°C

Štvrtok, 29. október 2020. Meniny má Klára, zajtra Šimon, Simona.

Kontrola zistila výrazné nedostatky v organizáciách patriacich pod MK SR

Šéf rezortu kultúry František Tóth
Šéf rezortu kultúry František Tóth
21.07.2005 12:19

BRATISLAVA - Viaceré výrazné nedostatky v organizáciách patriacich pod Ministerstvo kultúry (MK) SR alebo u prijímateľov dotácií od ministerstva zistili kontroly vykonané v prvom polroku tohto roka.


Medzi najzávažnejšie zistenia Odboru rezortnej kontroly (ORK), ktorý je špecializovaným útvarom rezortu kultúry, patrí porušenie zmluvných podmienok spoločnosti Film Factory. Za nerešpektovanie a porušenie zmluvy o poskytnutí dotácie zaplatí penále vo výške viac než 400 tisíc korún. Približne 40-tisícové penále musí zaplatiť Kultúrny zväz Bulharov a ich priateľov na Slovensku Christo Botev za to, že napriek urgenciám neposielali v určených lehotách vyúčtovanie o použití prostriedkov a dotácií.


Slovenské centrum dizajnu zase hospodárilo ako príspevková organizácia, hoci bola zaradená ako rozpočtová organizácia MK. Na túto skutočnosť upozornil už v roku 2003 Najvyšší kontrolný úrad, no dosiaľ nedošlo k náprave. Kontrola navyše upozornila na to, že organizácia si v predchádzajúcich dvoch rokoch neplnila svoje základné poslanie. Nezorganizovali ani jeden seminár o priemyselnom dizajne, ani návrh koncepcie rozvoja tohto odvetvia. V roku 2003 nevydali ani jedno číslo časopisu Designum, ktorý mal vychádzať štyrikrát ročne, vlani pri vydávaní časopisu nedodržiavali harmonogram.

V Slovenskej národnej galérii bolo od roku 2002 do roku 2004 vykonaných 12 kontrol. Na odstránenie zistených nedostatkov bolo celkovo prijatých 140 opatrení. Niektoré nedostatky pretrvávali dlhší čas. Išlo napríklad o to, že zbierkové predmety, dlhodobo vykazované ako neexistujúce, neboli vyradené v súlade s platnou právnou úpravou, chýbal komplexný depozitárny režim galérie a pod. Príčin tohto stavu je podľa ministerstva viac, okrem iného neefektívny a nefungujúci vnútorný kontrolný systém organizácie, nezodpovednosť a nedisciplinovanosť zamestnancov a nedostatky v riadiacej činnosti vedúcich predstaviteľov.

Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana v Bratislave podľa kontroly nedodržiava zákon o účtovníctve a správe majetku štátu. Zistenia o porušení finančnej disciplíny predstavovali takmer 300-tisíc korún, o penále rozhodne Správa finančnej kontroly v Bratislave. Kontrola vo Východoslovenskej galérii Košice zistila, že v správe o plnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených pri predchádzajúcej kontrole galéria uviedla zavádzajúce informácie, pretože viaceré nedostatky pretrvávali. Prišli aj na ďalšie nedostatky, napríklad nedodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní či neukončenie inventarizácie majetku. O zisteniach kontroly informuje MK SR na svojich internetových stránkach.


Nástroje k článku


ZDROJ: SITA

Nahlásiť chybu

Najčítanejšie články