Z Nitry a NSK chcem vytvoriť moderné a bezpečné miesto na život, priznal Marko | Topky.sk

Streda, 19. september 2018. Meniny má Konštantín, zajtra Ľuboslav, Ľuboslava.

Z Nitry a NSK chcem vytvoriť moderné a bezpečné miesto na život, priznal Marko

Nitriansky hrad.
Nitriansky hrad.
Zdroj: SITA
25.10.2017 14:20

NITRA - Kandidát na post predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Ján Marko kandiduje za stranu Nový parlament. V rozhovore uviedol, že v prípade svojho zvolenia sa chce zamerať predovšetkým na ochranu zdravia, života a majetku občanov.


-Aké sú vaše priority v rámci dopravy? Ako plánujete zlepšovať dopravnú obslužnosť kraja a zlepšiť údržbu ciest II. a III. triedy? Ako chcete postupovať pri opravách komunikácií a ich financovaní?-


Chcel by som obnoviť cestnú sieť od Topoľčian do Nitry, aby sa zlepšil prístup k automobilke pre občanov zo smeru od Topoľčian. Je potrebné prehodnotiť rozpočet, spraviť monitoring cestnej siete, zabezpečiť korektný spôsob výberového konania na údržbu ciest, urobiť viacročný plán opráv, údržby a rozširovania siete. V oblasti zimnej údržby vybudovať pracovný tím, ktorý bude flexibilne reagovať na zmeny počasia.

-Ako chcete rozvíjať regionálne školstvo, zlepšiť vybavenie škôl a zabezpečiť ich modernizáciu? Akým spôsobom budete podporovať rozvoj duálneho školstva?–

Chcem bojovať za presadenie jednotného financovania základného školstva, to znamená školský klub tiež financovať zo štátnych prostriedkov a nie z prostriedkov podielových daní. Treba rozhodne znížiť počet málotriedok, ktoré majú financovanie s vyšším normatívom, a ušetrené zdroje využiť na zabezpečenie dopravy školskými autobusmi a na vybavenie škôl. Na realizáciu duálneho vzdelávania je potrebné vytvoriť rôznymi úľavami pre podnikateľov také podmienky, aby mali záujem poskytovať študentom prax a ďalšie vzdelávanie.

-Ako plánujete zlepšovať dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti v kraji? Ako chcete zachovať vplyv NSK v regionálnych nemocniciach spravovaných súkromnými subjektmi?-

Prispievaním finančných prostriedkov na chod pohotovostných alebo ambulantných služieb. Je potrebné zvýšiť efektivitu záchranných zložiek ich modernizáciou a tiež zefektívniť nákup zdravotníckych pomôcok, zariadení a materiálu.

-Akým spôsobom plánujete skvalitňovať sociálnu starostlivosť pre občanov NSK?- 

Budovaním širšej siete seniorských zariadení a opatrovateľských služieb z dôvodu nárastu obyvateľov vyššieho veku, o ktorých sa bude treba postarať pre veľkú pracovnú vyťaženosť mladšej generácie. Obciam a mestám bude potrebné na túto činnosť poskytnúť viac finančných prostriedkov a dôsledne kontrolovať stav zariadení a tok financií, ktoré do nich prúdia.

-Ako hodnotíte cezhraničnú spoluprácu NSK s maďarskými regiónmi? Čo by sa podľa vás dalo v tomto smere zlepšiť? Ako hodnotíte čerpanie a využívanie fondov Európskej únie v NSK?- 

V oblasti cezhraničnej spolupráce treba využiť veľký potenciál občanov maďarskej národnosti pri nadväzovaní predovšetkým ekonomických a kultúrnych vzťahov, aby sa aj takouto cestou zmierňovalo historické napätie medzi oboma skupinami, často živené iba z politických dôvodov. V oblasti čerpanie fondov sa vždy dá urobiť viac. Treba sa zamerať najmä na efektívne a zmysluplné projekty, ktoré budú naozaj prínosom pre všetkých občanov a nie iba pre elitné skupiny.

-Čo je podľa vás pre ďalší rozvoj NSK najdôležitejšie? Čo je vašou najväčšou prioritou, ktorou sa chcete, v prípade zvolenia, zaoberať hneď po nástupe do funkcie predsedu NSK?-

Moje priority sú najmä život, zdravie, majetok. Preto by som sa pokúsil vytvoriť tím kvalitných spolupracovníkov, ktorí vedia spolupracovať a nepresadzujú len požiadavky individuálnych skupín. S týmto tímom by som chcel vytvoriť efektívny dialóg medzi župou a občanom, zvýšiť bezpečnosť obyvateľstva, zefektívniť prácu záchranných a policajných zložiek, zamerať pozornosť na zlepšenie životných podmienok mladej generácie a starších občanov a pokračovať v línii, ktorá bude viesť k tomu, že sa z Nitry a NSK vytvorí moderné, bezpečné a pokojné miesto na život.
 


Nástroje k článkuZDROJ: TASR
FOTO: SITA

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články