Streda, 17. august 2022. Meniny má Milica, zajtra Elena, Helena.

Prípad Alexie, ktorý otriasa verejnosťou: TOTO sa píše v rozsudku, odhalil viaceré skutočnosti

Galéria fotiek (3)
Zdroj: Repro foto Blesk.cz

BRNO - O prípade a osude 11-ročnej Alexie vás informujeme už týždeň. Aj keď dievča za nič nemôže, následky za spory rozvedených rodičov musí znášať hlavne Alexia. Rozhodnutie Krajského súdu v Brne šokovalo nielen českú, ale aj slovenskú verejnosť. Ako však dospel k rozsudku, že Alexia má ísť na prevýchovu do krízového centra a potom bývať u otca?


Krajský súd v Brne rozhodol o tom, že Alexia (11) má nastúpiť do krízového centra na prevýchovu. Tam sa má naučiť milovať otca a po pol roku ísť k nemu bývať na Slovensko, pričom matka, u ktorej doteraz žila, ju bude môcť chodiť navštevovať. S rozsudkom sa stretli viac protichodné reakcie ako súhlasné. Viacerí nerozumejú, ako mohol sudca dôjsť k takémuto rozhodnutiu, ktoré Alexii obrátilo život hore nohami. Český portál Blesk.cz poskytol celé znenie rozsudku, ktorý otriasa Českom aj Slovenskom.

Prípad Alexie, ktorý otriasa
Galéria fotiek (3)
Zdroj: Repro foto Blesk.cz

Aké je teda jeho odôvodnenie a kto navrhol Alexiu zavrieť do ústavu?

Podľa súdu za to, že sa Alexia bojí otca, môže matka. "Úplne zlyhala v úlohe rodiča v tom smere, že to bola práve ona, ktorá svojím správaním, prístupom k otcovi postupne dosiahla stav, kedy samotná maloletá už odmietala kontakty a stretávanie sa s otcom, prejavujúc pri tom značné obavy a strach zo stretnutia (ktorý vyústil do somatizácie), " píše sa v rozsudku. Somatizácia znamená, že sa psychická nepohoda prejavuje telesnými príznakmi. Cieľom pobytu Alexie v krízovom centre je teda to, aby sa narovnal jej vzťah s otcom.

Nepochopiteľný verdikt v Česku: Alexii sa rozhodnutím súdu zrútil svet, má sa naučiť milovať otca

"Matka neakceptovala opakované poučenie zo strany súdov, dlhodobo, permanentne a trvalo bránila a aj naďalej bráni otcovi v riadnom styku s dcérou, kedy nikdy nerešpektovala a nikdy rešpektovať nebude ani nariadenie predbežného opatrenia z 28. 5. 2018 krajským súdom v Brne." Podľa nariadenia sa mal otec s Alexiou stretávať každý párny týždeň v sobotu. Ako sa ďalej uvádza v rozsudku, otec "precestoval mnoho tisícov kilometrov za svojou dcérou, ale nikdy sa riadny kontakt v zmysle predbežného opatrenia neuskutočnil." Súd tak musel konať v záujme maloletej veľmi rýchlo.

Matka na súde tvrdila, že styku s otcom nebráni

Matka podľa rozsudku uviedla, že sa "snaží neplnoletú na styk s otcom vždy pripraviť, riadne ju oblečie, otcovi odovzdá, následne však sama neplnoletá odmieta s otcom odísť, keď mu hovorí, že s ním nikam ísť nechce. Otec sa potom sám nesnaží vzťah s neplnoletou nadviazať, vždy si ju len natáča na video a pýta sa jej na otázky, ktoré sú maloleté nepríjemné."

Podľa matky by si mala Alexia zvykať u otca na najmenej tri osoby, s ktorými ju neviažu žiadne väzby a ktorých nepozná. Myslí tým jeho bývalú manželku a dvoch dospievajúcich bratov. "Nevlastných bratov dokonca nikdy nevidela. S týmito osobami by mala zdieľať jednu domácnosť a pravdepodobne s nevlastnými bratmi i jednu izbu. Navyše bude nútená začať žiť v štáte, ktorý je síce s českým štátom podobný, gramatika a jednotlivé jazykové výrazy sú však úplne odlišné," uvádza matka podľa rozsudku.

