Monitorovacie programy, filtre a rodičovské zámky | Topky.sk

°C

Utorok, 12. november 2019. Meniny má Svätopluk, zajtra Stanislav.

Monitorovacie programy, filtre a rodičovské zámky

mys
mys
09.02.2009 09:09

Ako môžem svoje dieťa ochrániť pre nástrahami internetu, ak nie som doma?


Rodič  môže nadobudnúť falošnú istotu, že nainštalovaním filtra je jeho dieťa dokonale chránené. Navyše takéto technické opatrenie môže viesť k zhoršeniu vzťahov medzi deťmi a ich rodičmi. Monitorovacie programy a filtre nepatria medzi ohrozenia, napriek tomu je však dobré vedieť, že žiadny filter nie je dokonalý. Je potrebné kontrolovať jeho funkčnosť, poprípade zabezpečiť si aktuálnu verziu. Filtre sa dajú rôznymi spôsobmi obísť alebo vyradiť z funkčnosti.

 

Monitorovacie programy umožnia spätne skontrolovať pohyb dieťaťa na internete, pozrieť si stránky, ktoré navštívilo, alebo chcelo navštíviť, získať prehľad aké súbory sťahovalo z internetu, koľko času strávilo na konkrétnych stránkach. Pomocou vzdialeného prístupu a ovládania sa dá kontrolovať surfovanie na domácom počítači z počítača, v ktorom je program nainštalovaný kedykoľvek (napr. z práce).

 

Filtre

 

Filtre zabezpečujú, aby sa dieťa nedostalo na internetové stránky, ktoré obsahujú nevhodný materiál. Pomocou filtrov je možné nastaviť blokovanie stránok, ktoré obsahujú vybrané slová, ale aj obrázky (napr. sex, porno...). Niektoré filtre tiež blokujú prístup do četových miestností, internetových diskusií, kontrolujú emaily a dáta sťahované cez peer-to-peer programy. Filter je možné si nainštalovať do svojho počítača alebo využívať filtre prevádzkované verejne internetovými providermi, ktorý bude kontrolovať stránky miesto vás.

 

Filter pracuje na princípe:

 • skenovania a blokovania stránok, ktoré obsahujú určité výrazy,
 • blokovania stránok s obsahom sexuálnych a násilných materiálov,
 • obmedzenia pohybu dieťaťa na vopred zvolené stránky a podstránky, ktoré spĺňajú kritériá bezpečnosti,
 • zákazu pohybu po internetových stránkach s výnimkou povolených stránok a ich podstránok.

Na čo prihliadať pri výbere filtra:

 • Jednoduchosť používania – filtre majú byť schopné používať aj osoby s nižšími počítačovými znalosťami.
 • Efektivita filtrovania – rovnováha medzi blokovaním nevhodných stránok a prístupom k potrebným informáciám. Dôležitá je možnosť prispôsobiť filter potrebám každého člena rodiny.
 • Mechanizmus filtrovania – najlepšie programy kombinujú techniky filtrovania (filtrovanie web stránok, filtrovanie kľúčových slov a dynamické filtrovanie - filtrovanie postavené na báze hodnotenia.
 • Monitorovanie činností – lepšie filtre ponúkajú možnosť monitorovania činnosti na internete jednotlivých členov domácnosti (aké stránky navštívili, poslané emaily, navštívené četové miestnosti, sťahované súbory z internetu, čas strávený na jednotlivých webových stránkach...).
 • Klientské/serverové filtre – mala by existovať možnosť nastavenia filtra v domácom počítači alebo prostredníctvom providera a jeho servera, prípadne kombinácie oboch možností.
 • Filtrovanie vo viacerých jazykoch – možnosť nastaviť filtre a kľúčové slová vo viacerých jazykoch zabraňuje deťom obísť blokovanie zadaním slov v inom jazyku.
 • Blokovanie všetkých prístupových ciest –  internetových stránok, četových miestností, emailov, peer-to-peer programov, pop-up okien.

Podľa niektorých odborníkov nemusí byť používanie filtrov postavených na princípe filtrovania kľúčových slov (výrazov) tým najlepším riešením. Blokujú totiž nielen nevhodné stránky (napr. porno stránky), ale aj tie, kde sa vyskytne téma s filtrovaným slovom. Ak napríklad nastavíme blokovanie stránok, na ktorých sa vyskytuje slovo „sex“, zablokujeme aj tie, ktoré sa venujú prevencii sexuálnych chorôb, radám ako sa vyhnúť sexuálnemu obťažovaniu, antikoncepcii a podobne.

