Štvrtok, 1. december 2022. Meniny má Edmund, zajtra Bibiána, Viviána.

Štát konečne prehovoril o šetrení energií: Vládny Plán obnovy prichádza s desatorom, TABUĽKA nových teplôt!

Hegerova vláda prichádza so šetriacim balíčkom, a časť z neho sa nachádza aj v desatore z Plánu obnovy.Galéria fotiek (7)
Hegerova vláda prichádza so šetriacim balíčkom, a časť z neho sa nachádza aj v desatore z Plánu obnovy.
Zdroj: Gettyimages.com, TASR/Jakub Kotian

BRATISLAVA - Prebiehajúci konflikt na Ukrajine a európske sankcie na ruskú stranu spôsobili viaceré nepredvídateľné okolnosti. Ceny energií z ruskej strany vystúpili na rekordné maximá a tým pádom spôsobili energetickú krízu pre väčšinu európskych krajín. Náš kabinet bol dlho kritizovaný za to, že ostatné krajiny si už prichystali plány šetrenia a my ešte stále nie. V týchto dňoch však vláda prichádza s desatorom riešení šetrenia, a to priamo z Plánu obnovy.


archívne video

Plán obnovy s desatorom opatrení, toto všetko chcú ušetriť

Celé mesiace sa čakalo na to, kedy sa vláda rozhýbe v otázkach šetrenia energií, hlavne po tom, ako už okolité krajiny dávno prichádzali s plánmi šetrenia. Teraz však už prišlo aj obdobie, kedy s podobným plánom prichádza aj náš vládny kabinet. Konkrétne sa tieto informácie objavujú v Pláne obnovy, za ktorým viac či menej stojí aj premiér Eduard Heger (OĽaNO) a kreovať ho začal ešte ako minister financií niekoľko mesiacov pred otvorenou inváziou na Ukrajinu.

Zdá sa však, že Plán obnovy počíta aj s obmedzením a šetrením konkrétnych komodít v oblasti energetiky, práve v dôsledku aktuálnej krízy a obmedzenia dodávok z Ruskej federácie.

1. Osadenie inteligentného systému merania spotreby energií v budove

Základným a hlavným predpokladom pre správny návrh úsporných opatrení je podľa Plánu obnovy mať kvalitné údaje o spotrebe energií v budove. Tieto hodnoty chcú zisťovať osadením inteligentných systémov, ktoré merajú spotrebu energií v reálnom čase. "Zriaďovateľ alebo vlastník budovy môže realizovať optimálne úsporné procesy a opatrenia len vtedy, ak bude disponovať kvalitnou analýzou nakladania s energiami v zariadeniach pod svojou správou. Na základe takéhoto monitoringu zároveň užívatelia a správcovia pristupujú zodpovednejšie k šetreniu energiou (neprekurovať, vetrať efektívne, atď.). Toto opatrenie nevyžaduje stavebné povolenie ani zložité projektové procesy a je možné ho aplikovať v priebehu niekoľkých dní," píše sa v dokumente.

Náklady: 4000 - 5000 eur
Potenciál úspor: 3 - 6 % spotreby energie na vykurovanie
Doba realizácie: krátkodobé opatrenie (1 - 2 týždne)

Štát konečne prehovoril o
Galéria fotiek (7)
Zdroj: Gettyimages.com

2. Zavedenie systémov efektívneho riadenia a regulácie energií

Vláda aktuálnej situácii vytýka aj to, že vo veľkej časti verejných budov sa doposiaľ nerealizovala modernizácia vykurovacieho systému. "Je možné ušetriť veľké množstvo energie na vykurovanie zavedením systémov, ktoré dokážu efektívne riadiť a regulovať výrobu energie v budove tak, aby ju systém vyrábal len v takom množstve a čase, v akom je potrebná," uvádza sa v pláne.

Pre každú budovu musí tak byť systém nastavený individuálne, aby zohľadňoval spôsob jej prevádzky. "V školách je napríklad vhodné vykonávať útlm vo vykurovaní po skončení vyučovania, cez víkendy, sviatky či prázdniny. Častokrát sa budovy škôl naplno vykurujú aj v čase, kedy v škole nikto nie je. Vo viac ako tretine verejných budov nie je zabezpečený nočný a víkendový útlm vykurovania. Z hľadiska úspor je budovu zároveň vhodné rozdeliť na niekoľko častí, resp. zón (napríklad podľa svetových strán) a osobitne regulovať teplotu v každej z nich. Množstvo vyrábaného tepla je možné efektívne regulovať taktiež na základe vonkajšej teploty vzduchu - ide o tzv. ekvitermickú reguláciu. Vďaka takejto optimalizácií je možné ušetriť až 20 % spotreby energie," argumentuje sa v Pláne obnovy.

