Utorok5. december 2023, meniny má Oto, zajtra Mikuláš, Nikolas

Anketa: Kľúčová klimatická konferencia sa blíži! Čo na to slovenskí lídri? Jasné posolstvo

Zobraziť galériu (6)
(Zdroj: flickr.com / UN Geneva)

BRATISLAVA - V Paríži v roku 2015 viac ako 190 krajín prijalo Parížsku klimatickú dohodu a dohodlo sa na spoločnom cieli - udržať nárast globálnej priemernej teploty výrazne pod hranicou dvoch stupňov Celzia oproti hodnotám spred priemyselnej revolúcie, ideálne, aby nárast neprekročil hranicu 1,5 stupňa Celzia. Všetky krajiny mali zároveň predložiť plány, ako chcú tento cieľ dosiahnuť.

Aktuálne však svet, podľa pondelkovej správy OSN a podľa poslednej správy Medzivládneho panela pre zmenu klímy z leta tohto roku, smeruje k otepleniu o 2,7 stupňa Celzia a odborníci po celom svete apelujú, že sa blížime bodu, kedy sa nevyhneme katastrofálnym dôsledkom. 

Na túto situáciu budú reagovať politici z celého sveta na klimatickej konferencii OSN COP 26 v škótskom Glasgowe, ktorá začína túto nedeľu. Zisťovali sme, ako sa na túto udalosť pripravujú osobnosti nášho politického, akademického, firemného a občianskeho sektora.

Otázky:

1. Čo očákavate od blížiacej sa klimatickej konferencie COP26 v Glasgow? 
2. Ako môžu jej výsledky ovplyvniť Vašu prácu? 

Norbert Kurilla, poradca prezidentky SR pre životné prostredie, energetiku, zmenu klímy a podnikateľské prostredie

1. Od COP26 očakávam pokrok v globálnom klimatickom úsilí, ktorého je SR pozitívnou súčasťou, avšak pravdepodobne sa nedosiahne prelomová dohoda na vyšších redukčných záväzkoch do 2030. Podstatné je počúvať a zapojiť hlas mladých ľudí do medzinárodných rokovaní, ktorých zasiahne klimatická kríza najviac.

2. Výsledky ovplyvnia moju prácu v tom, aby sme zrýchlili implementáciu našich projektov ako "Zelená kancelária 2030" a inšpirovali a motivovali ďalšie verejné a súkromné inštitúcie, aby sa vydali na cestu udržateľnosti spoločne s nami. Aj malé kroky, ak sa dokopy spočítajú, môžu pre ochranu klímy znamenať veľa.

Norbert Kurilla
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: PR článok, Norbert Kurilla)

Richard Filčák, vedúci Prognostického ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV

1. Očakávam, že sa štáty zas a znova zhodnú ako dôležité je riešiť problém zmeny klímy, prijmú sa deklarácie ako treba urýchliť postupné ukončovanie ťažby uhlia, aké dôležité je rúbať menej stromov a pribudnú sľuby o financovaní systémov pobrežnej ochrany. Ťažké boje sa zvedú o kompenzácie pre rozvojové krajiny postihnuté zmenou klímy. Smutná pravda ale je, že nám ale uteká vlak. V parížskej dohode z roku 2015 sa krajiny zúčastnené na Rámcovom dohovore OSN o zmene klímy (UNFCCC) dohodli na spoločnom cieli: udržať nárast globálnej priemernej teploty „hlboko pod 2 stupne Celzia nad úrovňou pred industrializáciou a pokračovať v úsilí ešte viac obmedziť nárast teploty na 1,5 stupňa Celzia. Spodný limit 1,5 stupňa je už prakticky nedosiahnuteľný. To isté si čoskoro na COP 28 alebo COP 30 povieme o cieli dvoch stupňov. 

2. Pripustiť si, že sme sekundy od dvanástej neznamená, že máme opustiť všetky nádeje. Európska únia je svetový líder v snahe o klimatickú neutralitu a nové politické a legislatívne iniciatívy, snahy o dekarbonizáciu za súčasného nastavenia systému spravodlivej transformácie pred nás stavajú nové výzvy. Glasgow nebude bod zlomu, ale dáva akú takú nádej, že ešte nie je všetko stratené. Mali by sme preto všetci v rámci svojich možností robiť, čo môžeme a čo sa dá. 

Anketa: Kľúčová klimatická konferencia
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: Getty Images)

Ján Budaj, minister životného prostredia SR

1. Zmena klímy je globálny problém, a preto vyžaduje globálnu akciu. V dnešnej dobe, keď je svetové hospodárstvo nadnárodne prepojené ako nikdy predtým, nestačí, ak niektoré krajiny budú nadmieru ambiciózne. Odklon od masívneho využívania fosílnych palív musí byť tiež celosvetový. Práve na to slúži konferencia, ktorá poskytuje priestor zmluvným stranám dohodnúť sa na spoločnej politike a pravidlách plnenia tejto mimoriadne dôležitej medzinárodnej zmluvy. Na COP26 je potrebné dokončiť niekoľko technických otázok, ktoré sa nedoriešili v rámci COP25 v Madride v roku 2019. Medzi problémy, ktoré sa dostanú na COP26, patria mechanizmy trhu s uhlíkom, financovanie strát a škôd, plnenie každoročného finančného cieľa. Očakávame diskusiu aj o problematike „riešení, založených na prírode“, teda o tom, ako sa môže príroda (lesy, poľnohospodárstvo a ekosystémy) stať klimatickým riešením pre absorpciu uhlíka a pre ochranu pred klimatickými vplyvmi.