 

Predovšetkým mladí ľudia vyhľadávajú prostredníctvom internetu informácie o takýchto chúlostivých témach, o ktorých vedia iba ťažko komunikovať s rodičmi. Okrem toho filtre spomaľujú počítače, čo spolu s obmedzeným prístupom k informáciám často vedie k obchádzaniu filtrov a používaniu internetu za chrbtom rodičov.

 

Nesprávne nainštalovaný a nastavený filtrový softvér vyvoláva u rodičov falošný pocit bezpečia, čo môže oslabiť pozornosť a znížiť starostlivosť o správanie dieťaťa na internete. Aj keď sú filtre nainštalované, neznamená to, že rodičia alebo učitelia nemusia deti vzdelávať a upozorňovať na riziká používania internetu.

  

Rodičovská kontrola

 

Ak potrebujete sledovať, čo robia vaše deti na počítači alebo ak chcete obmedziť dobu ich pobytu pri počítači, či zakázať prístup na niektoré internetové stránky, prípadne blokovať niektoré programy, môžete využiť možnosti rodičovskej kontroly.

 

Cieľ je jasný, cesty k nemu sú však mnohým rodičom nejasné – je vôbec možné vhodným spôsobom kontrolovať, kde surfujú naše deti, čo z rôznych stránok sťahujú, a je vôbec možné nejakým spôsobom zasiahnuť?

 

Možností je niekoľko, ale v základe je možné rozdeliť ich do dvoch skupín:

 • Opatrenia organizačného charakteru – stanovte medzi deťmi a rodičmi jasné pravidlá pre používanie internetu. Urobte si rozvrh na dni a presný čas, kedy má dieťa povolenie tráviť čas na internete, najlepšie v čase vašej prítomnosti. Podpísanú zmluvu vystavte v blízkosti počítača na viditeľnom mieste. Nezabudnite, ak si s vaším dieťaťom vytvoríte pravidlá o používaní internetu, stanovte si práva a povinnosti pre obe strany. Pravidlá, by sa mali pravidelne aktualizovať. Vzor takejto „rodinnej zmluvy“ nájdete na stránkach Zodpovedne.sk.
 • Opatrenia s aplikovaním technických foriem – využitím hardvérových zariadení alebo vhodného softvéru. 

Voľne dostupný softvér

 

K dispozícií je množstvo rôznych aplikačných programov, ktoré poskytujú služby filtrovania resp. monitorovania aktivít na internete.

 

Crawler Parental Control

Ľahko použiteľná aplikácia umožňujúca komplexnú kontrolu činností rôznych užívateľov používajúcich váš počítač. Vytvára prehľad o činnosti na vašom počítači a umožňuje individuálne nastavenia pre každého, kto na vašom počítači pracuje. Pomocou neho je možné:

 • kontrolovať web stránky podľa obsahu – zakázať prezeranie pornografických stránok, nakupovať v online obchodoch a pod., ako aj zakázať prezeranie stránok, kde sa vyskytuje nežiaduci výraz, či slovné spojenie,
 • limitovať čas strávený pri počítači a na internete,
 • odosielať správy o činnosti vášho počítača na váš email – to umožňuje kontrolovať činnosť vášho počítača aj keď ste mimo domova alebo mimo pracoviska z rôznych kútov sveta,
 • snímať obrazovku v časových intervaloch,
 • zakázať používanie programov – napr. peer-to-peer aplikácií, IM programov (ICQ, Skype, atď.),
 • zakázať inštaláciu nežiaducich programov,
 • zakázať neautorizovaný prístup a zmenu systémových nastavení. 

Ďalšie informácie nájdete na linke:

http://www.websecurityguard.com/cs/default.aspx

 

K9 Web Protection

Softvér umožňujúci filtrovanie web stránok zobrazovaných na vašom počítači ako aj limitovanie času stráveného za počítačom. Pomocou neho je možné:

 • kontrolovať web stránky podľa obsahu – zakázať prezeranie pornografických stránok, nakupovať v online obchodoch a pod., ako aj zakázať prezeranie stránok, kde sa vyskytuje nežiaduci výraz, či slovné spojenie,
 • limitovať čas strávený pri počítači a na internete,
 • odosielať správy o činnosti vášho počítača na váš email – to umožňuje kontrolovať činnosť vášho počítača aj keď ste mimo domova alebo mimo pracoviska z rôznych kútov sveta.