Náklady: v závislosti od rozsahu (v priemere 5000 eur)
Potenciál úspor: 10 - 20 % spotreby energie na vykurovanie
Doba realizácie: strednodobé opatrenie (1 - 3 mesiace)

3. Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy

Podľa Plánu obnovy je zo zákona povinné zabezpečiť hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy pre všetky budovy nad 1000 metrov štvorcových. "Pokiaľ však systém nefunguje optimálne, poprípade bol vyregulovaný pred dlhším časovým obdobím, je vhodné vykonať základnú diagnostiku a následne zrealizovať potrebné opatrenia pre správne vyregulovanie, ktoré môže ušetriť spotrebu energie o 3 – 10 %," tvrdí sa pláne.

Náklady: v závislosti od rozsahu; základná diagnostika (v priemere 100 - 200 eur), verygulovanie pri bežnej škole s 500 žiakmi (od 3000 eur)
Potenciál úspor: 3 - 10 % úspory
Doba realizácie: strednodobé opatrenie (1 - 3 mesiace)

4. Osadenie termostatických hlavíc

Tak ako hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy, aj osadenie termostatických ventilov a hlavíc je zo zákona povinné pre všetky budovy nad 1000 metrov štvorcových. "Časť verejných budov, pre ktoré je toto opatrenie povinné, však stále nemá osadené termostatické hlavice na všetkých radiátoroch, poprípade je časť z už vymenených nefunkčná. Obe opatrenia je však vhodné a odporúčané realizovať aj na menších budovách," tvrdia v pláne.

Teplota radiátorov sa podľa plánu dá optimálne regulovať termostatickou hlavicou, ktorá upravuje prívod teplej vody do radiátora. Vďaka nim je možné zabezpečiť, aby radiátor nekúril nepretržite, ale len vtedy, keď je to potrebné. Jedným z možných riešení môžu byť taktiež inteligentné elektroventily riadené centrálnou reguláciou s pripojením na internet. Zároveň je dôležité, aby bol termostatický ventil správne nastavený pri hydraulickom vyregulovaní kúrenia. Problematiku regulácie a termostatizácie je potrebné vnímať ako jeden ucelený súbor opatrení, ktorý je vhodné vzájomne kombinovať.

Náklady: 1000 - 3000 eur (pri projekte bežnej školy s 500 žiakmi)
Potenciál úspor: 2 - 4 % úspor energie
Doba realizácie: krátkodobé opatrenie (1 - 2 týždne)

Štát konečne prehovoril o
Galéria fotiek (7)
Zdroj: Getty Images

5. Zateplenie podkrovia alebo strechy

Strešná konštrukcia tvorí vrchnú horizontálnu obalovú konštrukciu budovy. Teplý vzduch podľa fyzikálnych zákonov stúpa nahor, z toho dôvodu má strecha významný vplyv na tepelné straty budovy. "Časť verejných budov (napr. malé škôlky v obciach) majú šikmú strechu s nevykurovaným podkrovím, ktoré nie je dostatočne zateplené. Zatepliť podkrovnú časť je proces, ktorý je možné zrealizovať v priebehu pár dní a bez nutnosti zásahu do budovy z exteriéru. Zároveň sa jedná o opatrenie s veľkým potenciálom úspor," pokračujú.

Náklady: veľká škôlka (6 tried) / škola = 32 000 - 96 000 eur; malá škôlka (1 trieda) / menší obecný úrad = 5000 až 32 000 eur
Potenciál úspor: 15 - 20 % úspory energie na vykurovanie
Doba realizácie: strednodobé opatrenie (1 - 3 mesiace)

Štát konečne prehovoril o
Galéria fotiek (7)
Zdroj: Gettyimages.com

6. Zateplenie rozvodov tepla

Plán ráta s tým, že viac ako polovica dĺžky rozvodov tepla prechádza nevykurovanými priestormi. "Vhodná tepelná izolácia dokáže znížiť tepelné straty potrubia o 60 až 70 %, čo môže mať určitý efekt na celkovú potrebu energie na vykurovanie. Podľa legislatívnych požiadaviek by mali byť rozvody vo verejných budovách zabezpečené efektívnou izoláciou už na konci roka 2015. Vo veľkej časti verejných budov, v ktorých neprebehla modernizácia vykurovania, však rozvody zateplené ešte nie sú," analyzujú.

Náklady: v závislosti od veľkosti budovy (200 - 1000 eur)
Potenciál úspor: 1 - 3 % úspory energie
Doba realizácie: krátkodobé opatrenie (1 - 2 týždne)

7. Informačná kampaň alebo školenie o možnostiach úspor energie medzi zamestnancami

Plán obnovy vychádza z predpokladu, že regulácia vykurovacieho systému tvorí zhruba jednu polovicu úspor. Druhú polovicu tvorí vraj človek a jeho správanie sa v budove. Prostredníctvom jednoduchých opatrení, ktoré môžu urobiť užívatelia budovy (žiaci, učitelia či zamestnanci), je možné dosiahnuť zníženie spotreby energie bez významných nákladov. "Je preto vhodné zorganizovať informačnú kampaň alebo pravidelné školenia zamerané na zmenu návykov a správania sa v budove, ktoré by sa malo venovať témam šetrenia energií, správneho vetrania v miestnosti, vyvarovania sa prekurovania, nastavovania termostatických hlavíc na vykurovacích telesách či na správny spôsob narábania s technológiami v miestnosti," doplnili.

