MIMORIADNA SPRÁVA Do materských škôl prijmú iba zaočkované deti | Topky.sk

°C

Piatok, 15. november 2019. Meniny má Leopold, zajtra Agnesa.

MIMORIADNA SPRÁVA Do materských škôl prijmú iba zaočkované deti

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: pixabay.com
20.03.2019 14:25

BRATISLAVA - Do predškolského zariadenia budú v budúcnosti prijímať len zaočkované deti. O návrhu informovalo Ministerstvo zdravotníctva SR v tlačovej správe. V súčasnosti môže byť do materských škôl prijaté aj dieťa, ktoré neabsolvovalo povinné očkovanie, uviedla ministerka zdravotníctva Kalavská.


Rezort a Úrad verejného zdravotníctva SR po odbornej diskusii prichádzajú s legislatívnym návrhom, ktorý uvádza zmeny v oblasti prijímania detí do predškolského zariadenia na základe ich očkovacieho statusu, a to v záujme ochrániť najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľstva.

Prvá krajina EÚ bude pokutovať rodičov, ak pošlú do školy nezaočkované dieťa

Deti v predškolských zariadeniach budú podľa pripravovaného nového legislatívneho znenia efektívnejšie chránené pred zavlečením závažných infekčných ochorení do kolektívu. Súčasťou legislatívneho návrhu je aj zrušenie sankcií za nepodrobenie sa povinnému očkovaniu, ktoré v súčasnosti môžu byť uložené v celkovej súhrnnej výške 331 eur. Sankcie by sa zrušili po 12 rokoch od zavedenia do praxe. Legislatívny návrh by mal ísť do pripomienkového konania v najbližších dňoch a účinný by mal byť v druhej polovici tohto roka.

Len zaočkované deti

"V súčasnosti môže byť do predškolského zariadenia prijaté aj dieťa, ktoré neabsolvovalo povinné očkovanie," uviedla ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská. V pripravovanej novele zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia ministerstvo navrhuje zabezpečiť povinnosť, aby do predškolského zariadenia bolo prijaté len dieťa, ktoré sa podrobilo povinnému pravidelnému očkovaniuzodpovedajúcemu veku dieťaťa podľa očkovacieho kalendára, alebo má potvrdenie od ošetrujúceho lekára, že je proti nákaze imúnne alebo nemôže byť očkované pre trvalú kontraindikáciu.

Ilustračné foto
Zdroj: Getty Images

Jasný signál

Ministerka zdôraznila, že ona i epidemiológovia si uvedomujú, že uvedená téma je pre rodičov mimoriadne citlivou témou. Aj preto MZ spolu s ÚVZ pristúpili k rozhodnutiu zrušiť sankcie za nepodrobenie sa povinnému očkovaniu. "Vysielame tým jasný signál, že cieľom povinného očkovania nie je vyberanie pokút za jeho odmietanie, ale prevencia závažných infekčných ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním,“ informovala Andrea Kalavská s doplnením, že predbežná informácia o pripravovanom právnom predpise je už zverejnená a do jeho prípravy sa môže zapojiť aj verejnosť.

Kolektívna imunita

Hlavný hygienik SR Ján Mikas upozornil, že pri súčasných zdravotných hrozbách v krajinách EÚ, ako aj na Slovensku odborníci zdôrazňujú nevyhnutnosť zabezpečiť kolektívnu imunitu pred infekčnými ochoreniami.

"Dostatočná úroveň zaočkovanosti detí a zachovanie kolektívnej imunity populácie nám zabezpečí ochranu pre všetkých ľudí. Z tohto dôvodu je potrebné realizovať aj zmeny v oblasti prijímania detí do predškolského zariadenia na základe ich očkovacieho statusu. Obmedzenia pre prijímanie neočkovaných detí do materských škôlok zaviedla napríklad už Česká republika, Litva ako aj Francúzsko," vysvetlil Mikas. V prípade zavlečenia závažných infekčných ochorení do detského kolektívu je podľa neho potrebné v týchto kolektívnych zariadeniach bezodkladne reagovať.

MIMORIADNA SPRÁVA Do materských
Zdroj: Getty Images

Ministerstvo pripomenulo, že rodičia najčastejšie odmietajú očkovanie vakcínou proti osýpkam, mumpsu a ružienke (MMR vakcína). V prípade tejto vakcíny v ročníku narodenia 2016 bolo zistených 1 635 odmietnutých očkovaní (2,8 % z počtu detí v ročníku narodenia podliehajúcich očkovaniu). Celoslovenské výsledky zaočkovanosti v rámci pravidelného povinného očkovania detí prekročili hranicu 95 % vo všetkých kontrolovaných ročníkoch narodenia.

Konečne nespochybniteľný dôkaz, ktorý upokojí milióny rodičov: Pravda o očkovaní a autizme!

Celoslovenská zaočkovanosť sa pohybovala na úrovni 95,2 % (základné očkovanie proti MMR, ročník 2016) až 97,7 % (preočkovanie proti DTaP-IPV – ročník narodenia 2004). Úrad verejného zdravotníctva SR eviduje zaočkovanosť detskej populácie za posledný rok pod 95 %, teda pod hranicou potrebnou na dosiahnutie kolektívnej ochrany populácie na krajskej úrovni, a to v rámci základného očkovania proti MMR v 15. - 18. mesiaci života v ročníku narodenia 2016 v troch krajoch a v ročníku narodenia 2015 v dvoch krajoch.

