Ministerstvo kultúry o kritizovanom obmedzení dotácií: Pripomienky ešte nevyhodnotilo | Topky.sk

°C

Štvrtok, 12. december 2019. Meniny má Otília, zajtra Lucia.

Ministerstvo kultúry o kritizovanom obmedzení dotácií: Pripomienky ešte nevyhodnotilo

Zdroj: Topky/Vlado Anjel
23.08.2019 15:02

BRATISLAVA - Ministerstvo kultúry ešte nevyhodnotilo pripomienky k návrhu nového zákona o poskytovaní dotácií v jeho pôsobnosti. Návrh po jeho zverejnení kritizovali viaceré občianske záujmové a mimovládne organizácie. Do medzirezortného pripomienkového konania Ministerstvo kultúry (MK) SR návrh predložilo koncom mája, od 23. mája do 12. júna prišlo k materiálu 165 pripomienok, z nich 64 zásadných.


Ministerstvo sa nimi zaoberá od 13. júna, vyplýva to z informácií zverejnených na právnom a informačnom portáli Slov-Lex. Občianske záujmové a mimovládne organizácie návrhu nového zákona o dotáciách v pôsobnosti ministerstva kultúry vytýkali napríklad, že ním chce ministerstvo zakotviť nové pravidlá poskytovania dotácií do budúcnosti. Tie by podľa nich neumožnili LGBTI organizáciám, resp. organizáciám inak znevýhodnených osôb žiadať ministerstvo o prostriedky na svoje kultúrne akcie, ako sú filmové festivaly a ďalšie. Niekoľko zásadných vecí návrhu vytklo napríklad aj ministerstvo spravodlivosti. Podľa ministerstva kultúry sa pripomienky jednotlivých subjektov ešte spracúvajú a vyhodnocujú.

Ministerstvo kultúry tvrdí, že návrh nového zákona sa prispôsobuje legislatívnym zmenám z posledných rokov a to hlavne zákonu proti byrokracii. Tiež sa upravujú niektoré ustanovenia, v prípade ktorých prax ukázala, že je ich potrebné upraviť. Príkladom je podľa MK SR lepšie definovanie žiadateľa v programe Obnovme si svoj dom. Upravil sa aj okruh žiadateľov tak, že „nie sú presne definovaní, preto je možné zaradiť aj iné právne formy ako sme mali doteraz“, dodalo ministerstvo koncom júla v stanovisku. Návrh ďalej počíta so zavedením sankcie za porušenie povinností a tiež so znižovaním administratívnej záťaže pre žiadateľov o poskytnutie dotácie. Novela by mala začať platiť na budúci rok, presný dátum v návrhu uvedený nie je.

Za mimovládne organizácie vzniesla viacero pripomienok k návrhu Iniciatíva Inakosť. Ide o spoločné pripomienky organizácii Iniciatíva Inakosť, Dúhový PRIDE Bratislava, Nomantinels, Saplinq (PRIDE Košice), Transfúzia a Post Bellum. V pripomienke k návrhu zákona ako celku sú za presun dotačného programu podpory kultúrnej aktivity osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva pod niektorý z nezávislých fondov v rezorte kultúry. Mohlo by ísť o Fond na podporu umenia alebo Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Prípadne by sa pre tento účel mohol vytvoriť samostatný verejnoprávny fond. Dlhodobým zámerom by podľa nich malo byť vytvorenie Fondu na podporu demokracie a ľudských práv, ktorý by zahŕňal viaceré podobné programy, ktoré v súčasnosti spravujú ministerstvá spravodlivosti, vnútra a práce, sociálnych vecí a rodiny. Ďalej žiadajú zabezpečiť transparentný dotačný systém. MK SR ďalej vyzývajú na legislatívne zaistenie rovnakého zaobchádzania počas celého dotačného procesu, predovšetkým počas posudzovania, vyhodnocovania a schvaľovania žiadostí o dotácie ako aj pri uzatváraní zmlúv k poskytnutiu dotácií.

Ministerstvo spravodlivosti konštatovalo, že zákon by MK SR malo prepracovať. Odporúča ministerstvu najprv urobiť analýzu svojich a obdobných právnych úprav v pôsobnosti iných rezortov. „Na podklade tejto analýzy je namieste vykonanie štrukturálnych zmien v návrhu zákona tak, aby predložený návrh nepredstavoval hmotnoprávne a procesne osobitnú úpravu vo vzťahu ku všetkých dotačným zákonom“. Odporúča prehodnotiť aj ďalšie návrhy. Dotačné zákony by mali byť byť podľa rezortu spravodlivosti „koncipované jednotne na rovnakých zásadách, pričom odlišnosti v nich by mali zohľadňovať účel tej ktorej dotácie“.

 

 


Nástroje k článku


ZDROJ: SITA

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články