Náklady: bez významných nákladov
Potenciál úspor: v závislosti od rozsahu (napr. pri obmedzení prekurovania potenciál viac ako 5 %)
Doba realizácie: krátkodobé opatrenie (1 - 2 týždne)

Štát konečne prehovoril o
Galéria fotiek (7)
Zdroj: Gettyimages.com

8. Zníženie teploty vo vykurovaných miestnostiach o 1 °C / na optimálnu teplotu

Tam, kde to hygienické požiadavky na minimálnu teplotu dovoľujú, je podľa plánu možné znížením teploty v miestnosti o 1 °C znížiť spotrebu energie na vykurovanie o 6 - 7 %. Prekurovaním totiž plytváme významné množstvo energie.

"Pri energetických auditoch sa často konštatuje, že teplota v jednotlivých miestnostiach je o 1 až 4 °C nad optimálnou teplotou. Úspory energie sa teda dajú dosiahnuť aj bez straty komfortu stanovením maximálnej teploty pri vykurovaní, samozrejme za dodržania legislatívnych požiadaviek na optimálnu teplotu v miestnosti," píše sa v analýze v Pláne obnovy.

Náklady: bez nákladov
Potenciál úspor: 6 - 7 % priemernej ročnej spotreby pri znížení teploty o 1 °C
Doba realizácie: okamžité opatrenie (1 - 3 dni)

V tomto prípade plán obnovy uvádza aj konkrétne hodnoty šetrenia pri vykurovaní u rôznych typov budov a inštitúcií.

Štát konečne prehovoril o
Galéria fotiek (7)
Zdroj: planobnovy.sk

9. Inštalácia obnoviteľných zdrojov energie

Vládny Plán obnovy považuje za efektívne opatrení v prípade znižovania nákladov za energie inštaláciu obnoviteľných zdrojov energie, ktoré vraj vyrábajú energiu na mieste budovy pre jej vlastnú spotrebu. Inštalácia fotovoltických panelov pre účely vlastnej výroby elektrickej energie je vďaka novým pravidlám pre pripájanie lokálnych zdrojov do elektrickej sústavy vhodných riešením pre všetky verejné budovy. "Rýchlym a efektívnym riešením náhrady plynového kotla v priestoroch ako sú napríklad telocvične môže byť zase tepelné čerpadlo systému vzduch-vzduch. Vzhľadom na klimatické zmeny a potrebu vhodného vnútorného prostredia aj v letných mesiacoch, bude chladenie predstavovať čoraz významnejšiu položku v spotrebe elektrickej energie. Práve fotovoltické panely a iné OZE dokážu pokryť zvýšenú spotrebu elektrickej energie v najteplejších mesiacoch," tvrdí sa v pláne.

Náklady: podľa rozsahu (fotovoltika pre škôlku so 6 triedami = 40 000 eur); (tepelné čerpadlo pre štandardnú telocvičňu = 25 000 eur)
Potenciál úspor: podľa rozsahu (fotovoltika pre škôlku so 6 triedami é 82 % ročnej spotreby elektrickej energie (bez spotrebičov)); (tepelné čerpadlo pre štandardnú telocvičňu = zníženie spotreby plynu o 100%, zníženie nákladov na vykurovanie na úrovni približne 25%)
Doba realizácie: strednodobé opatrenie (1 - 6 mesiacov)

10. Výmena starého osvetlenia za úsporné LED svietidlá

Elektrickú energiu možno podľa plánu ušetriť aj modernizáciou systému umelého osvetlenia vo verejných budovách, ktorá je založená na inštalácii nových svietidiel využívajúcich LED technológiu. "Tie sú pri porovnateľnom svetelnom toku oproti osvetleniu klasickými žiarovkami, ktoré sa nachádzajú stále vo veľkej časti verejných budov, schopné usporiť až 90 % energie. Jednou z možností je taktiež využitie biodynamických a pokročilých systémov ovládania, ktoré znižujú intenzitu umelého osvetlenia na základe úrovne denného svetla, čím dochádza k ešte výraznejšiemu šetreniu energií," píše sa v poslednom bode desatora.

Náklady: podľa rozsahu (kompletná výmena v škôlke so 6 triedami = 31 000 eur)
Potenciál úspor: podľa rozsahu (kompletná výmena v škôlke so 6 triedami = úspora 63 % elektrickej energie na osvetlenie)
Doba realizácie: strednodobé opatrenie (1 - 4 mesiace)

Štát konečne prehovoril o
Galéria fotiek (7)
Zdroj: Gettyimages.com

Štát konečne prehovoril o šetrení energií: Vládny Plán obnovy prichádza s desatorom, TABUĽKA nových teplôt!

Viac o téme:


 
 

Súvisiace články

Najčítanejšie články