Povinné očkovanie: O aké ochorenia ide?

Úrad verejného zdravotníctva uvádza zoznam ochorení, proti ktorým sa na Slovensku očkuje v rámci pravidelného povinného očkovania. V súčasnosti ide o desať prenosných ochorení a to záškrt, tetanus, čierny kašeľ, žltačku typu B, hemofilové invazívne nákazy, detská obrna, pneumokokové invazívne ochorenia, osýpky, ružienku a mumps.

Záškrt: akútne bakteriálne ochorenie, postihuje tonzily, hrtan a hltan. Najzávažnejšou formou je postihnutie hrtanu, keďže môže skončiť udusením už v priebehu niekoľkých hodín. Ak ochorenie prekonáte, imunita voči nemu trvá prakticky doživotne. Záškrt sa prenáša najčastejšie inhaláciou vzduchu kontaminovaného výlučkami horných dýchacích ciest chorého, zriedkavo kontaktom, veľmi zriedkavo prehltnutím.  

Tetanus: akútne infekčné ochorenie nervového systému. Typické je tŕpnutie šije, kŕče žuvacieho, šijového a neskôr aj dýchacieho svalstva. Práve posledné menované je najčastejšou príčinou úmrtia. Tetanus je závažnou komplikáciou rôznych poranení, popálenín, kontaminovaných pôdou a prachom. Pôvodcom nákazy je baktéria. Ako uvádza ÚVZSR prameňom pôvodcu je zviera alebo človek, u ktorého sa baktéria nachádza v črevnom trakte a s výlučkami sa dostáva do pôdy. Prenos sa uskutočňuje prenášaním mikróbov baktérie do poraneného miesta. K prenosu nákazy môže prísť aj nedostatočne dekontaminovaným injekčným alebo chirurgickým materiálom (ihly, skalpely, striekačky, obväzový materiál). Prenos z človeka na človeka nie je možný.

Čierny kašeľ: ide o akútne respiračné ochorenie s dlhotrvajúcim priebehom. Postihuje sliznice dýchacieho traktu. Prenáša sa vdýchnutím vzduchu kontaminovaného chorým alebo nosičom. Faktorom je v tomto prípade vzduch.

Žltačka typu B: únava, nechutenstvo, napínanie na zvracanie, zvýšená teplota, bolesť pod pravým rebrovým oblúkom tmavý moč či žlté sfarbenie očných bielok a kože. Aj to patrí k príznakom žltačky. Chronická infekcia môže prejsť aj k ťažkému poškodeniu pečene, pričom vzniká možnosť vzniku pečeňovej cirhózy alebo karcinómu. Prenos na iného človeka sa môže uskutočniť cez poranenú kožu, vpichom alebo porezaním predmetmi znečistenými krvou. Na prenos stačí veľmi malé množstvo infikovanej krvi. Chorobu môžete dostať aj pri nechránenom pohlavnom styku.

Hemofilové invazívne nákazy: V tomto prípade sú rizikovou skupinou najmä deti do piatich rokov. Ide o závažné infekcie vyvolané baktériou, ktoré môžu spôsobiť zápal mozgových blán, hrtanovej príklopky, zápal pľúc či kĺbov. K nákaze dochádza vzdušnou cestou pri kontakte s chorou osobou alebo s asymptomatickým nosičom.

Detská obrna: infekčné ochorenie vyvolané vírusom. Je to závažné, často zmrzačujúce, alebo smrtiace ochorenie postihujúce výlučne človeka, predovšetkým detskú populáciu. Prenos na ďalších ľudí sa uskutočňuje obvykle fekálne znečistenými rukami a vodou. Po prehltnutí sa vírus uchytí a pomnoží v lymfatickom tkanive mandlí a črevného traktu, odkiaľ a šíri ďalej do organizmu. Vírus sa vylučuje dlhodobo stolicou. 

Pneumokokové invazívne ochorenia: ohrozené sú najmä deti do päť rokov a seniori. Ochorenia sa prejavujú celým radom klinických príznakov, všetko závisí od miesta infekcie. Medzi invazívne pneumokokové ochorenia patria zápal mozgových blán, sepsa a bakteriémia. Prenášajú sa vdýchnutím.

Osýpky: ide o akútne infekčné ochorenie spôsobené vírusom osýpok. Imunita po prekonaní ochorenia je celoživotná. Nakaziť sa môžete od chorého človeka, ako mechanizmus prenosu sa uplatňuje inhalácia.

Ružienka: spravidla ide o ľahko prebiehajúce ochorenie, ak sa ním nakazí tehotná žena, môže dôjsť k vážnemu poškodeniu plodu. Ako mechanizmus prenosu sa uplatňuje inhalácia. Faktorom prenosu je vzduch kontaminovaný výlučkami horných dýchacích ciest chorého, zriedkavo kontaminované predmety. 

Mumps: akútne ochorenie, ktoré sprevádza bolestivý opuch slinných žliaz. Možné je aj postihnutie centrálneho nervového systému, pankreasu a pohlavných žliaz. Mechanizmus prenosu je inhalácia vzduchu kontaminovaného výlučkami horných dýchacích ciest chorého.

Viac informácií o ochoreniach nájdete na stránke Úradu verejného zdravotníctva.


Galéria

Ilustračné foto Ilustračné foto Ilustračné foto

Nástroje k článku


AUTOR: © Zoznam/nin ZDROJ: SITA

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články