Streda, 8. december 2021. Meniny má Marína, zajtra Izabela.

Paragraf 363 opäť na scéne! Prečo Žilinka zrušil obvinenie Brhelovi? Sporné výpovede korunného svedka

Zdroj: TASR – Martin Baumann
23.10.2021 12:00

BRATISLAVA - Generálny prokurátor Maroš Žilinka opäť využil paragraf 363 a zrušil obvinenie Petrovi Brhelovi. Podľa Žilinku využívanie tzv. korunných svedkov vyžaduje osobitnú obozretnosť.


archívne video

Generálny prokurátor Maroš Žilinka ešte 12. októbra zrušil uznesenie vyšetrovateľky NAKA zo dňa 29. januára 2021 v časti, ktorým vzniesla obvinenie Petrovi Brhelovi pre zločin prijímania úplatku, ako aj naň nadväzujúce uznesenie prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry zo dňa 19. apríla 2021 o zamietnutí sťažnosti obvineného, podanej proti uzneseniu o vznesení obvinenia.

AKTUÁLNE Žilinka zrušil obvinenie Petrovi Brhelovi: Využil známy paragraf 363

Zároveň generálny prokurátor Slovenskej republiky prikázal vyšetrovateľke NAKA, aby o veci znovu konala a rozhodla. Žilinka informoval, že po preskúmaní veci dospel k záveru, že neboli splnené zákonné podmienky na trestné stíhanie obvineného pre skutok, pre ktorý mu bolo vznesené obvinenie a to pre absenciu dôkazov, ktoré by dôvodnosť vzneseného obvinenia potvrdzovali a ktoré by vo svojom súhrne umožňovali urobiť úsudok o naplnení všetkých znakov skutkovej podstaty trestného činu, ktorá je alfou a omegou zákonnosti v demokratickej spoločnosti, zo strany obvineného Petra Brhela.

"Vznesenie obvinenia a trestné stíhanie P. B. v danej veci, ktoré spočívalo zjednodušene v tom, že „obvinený P. B. mal od Ing. M. F. prijať sumu 10 000 eur, o ktorej vedel, že pochádza z nelegálne získaných zdrojov“, bolo založené na jedinom usvedčujúcom dôkaze, ktorým bola svedecká výpoveď Ing. M. F., ktorému bolo vyšetrovateľkou PZ s predchádzajúcim súhlasom prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry dočasne odložené vznesenie obvinenia. Tento tzv. korunný svedok vo svojich viacerých výpovediach uvádzal diametrálne odlišné dôvody odovzdania obálky s peniazmi obvinenému P. B., keď raz mal byť tým dôvodom „príspevok na voľby“ a druhý raz „bližšie nešpecifikovaný nájom“, ktorý podstatný rozpor logickým a vierohodným spôsobom nevysvetlil," uviedol Žilinka prostredníctvom hovorcu Dalibora Skladana.

"Rozpor v tvrdeniach korunného svedka sa týkal aj okolnosti, ako podľa vlastného rozhodnutia rozdelil úplatok 30 000 eur, ktorý sám prevzal v súvislosti so zabezpečovaním nájmu budovy na východnom Slovensku, a to v kontexte výpovede svedka JUDr. Ľ. M. (voči nemu bolo rovnako dočasne odložené vznesenie obvinenia), ktorému mal z uvedenej sumy odovzdať 10 000 eur, podľa vedomostí ktorého zvyšná časť vo výške 10 000 eur mala byť svedkom Ing. M. F. odovzdaná Ing. F. I. a nie bratom B., ktorí prevzatie uvedenej čiastky odmietajú," vysvetli generálny prokurátor.  

Podľa Žilinku je výpoveď tohto tzv. korunného svedka v podstatných okolnostiach je tak vo vzťahu k osobe Petra Brhela nielen sporná, ale naviac je osamotená, keď nie je podporená ani žiadnymi inými dôkazmi, ktoré by objektívnemu pozorovateľovi umožnili záver o tom, že konkrétna osoba mohla spáchať trestný čin.

"Navyše tento svedok sám potvrdil, že P. B., ktorému mal odovzdať obálku s peniazmi, lebo nezastihol jeho brata, od neho žiadne peniaze nepýtal, neboli súčasťou nijakej dohody a nemal žiadnu vedomosť ani prehľad o tom, o akú aktivitu ide, čo objektívne dokazuje, že ak by aj P. B. prevzal od Ing. M. F. peňažné prostriedky pôvodne určené pre jeho brata (čo obaja popierajú), nemal vedomosť o tom, že tieto získal Ing. M. F. ako úplatok, v dôsledku čoho v jeho prípade absentovala a doposiaľ absentuje aj subjektívna stránka skutkovej podstaty stíhaného trestného činu prijímania úplatku, vyžadujúca úmyselné zavinenie. Vznesenie obvinenia P. B. tak bolo predčasné. Za danej dôkaznej situácie generálny prokurátor Slovenskej republiky konštatuje, že právoplatným uznesením o vznesení obvinenia, bol porušený zákon v neprospech obvineného P. B," dodal Žilinka. .


Nástroje k článku


AUTOR: © Zoznam/ada
VIDEO: Maarty

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články