodinách obce, kde má volič trvalý pobyt.

Hlasovací lístok

Po identifikácii voliča okrsková volebná komisia zakrúžkuje jeho poradové číslo v zozname voličov a vydá mu hlasovací lístok a prázdnu obálku s odtlačkom úradnej pečiatky obce. Občan SR, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenska, preukáže svoju totožnosť slovenským pasom a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine. Toto vyhlásenie nemusí byť úradne overené a jeho vzor možno nájsť na webstránke ministerstva vnútra http://www.minv.sk/?prezident-info1.

Okrsková volebná komisia voliča s pasom dopíše do zoznamu voličov, zaznamená to aj v jeho pase a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov. Potom vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku s odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov. Hlasuje sa tajne, za tzv. plentou či volebnou zástenou.

Poštou nie je možné voliť

Voliť môže aj každý volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať. Treba to oznámiť pred hlasovaním okrskovej volebnej komisii. Takýto volič má právo vziať so sebou za plentu aj inú osobu, ktorá podľa jeho pokynov upraví hlasovací lístok a vloží ho do obálky. Nesmie to však byť člen volebnej komisie. Rovnaký postup platí tiež pri voličoch, ktorí nemôžu pre zdravotné postihnutie samostatne vložiť obálku do volebnej schránky. Hlasovať môžu aj voliči, ktorí zo závažných, najmä zdravotných dôvodov nemôžu prísť do volebnej miestnosti. V deň volieb môžu požiadať okrskovú volebnú komisiu, pod ktorú patria, o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky. Musia však byť vo svojom volebnom okrsku.

Vo voľbách prezidenta nie je možné voliť poštou. Voľba poštou je možná vo voľbách do Národnej rady SR a pri referende. Podľa zákona prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia. Podľa Ústavy SR je za prezidenta zvolený ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov. Ak ani jeden z kandidátov nezíska potrebnú väčšinu hlasov voličov, uskutoční sa o 14 dní, v sobotu 30. marca, druhé kolo volieb. Do druhého kola volieb postupujú tí dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet platných hlasov. V druhom kole volieb je za prezidenta zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov zúčastnených voličov.

Voličom na prípadné otázky odpovedia pracovníci ministerstva vnútra na tradičnej volebnej telefonickej infolinke. Dnes je k dispozícii od 7:30 do 15:30 a v sobotu 16. marca od 7:30 do 22:00. Volať sa dá na bratislavské telefónne čísla 02/ 4859 2317, 02/ 4859 2312. Volebná infolinka je určená výhradne pre voličov a neposkytujú na nej informácie právnickým osobám, médiám, politickým subjektom či obciam.


Nástroje k článku


ZDROJ: SITA

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články