°C

Nedeľa, 29. november 2020. Meniny má Vratko, zajtra Ondrej, Andrej.

Máte nejasnosti? Tú sú otázky a odpovede ohľadom celoplošného testovania a možnej diskriminácie

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: FB/Prezídium HaZZ
31.10.2020 00:01

BRATISLAVA – O pár hodín odštartuje celoplošné testovanie obyvateľstva Slovenska. Na Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP) sa v tomto súvise obrátilo množstvo ľudí, a preto sa SNSĽP rozhodlo zverejniť deväť najčastejších zodpovedaných otázok ohľadom celoplošného testovania a možnej diskriminácie.


Cez víkend sa neplánujem zúčastniť celoplošného testovania na COVID-19 ja ani môj sused. Kým ja ostanem ako zamestnanec následne doma bez akéhokoľvek príjmu, môj sused, ktorý poberá dávku v nezamestnanosti, o túto dávku nepríde. Je to diskriminácia?

Aby bolo možné hovoriť o diskriminácii podľa antidiskriminačného zákona, musí okrem splnenia iných podmienok nastať situácia, kedy je s jednou osobou zaobchádzané menej priaznivo ako s druhou osobou, pričom tieto osoby musia byť v porovnateľnej situácii. Kým mzda je odmena za vykonanú prácu, dávka v nezamestnanosti je štátna sociálna dávka, ktorá sa vypláca zo sociálneho poistenia v prípade, že osoba príde o príjem zo zamestnania. Vzhľadom na rozdielny dôvod a podmienky vyplácania mzdy a dávky v nezamestnanosti nie je v tomto prípade možné hovoriť o porovnateľnej situácii dvoch osôb a teda ani o diskriminácii jednej z nich.

Ide do tuhého! Testovanie na vlastnej koži: VIDEO Nepríjemné divadlo, paniku ale odložte bokom

Cez víkend sa nezúčastním celoplošného testovania na COVID-19, ale nesúhlasím s tým, aby som kvôli tomu nemohol ísť cez týždeň do práce. Cítim sa byť diskriminovaný. Môžu mi to zakázať?

Obmedzenie slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania sa okrem výnimiek vzťahuje na všetkých na území Slovenskej republiky. Oprávnenie uložiť zákaz vychádzania v čase vyhláseného núdzového stavu priznáva vláde SR ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Prvé kolo celoplošného testovania na COVID-19 sa uskutoční v dňoch 31.10. – 1.11.2020. Účasť resp. neúčasť na celoplošnom testovaní (v prípade, že sa vás netýkajú iné výnimky zo zákazu vychádzania) následne ovplyvní, či sa na vás bude zákaz vychádzania vzťahovať alebo nie. Výnimku zo zákazu vychádzania majú všetky osoby, ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní "Spoločná zodpovednosť".

Zamestnávateľ sa vyjadril, že ak sa nepôjdem dať cez víkend otestovať na COVID-19 a neprídem v pondelok do práce, budem mať v práci neospravedlnenú absenciu. Môže to zamestnávateľ takto hodnotiť?

Účasť na celoplošnom testovaní je dobrovoľná a každý sa môže rozhodnúť, či testovanie absolvuje alebo nie. Svoju prítomnosť v práci v prípade neúčasti na celoplošnom testovaní však už svojím rozhodnutím ovplyvniť nemôžete. V prípade, že sa celoplošného testovania nezúčastníte, nebude pre vás platiť výnimka zo zákazu vychádzania uloženého uznesením vlády SR (vyhláseným v Zbierke zákonov pod č. 298/2020 Z. z.), a teda bude existovať objektívna prekážka vašej neprítomnosti v práci. Zamestnávateľ je v tomto prípade povinný ospravedlniť vašu neprítomnosť v práci z dôvodu plnenia občianskej povinnosti. Na náhradu mzdy vám však nárok nevznikne.

Pre osoby nad 65 rokov, ktoré patria do rizikovej skupiny, platí výnimka z testovania. Ja mám tiež obavy o svoje zdravie a bojím sa celoplošného testovania zúčastniť. Chcem mať tiež rovnaké právo na ochranu svojho zdravia.

V tomto prípade je nutné poukázať na zlú interpretáciu podmienok účasti na celoplošnom testovaní a následkov plynúcich z neúčasti. Osoby nad 65 rokov nemajú výnimku z účasti na celoplošnom testovaní z dôvodu veku. V prípade, že sa na celoplošnom testovaní nezúčastnia, bude sa na nich vzťahovať zákaz vychádzania rovnako ako na všetky ostatné osoby, ktoré sa nebudú vedieť preukázať potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“. Výnimku zo zákazu vychádzania však bude mať osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19. Ak si myslíte, že by ste mohli patriť do tejto skupiny osôb, kontaktuje svojho všeobecného lekára, ktorý vám odporučí, či sa máte celoplošného testovania zúčastniť alebo nie. Skutočnosť, že váš zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, musíte vedieť preukázať. V prípade, že máte obavy sa celoplošného testovania zúčastniť, ale nepatríte medzi výnimky, môžete sa rozhodnúť testovanie neabsolvovať s rovnakými následkami ako plynú pre osoby nad 65 rokov.