Matka požadovala doplnenie posudku súdnou znalkyňou Jaroslavou Chudobovou. "Právny zástupca matky telefonicky kontaktoval PhDr. Chudobovú s otázkou, či by bola schopná povedať, aký dopad môže mať do psychiky maloletej jej okamžité zverenie do starostlivosti otca. Znalkyňa na to právnemu zástupcovi matky oznámila, že podľa jej názoru s ohľadom na psychiku maloleté toto odporučiť nemôže, kedy uviedla, že by neplnoletá v dôsledku zmeny mohla prepadať depresiám, mohli by sa u nej objaviť samovražedné sklony či poruchy príjmu potravy."

Alexia sa bojí otca kvôli pôsobeniu matky, tvrdil opatrovník

Súd prvého stupňa rozhodol o zverenie Alexie do starostlivosti otca. V odvolaní však jej opatrovník, ktorým je v súdnom konaní mesto Šlapanice, navrhol pobyt školáčky v krízovom centre. Podľa neho má Alexia z otca strach kvôli pôsobeniu matky. Ak sa rodičia súdia o dieťa, je vždy určený opatrovník dieťaťa. Tým býva OSPOD (Orgán sociálnoprávnej ochrany detí) najbližšie k miestu trvalého pobytu dieťaťa, približuje Blesk.

Prípad Alexie, ktorý otriasa
Galéria fotiek (3)
Alexia počas rozhovoru pre Blesk
Zdroj: Repro foto Blesk.cz

"Preto má opatrovník za to, že priamy prechod z starostlivosti matky do starostlivosti otca nie je v najlepšom záujme maloletej. Preto (navrhuje), aby odvolací súd zmenil výrok rozsudku súdu prvého stupňa tak, že neplnoletá Alexie sa zveruje do starostlivosti otca s tým, že matka je povinná neplnoletou Alexia odovzdať do starostlivosti krízového centra, a otec je povinný strpieť pobyt maloletej v krízovom centre najmenej po dobu šiestich mesiacov, " píše sa v rozhodnutí.

Matka mala s umiestnením do ústavu súhlasiť

Ako sa ďalej píše v rozsudku, s umiestnením Alexie do ústavu súhlasila aj advokátka matky. "S týmto návrhom súhlasil pri rokovanií odvolacieho súdu ako otec, tak aj právna zástupkyňa matky, táto však s tou výhradou, že ak beží o riešení výchovy, tak tu nesúhlasila s tým, aby bola neplnoletá následne zverená do starostlivosti otca. Neplnoletá uvedené zariadenie pozná, trikrát tu prebehlo asistované stretnutie s otcom, spoznala sa tiež s pracovníkmi toho centra a jeho vybavením," konštatoval súd.

Prípad, ktorý otriasa Českom a Slovenskom: Najhorší deň v živote Alexie! Prvá noc bez rodiny

Právna zástupkyňa matky Helena Morozov mala Blesku napísať, čo konkrétne na súde uviedla: "Pripúšťame, že maloletá by mohla byť, a to iba dočasne, zverená do starostlivosti krízového centra s tým, že tam by zotrvala do tej doby, než by sa vzťahy medzi účastníkmi zlepšili. " Blesk sa snažil získať vyjadrenie aj otca Alexie, ten však nechal otázky bez komentára. 

Súd označil vzťah rodičov Alexie za silne problematický

Súd označil vzťah rodičov Alexie za silne problematický, pričom sa nevyhol kritike. "Doteraz sa nedokázali preniesť cez svoje spory v minulosti a na seba v priebehu súdneho konania vzájomne útočia a neustále sa snažia riešiť formou súdnych konaní všetky vzájomné nezhody," píše sa podľa Blesku v rozsudku. Kritika však najviac dopadá na matku, ktorá podľa neho môže za to, v akom stave sa Alexia nachádza.