Ďalšie informácie nájdete na linke:

http://www.k9webprotection.com

  

ParentalControl Bar

Voľne šíriteľný program, fungujúci ako prídavný panel pre Internet Explorer. Pomocou neho je možné:

 • používa preddefinované filtre pre témy ako sex, nadávky, urážky, násilie, s možnosťou nastavenia filtra pre konkrétny účel,
 • umožňuje zadávať aj vlastné adresy web - stránok, blokovať k nim prístup. 

Ďalšie informácie nájdete na linke:

http://parentalcontrolbar.org

  

Internet Explorer

Internetový prehliadač Internet Explorer má v sebe zabudovaný mechanizmus kontrolovaného riadenia prístupu k obsahu internetu systému ICRA3 (http://www.icra.org). Umožňuje filtrovať prístup k stránkam obsahujúcim neželanú kategóriu informácií.  Zároveň umožňuje prehliadanie tzv. schválených lokalít.

 

Ďalšie informácie nájdete na linke:

http://www.microsoft.com

 

Komerčné riešenia

 

PassManager, AreaGuard, OptimAccess

Dvojúrovňové riešenie umožňujúce vykonávanie monitorovania činnosti PC s operačným systémom MS Windows (všetky verzie) a zavádzanie reštrikcií (obmedzení) pre prácu s PC, využívaním internetu. Pomocou týchto programov je možné:

 

 • Monitorovanie:
  • umožňuje získať prehľady o
  • čase, ktorý strávi dieťa pri počítači
  • spúšťaných aplikáciách
  • navštevovaných webových stránkach
  • sťahovaných súboroch (súboroch prijímaných ako príloha emailu)
  • tlačených dokumentoch
  • používanie výmenných médií
  • a rad ďalších
 • Reštrikcie:
  • zákaz prístupu na definované web-stránky
  • povolenie prístupu na konkrétne stránky
  • riadenie prístupu k aplikáciám (spúšťateľné len povolené aplikácie)
  • ochrana nastavení vybraných aplikácií
  • rad ďalších

 

Ďalšie informácie nájdete na linkách:

www.sodatsw.cz  www.infoconsult.sk

 

Operačný systém Microsoft Windows Vista

Obsahuje novú funkciu rodičovská kontrola, ktorou môžu rodičia obmedziť aktivity svojich detí pri počítači:

 • Rodič môže presne určiť stránky, ktoré budú môcť ich deti navštevovaťž a z ktorých budú môcť sťahovať dáta.
 • Rodič môže kontrolovať čas, ktorý strávi dieťa pred počítačom tým, že softvérovo určí čas, v ktorom bude môcť dieťa využívať počítač.
 • Rodič bude môcť blokovať prístup k jednotlivým programom, taktiež hrám, ktoré nie sú určené pre vekovú skupinu v ktorej sa dieťa nachádza.
 • Rodič môže zistiť aktivity dieťaťa na PC pomocou výpisov, v ktorých bude zaznamenané, aké stránky dieťa navštívilo, koľko emailov prijalo, s kým bolo v kontakte pri četovaní prostredníctvom IM programu (ICQ, Skype atď).

Ďalšie informácie nájdete na linke:

http://www.microsoft.com

 

Žiadny filter však nie je taký dokonalý, aby dokázal blokovať všetky nevhodné stránky. Okrem toho sa obsah na internete mení a dopĺňa tak rýchlo, že sa filtrovacie programy iba veľmi ťažko môžu stíhať aktualizovať. Preto je nutné, aby sa deti vzdelávali aj v oblasti používania internetu a vedeli reagovať v prípade nebezpečenstva, nevhodného obsahu stránok a podobne. Rodičia by nemali podobné riešenia vnímať ako náhradu za prístup k deťom, tieto riešenia by mali byť pre nich len pomocníkom pre získanie prehľadu v návykoch ich detí pri surfovaní na internete.

 

 

 


Nástroje k článku


ZDROJ: Zodpovedne.sk

Nahlásiť chybu

Najčítanejšie články