Mám viac ako 65 rokov a som teda oslobodený z celoplošného testovania na COVID-19. Nie je to diskriminácia z dôvodu veku?

Testovanie sa neodporúča seniorom nad 65 rokov, ak sa prirodzene zdržujú len v domácom prostredí a neudržujú úzky sociálny kontakt. Avšak z celoplošného testovania vylúčení nie sú. Aj pre seniorov zároveň platí zákaz vychádzania so stanovenými výnimkami na základe uznesenia vlády SR (vyhláseného v Zbierke zákonov pod č. 298/2020 Z. z.) v dňoch od 2. novembra do 8. novembra 2020. Vzhľadom na to, že seniori majú rovnakú možnosť dať sa otestovať ako ostatné obyvateľstvo, o diskriminácii nemožno hovoriť.

Môže môj zamestnávateľ požadovať predloženie certifikátu z celoplošného testovania?

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci umožňuje zamestnávateľom žiadať od zamestnancov potvrdenie z testovania. Avšak zamestnávateľ je povinný túto skutočnosť zamestnancom vhodným spôsobom a zrozumiteľne oznámiť vopred.

Predpokladáme, že hlavný hygienik SR na základe uznesenia vlády SR (vyhláseného v Zbierke zákonov pod č. 298/2020 Z. z.) vydá vyhlášku, ktorou uloží povinnosť zamestnávateľom vyžadovať potvrdenie o negatívnom RT-PCR testu alebo certifikát vydaný Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaný subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“ pri vstupe do ich objektov.

V prípade pozitívneho testu ste povinný zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie. Ak nemáte možnosť pracovať z domu, v tzv. režime home office, váš ošetrujúci lekár vám v prípade potreby vystaví karanténnu PN.

Nechcem sa podrobiť celoplošnému testovaniu, avšak vykonávam prácu, pri ktorej nie je možné pracovať z domu. Mám nárok na pandemické nemocenské?

Ak sa nechcete zúčastniť celoplošného testovania, môžete absolvovať RT-PCR testy v súkromnom laboratóriu. Ak nepôjdete na celoplošné testovanie ani na súkromný test, platí pre vás zákaz vychádzania so stanovenými výnimkami v zmysle uznesenia vlády SR (vyhláseného v Zbierke zákonov pod č. 298/2020 Z. z.). Nebudete však v povinnej domácej karanténe, ktorá sa vzťahuje len na osoby s pozitívnym testom a osoby žijúce s ňou v jednej domácnosti a spája sa s ňou poberanie pandemického nemocenského. Na samotný zákaz vychádzania sa neviaže žiadna dávka zo sociálneho poistenia.

Som rodič detí, ktoré sú mladšie ako 10 rokov a navštevujú materskú školu a základnú školu. Čím sa musia preukázať po celoplošnom testovaní?

V zmysle Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k postupu materských škôl a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády SR č. 678 z 22. októbra 2020 zákonný zástupca žiaka, ktorý navštevuje materskú školu alebo základnú školu, predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy alebo základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

Tlačivo zverejní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webovom sídle. Základná škola nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID –19.

Zdôrazňujeme, že predmetná odpoveď zohľadňuje stav k 27. októbru 2020. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR k uzneseniu vlády SR (vyhlásenému v Zbierke zákonov pod č. 298/2020 Z. z.) pripravuje nové usmernenie. Odporúčame sledovať aktuálne opatrenia pre školy na ich webstránke. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva bude túto odpoveď aktualizovať.

Mám dieťa, ktoré navštevuje 2. triedu základnej školy. Cez víkend sa ja ani môj manžel neplánujeme zúčastniť celoplošného testovania na COVID-19. Trvám však na tom, aby moje dieťa nebolo z tohto dôvodu znevýhodnené, ale aby mohlo ísť do školy. Aké mám možnosti?

Celoplošné testovanie je určené pre osoby staršie ako 10 rokov. Uznesením vlády SR (vyhláseným v Zbierke zákonov pod č. 298/2020 Z. z.) bol uložený zákaz vychádzania na obdobie od 2. novembra 2020 do 8. novembra 2020, avšak tento zákaz sa nevzťahuje na dieťa do 10 rokov veku, ktoré patrí medzi výnimky. Medzi výnimky zo zákazu vychádzania bola špeciálne zaradená aj cesta žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch do a zo základnej školy. Dieťa sa v tomto prípade nemusí preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu. Ak sa však nezúčastníte celoplošného testovania vy ani váš manžel, nemôžete svoje dieťa sprevádzať do základnej školy a musíte zabezpečiť jeho sprievod osobou, ktorá sa bude vedieť preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu.


Nástroje k článku


AUTOR: © Zoznam/Vo

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články