°C

Utorok, 18. február 2020. Meniny má Jaromír, zajtra Vlasta.

Eurovoľby prichádzajú už o mesiac: Čas na požiadanie o volebný preukaz sa kráti

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: gettyimages.com
27.04.2019 00:00

BRATISLAVA - Voľby do Európskeho parlamentu sa nezadržateľne blížia. Ich termín je stanovený na 25. mája, a teda už o mesiac dostaneme možnosť si zvoliť svojich zahraničných politických zástupcov v európskom priestore. Na to, kto a akým spôsobom môže voliť, sme sa pozreli v nasledujúcom článku.


Oprávnení voliči

Pristúpiť ku voľbám do Európskeho parlamentu môžu len občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň konania volieb dosiahli vek 18 rokov a majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. S prihliadnutím na medzinárodný charakter týchto volieb sa ich môžu zúčastniť aj Slováci, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku alebo inom štáte, ktorý je členom Európskej únie. Ak chcú ale odovzdať hlas, musia byť v čase eurovolieb na území Slovenskej republiky. Obyvatelia budú voliť 14 europoslancov. Poslanci europarlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie.

Termín volieb

Hlasovací deň už tradične pripadá na sobotu, konkrétne 25. mája 2019. V prípade, že sa nebudete v deň konania volieb nachádzať v mieste trvalého bydliska, môžete požiadať o voličský preukaz. Ten otvára občanovi dvere do ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku. Hlasovanie zo zahraničia zatiaľ stále nie je možné.

Hlasovací preukaz

O hlasovací preukaz v eurovoľbách je možné požiadať elektronicky, ako aj formou listu do 3. mája. Informuje o tom ministerstvo vnútra na svojom webe. Osobne si môže volič hlasovací preukaz vyzdvihnúť na obecnom úrade najneskôr deň pred konaním volieb, čiže 24. mája.

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu má byť doručená obci najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb, čiže do 3. mája. V žiadosti občan uvedie svoje údaje, ako aj adresu, kam má byť preukaz poslaný. Hlasovací preukaz môže zaňho prevziať aj iný občan, v takom prípade musí v žiadosti uviesť aj jeho údaje. Emailovú adresu na doručovanie žiadostí má obec zverejniť na svojom webe. "Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadostí na úradnej tabuli obce," informuje ministerstvo.

Preukaz si možno vyzdvihnúť na obecnom úrade aj osobne, najneskôr deň pred konaním volieb. Vyzdvihnúť ho môže za žiadateľa aj osoba, ktorú na to splnomocní. "Hlasovací preukaz je platný len s občianskym preukazom alebo s pobytovým preukazom občana Európskej únie," upozorňuje rezort. "Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím preukazom," doplnilo ministerstvo.

Vo volebnej miestnosti

Platí povinnosť preukázať svoju totožnosť pri vstupe do volebnej miestnosti. Tí, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku alebo v inom členskom štáte EÚ, sa preukážu slovenským cestovným pasom, ku ktorému doložia čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine. Volebná komisia ho zapíše do zoznamu voličov a cestovný pas si zaznamenajú.

Voľby do Európskeho parlamentu
Zdroj: SITA/Jozef Jakubčo

Občania členského štátu EÚ, ktorí si zažiadali o zápis do zoznamu voličov sa preukážu pobytovým preukazom občana EÚ. Bežní voliči sa preukážu občianskym, prípadne aj voličským preukazom, ak oňho požiadali. Tento preukaz použijete ak budete nakoniec hlasovať aj v mieste trvalého bydliska.

Smerom za plentu

Po týchto úkonoch dostane volič hlasovacie lístky a prázdnu obálku. Podpisom každý volič potvrdí ich prevzatie. Dostanete toľko lístkov, koľko politických strán, hnutí a koalícií včas podali kandidátnu listinu. V tomto prípade by ste mali dostať 31 hlasovacích lístkov. K úprave hlasovacieho lístku pristupujete v priestore na to určenom. Voliť môžete len v ňom. V inom, ako v tomto priestore vám volebná komisia voliť nedovolí.

Každý hlasovací lístok patrí jednej strane, hnutiu alebo koalícií. Na tomto lístku sa nachádzajú mená jednotlivých kandidátov za tieto subjekty a sú očíslovaní. Do obálky môžete vložiť len jeden hlasovací lístok. Hlas môžete odovzdať maximálne dvom kandidátom na konkrétnom hlasovacom lístku. Lístok upravujete len zakrúžkovaním poradového čísla pred menom kandidáta.

Takto upravený hlasovací lístok vložíte do obálky, ktorú zalepíte. Potom vyjdete z priestoru na hlasovanie a pristúpite ku hlasovacej urne (označenej volebnej schránke), do ktorej vložíte spomínanú obálku.

Čo robiť v prípade omylu?

V prípade, že sa pomýlite, môžete volebnú komisiu požiadať o ďalší, neupravený volebný lístok. Ten, ktorý ste vyplnili nesprávne vhoďte do boxu, ktoré je pripravený na odloženie chybne vyplnených a nepoužitých hlasovacích lístkov. Aj táto schránka by vo volebnej miestnosti mala byť riadne označená. Do tohto boxu vhadzujete aj všetky nepoužité lístky, ktoré ste od komisie dostali s výnimkou toho, ktorý je v obálke a rozhodli ste sa ho vhodiť do hlasovacej schránky. V prípade nesplnenia tejto povinnosti vám hrozí pokuta až vo výške 33 eur.

Hendikepovaným je potrebné pomôcť

Voliči, ktorí majú problémy s písaním alebo čítaním, prípadne majú iné zdravotné postihnutie, majú možnosť požiadať inú osobu o pomoc pri hlasovaní. Tento fakt oznamuje volič volebnej komisii pri príchode do volebnej miestnosti. Osobu, ktorú takto hendikepovaný človek požiada o pomoc, nesmie byť členom okrskovej volebnej komisie a pri úprave volebného lístka sa musí riadiť pokynmi hendikepovaného voliča.

Pred príchodom za plentu poučí jeden z členov komisie obidve osoby o spôsobe úpravy volebného lístka. Upozorňuje ich aj na to, že v prípade nedodržania postupu sa môžu dopustiť trestného činu marenia prípravy alebo priebehu volieb. O pomoc môže požiadať aj človek, ktorý nedokáže vložiť obálku do volebnej schránky sám. Takúto pomoc ale opäť nemôže poskytnúť člen volebnej komisie.


Galéria

Ilustračné foto Voľby do Európskeho parlamentu

Nástroje k článku


AUTOR: © Zoznam/msz ZDROJ: TASR

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články