Úrad pre verejné obstarávanie uložil v tomto roku najvyšší objem pokút | Topky.sk

°C

Streda, 13. november 2019. Meniny má Stanislav, zajtra Irma.

Úrad pre verejné obstarávanie uložil v tomto roku najvyšší objem pokút

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák
Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák
Zdroj: TASR - Pavol Zachar
03.12.2018 11:00

BRATISLAVA - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) uložil v tomto roku najvyšší objem pokút za pochybenia vo verejnom obstarávaní. Za desať mesiacov tohto roka, ako úrad informoval, dosiahli pokuty celkový objem 1,56 mil. eur a spolu s dvoma pokutami pre Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA) za 848 tis. eur zo začiatku novembra predstavujú spolu 2,41 mil. eur.


"Výška uloženej pokuty súvisí so zásadnou a systematickou zmenou práce na úrade," zdôvodnil predseda ÚVO Miroslav Hlivák vysoký nárast objemu udelených pokút oproti uplynulým rokom. "Zjednotili sme odbory, ktoré vykonávajú dohľadovú činnosť úradu, čím sme zefektívnili prácu jeho zamestnancov. Zároveň sme skrátili lehoty, v ktorých začíname konanie o uložení pokút. Tieto zmeny v organizácii práce majú zaistiť lepšiu vymožiteľnosť práva a zvýšiť ochranu verejných prostriedkov," uviedol Hlivák, ktorý vedie úrad od septembra 2017.

Pokuty udelené v tomto roku sú v porovnaní s predošlými rokmi niekoľkonásobne vyššie. Úrad v súvislosti s nedostatkami vo verejnom obstarávaní uložil v minulom roku pokuty v objeme 207,5 tis. eur, v roku 2016 za 345,6 tis. eur, v roku 2015 za 937,4 tis. eur. V rokoch 2011 až 2014 pokuty dosiahli 505,9 tis. eur, 797,2 tis. eur, 102,7 tis. eur a 235,7 tis. eur.

"Vo vzťahu k agende sankcionovania správnych deliktov, ktorá prináleží odboru legislatívno-právnemu, došlo k nárastu sumy pokút aj z dôvodu vyššej aktivity odboru dohľadu. Taktiež na strane všetkých zamestnancov odboru je nespochybniteľný vyšší výkon vo vzťahu k počtu konaní, vydaných rozhodnutí, ako aj k skráteniu trvania jednotlivých konaní," priblížila riaditeľka legislatívno-právneho odboru ÚVO Zuzana Kršjaková.

Dve pokuty pre PPA vo výške 556,9 tis. eur a 291,15 tis. eur sa týkali zákaziek na servisnú podporu informačných systémov Integrovaný administratívny a kontrolný systém (IACS) a Agrárny informačný systém (AGIS). PPA zadala tieto zákazky cez priame rokovacie konanie bez súťaže, pričom nesplnila podmienky na jeho využitie. Ide o jedny z najvyšších pokút udelených úradom nielen v tomto roku. "V oboch konaniach úrad posudzoval spôsob obstarania IT systémov. Úrad skonštatoval, že verejný obstarávateľ nepreukázal všetky zákonné podmienky potrebné na zadanie priameho rokovacieho konania pre výber dodávateľa," vysvetlil Hlivák.

V pokutách za rok 2018 je zarátaná aj pokuta vo výške 790,7 tis. eur pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR za zákazku Edunet. Predseda úradu chcel túto zákazku zrušiť, ale členovia Rady ÚVO, ako odvolacieho orgánu, ho prehlasovali. Rezort školstva sa voči uloženej pokute neodvolal.

Predseda úradu v októbri v druhom stupni uložil pokutu Ministerstvu vnútra SR vo výške 25 tis. eur. Rezort ju dostal za zákazku Upratovacie a čistiace služby, vyhlásenej v máji 2015. "Verejný obstarávateľ v prípade tejto zákazky konal v rozpore s princípmi verejného obstarávania, a to najmä princípom transparentnosti a nediskriminácie. Ako jediné kritérium na vyhodnotenie ponúk stanovil súčet maximálnych jednotkových cien, no z dokumentácie z predmetného verejného obstarávania nevyplýval spôsob nacenenia celkovej ceny predmetu zákazky na jednotlivé časti," dodal Hlivák.


Nástroje k článku


ZDROJ: SITA

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články