Na druhej strane otca zo Slovenska súd chváli. "Je to práve otec, kto je schopný zaistiť stabilnejšie, vyváženejšie a pokojnejšie rodinné prostredie. Otec sa veľmi snaží, stykom s neplnoletou je ochotný podriadiť takmer všetko, ako dlhé cestovanie za maloletou a s tým spojené vysoké náklady." Ďalej podľa rozsudku "nechýbal ani u jedného styku, ani u jedného súdneho pojednávania."

Znalci opísali otca ako dôveryhodného, matku ako afektívne labilnú

"Otec sa podrobil dôkladnému znaleckému skúmaniu, z ktorého vyšiel ako plne dôveryhodný, pokojný, emočne stabilný, neagresívny a nekonfliktný človek," hovorí ďalej rozsudok.

Matku Ajku však znalci opísali úplne inak. Podľa uznesenia bola "osobnosť matky vyhodnotená síce ako nadpriemerne intelektuálne disponovaná, avšak afektívne labilná, so zvýšenou potrebou obdivu a uznania, zvýšene senzitívna, infantilná, psychosociálne nezrelá, neustále sa zaoberajúca epizódami prejedania s následným zvracaním."

Podľa rozsudku napriek tomu, že je Alexia silne viazaná na matku, nemá zaručené, že sa po umiestnení na Slovensko bude s ňou môcť vôbec stýkať. "O styku maloletej s matkou od 1. 7. 2020 je predčasné rozhodovať. Súd je toho názoru, že otec umožní matke styk s neplnoletou. Po skončenom súdnom konaní si je plne vedomý umožniť styky a nebrániť im," hovorí uznesenie.

Prečo bola podľa súdu Alexia v ohrození s matkou?

V odôvodnení, prečo je Alexia doma v ohrození, spomenul súd ďalší rozvod matky a vyjadril sa k tomu, či by mohla žiačka 5. triedy začať chodiť do školy na slovenský. Uvádza český portál Blesk.

Podľa rozsudku bolo bez pochyby preukázané, že "otec dokáže starostlivosť o neplnoletú zabezpečiť riadne. Ak súdna znalkyňa PhDr. Chudobová dospela k záveru, že maloletá Alexia je ako dieťa v ohrození, potom sa jedná o dlhodobé pôsobenie matky na dieťa. Nie je tu žiadny dôvod, pre ktorý by mala mať neplnoletá Alexia strach a obavy zo svojho otca."

Ako sa tam ďalej píše, "naopak je to práve otec, kto jej je schopný zabezpečiť stabilnejšie, vyváženejšie a pokojnejšie rodinné prostredie. Matka aktuálne prechádza ďalším rozvodovým konaním so svojím doterajším partnerom. Situácia je medzi partnermi opäť značne vyhrotená, podľa listín založených v spise má pán (vzhľadom na ochranu osobných údajov sa neuvádza meno, pozn. Blesk) rovnakú právnu zástupkyňu ako pán (otec Alexie) a tiež sa domáha styku so svojou dcérou, ktorému matka tiež bráni."

V rozsudku sa ďalej uvádza, že "maloletá Alexia sa narodila na Slovensku, jej obaja rodičia sú Slováci, na Slovensku žili do jej dvoch rokov. Jej babička je Slovenka. Nie je teda pravdou, že by Alexia k slovenskému jazyku alebo kultúre nemala blízko. Je to veľmi múdre a nadané dievča, má vynikajúci prospech, a preto sa dá len pozitívne očakávať, že veľmi rýchlo doženie prípadné rozdiely medzi slovenčinou a češtinou." 

Ako celý tento prípad dopadne, ukáže až čas. Blesk však dodáva, že k tomu, aby si otec Alexiu mohol odviezť na Slovensko, musí získať súhlas matky. "Ak otec nezíska súhlas matky, môže sa obrátiť na súd. Ten bude rozhodovať v záujme dieťaťa, " načrtol pre Blesk ďalší možný postup renomovaný pražský advokát Jan Černý.

Viac o téme:


 
 

Súvisiace články

Najčítanejšie články