Ján Budaj
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: Topky - Vlado Anjel)

2. Konferencie ako je COP26 nás majú motivovať k dôslednejšiemu plneniu záväzkov, vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov a zmlúv. Tým najdôležitejším záväzkom SR je dosiahnutie klimatickej neutrality. Významným krokom na tejto ceste bude prijatie historicky prvého zákona o klíme. Chceme dať jasne najavo, že cieľom slovenskej klimatickej politiky nie je len znižovanie dôsledkov zmeny klímy a prispôsobovanie sa jej, ale hlavne nízkouhlíková transformácia Slovenska s cieľom čo najskôr dosiahnuť klimatickú neutralitu. COP26 nás má uistiť, že naše ambície sú správne a v záujme nás všetkých.

Daniela Piršelová,hovorkyňa a poradkyňa pre komunikáciu klimatickej krízy, Únia miest Slovenska

1. Blížiaci sa klimatický summit predstavuje kľúčový okamih pre svet, aby sa ešte viac spojil a zvládol najväčšiu existenčnú výzvu 21. storočia, ktorou je klimatická kríza. Nevyhnutne musíme prijať opatrenia a musíme to urobiť hneď, pretože čas sa nekompromisne kráti. Európsky kontinent môže aj naďalej udávať trend, mať vysoké ambície a byť skvelým príkladom pre celý svet, sám však tento boj nedokáže vyhrať. Preto je kľúčové, aby sa spojili všetky krajiny a našli rozumný a spravodlivý spôsob, ako sa pohnúť ešte rýchlejšie a ešte ďalej v riešení príčin a následkov klimatickej krízy. 

Anketa: Kľúčová klimatická konferencia
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: thinkstock.com)

2. Význam pozície samospráv v riešení klimatickej krízy je nespochybniteľný. Únia miest Slovenska však neustále pripomína, že bez toho, aby centrálna vláda vytvorila vhodnejšie podmienky pre realizovanie urgentných mitigačných a adaptačných opatrení, zostanú možnosti samospráv v tejto problematike limitované. Veríme, že spoločná dohoda krajín na COP 26 bude ešte väčším argumentom, prečo sa nevzdávať a pokračovať v začatom úsilí. 

Kristína Gotthardová, koordinátorka kancelárie, Americká obchodná komora v Slovenskej republike

1. V Americkej obchodnej komore uznávame potrebu silnejšieho presadzovania klimatických cieľov a očakávame dôveryhodné záväzky od všetkých zúčastnených strán pre ich naplnenie, pretože už dnes existuje množstvo usmernení a nezáväzných dohôd.

2. Jednou z misií Americkej obchodnej komory v Slovenskej republike je zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a sme prepravení pomáhať našim členom a slovenskej podnikateľskej komunite v transformácii ich procesov a praktík spôsobom, ktorý je zosúladený s cieľmi viac udržateľného rozvoja.

Lucia Szabová, koordinátorka, Klimatická koalícia

1. Od tohtoročnej konferencie COP26 v Glasgow nemáme práve očakávania. V kontexte minulých konferencií vidíme, že presadiť potrebné kroky, opatrenia a záväzky je bez dostatočne razantnej politickej vôle relatívne náročné. Podobne ako iné klimatické hnutia na svete nechceme, aby COP 26 skončil len sériou ďalších prázdnych sľubov, bez reálnych činov. Aj preto sú mobilizácie verejnosti pred stretnutím v Glasgowe absolútne na mieste. Klimatická kríza ako globálny problém si vyžaduje globálne riešenia a každý jeden štát musí robiť úplne maximum na to, aby sme spoločne zabránili najhoršiemu a zmierňovali pričasto nerovný dopad klimatickej krízy na milióny ľudí, ktorí už dnes znášajú jej dôsledky. 

Anketa: Kľúčová klimatická konferencia
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: Getty Images)

2. Výsledky konferencie by mali predovšetkým zaviazať jednotlivé štáty k okamžitému znižovaniu emisií, princípom globálnej klimatickej spravodlivosti a jednoznačným krokom, ktoré musíme podľa vedeckých záverov v najbližších rokoch podniknúť, aby sme predišli najhoršiemu. Našu prácu však akýkoľvek výsledok, či už pozitívny alebo negatívny v zásade neovplyvní. Myslíme si totiž, že stály verejný tlak bude na presadzovanie potrebných klimatických opatrení nadchádzajúce desaťročia jednoducho nevyhnutný. Potrebujeme sa mobilizovať a kontinuálne tlačiť na potrebné systémové zmeny. 

Andrea Basilová, spoluzakladateľka Sensoneo

1. Neviem, či očakávam, ale rozhodne v dúfam vo výsledok, ktorý bude uchopiteľný, konkrétny a poskytne krajinám jasný návod k tomu, ako svojim dielom prispieť k zabránaneniu ešte väčším škodám. Verím, že najväčší znečisťovatelia prevezmú vedúcu úlohu v zavádzaní týchto opatrení, aby snaha tých menších nezostala len kozmetickým zlepšením.

2. Neočakávam priamy dopad na našu prácu, avšak razantnejšie pristúpenie k opatreniam sa dokáže premietnuť aj do väčšej odvahy nasadzovania zmien v odpadovom hospodárstve, resp. jeho riadení, čo je naša doména.

 

Na špeciálnej stránke plameta.sk nájdete vývoj našej planéty podľa období a klimatických zmien.  

Viac o téme: PlányKlimatická konferenciaSlovenskí lídriPárížska dohoda
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Celý program

Ďalšie zo Zoznamu