Pondelok, 27. marec 2023. Meniny má Alena, zajtra Soňa.

Bratislavský magistrát spúšťa nový projekt: V spaľovniach môže skončiť až o polovicu menej odpadu!

Galéria fotiek (5)
Zdroj: Maria Naichenko / Pexels

Na Slovensku končí každý rok v koši viac než 860-tisíc ton potravín. Týždenne ich vyhadzuje až 39% slovákov. Podľa odhadov vyhadzujeme ročne potraviny v hodnote až 150 EUR. Okrem finančnej záťaže predstavuje plytvanie aj environmentálny problém. Jedným z riešení je od tohto roka povinný zber bioodpadu z našich kuchýň. Hlavné mesto spustilo začiatkom októbra pilotný zber kuchynského odpadu v mestskej časti Lamač. Takéto triedenie odpadu ponúka priestor pre takmer úplné zhodnotenie, napríklad v podobe kompostu. 


Podľa oficiálnych údajov sa na Slovensku vyprodukuje ročne približne 12,5 milióna ton odpadu. Okrem odpadov z priemyslu, poľnohospodárstva a iných odvetví je jeho súčasťou aj komunálny odpad z našich domácností. Ten tvorí väčšinu odpadu, o ktorý sa starajú naše samosprávy. Komunálny odpad (KO alebo ZKO - zmesový komunálny odpad) sa zvyčajne skladá z viacerých druhov odpadových zložiek.

Smetiar
Galéria fotiek (5)
Zdroj: Getty Images

Tou najväčšou je biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO), ktorý predstavuje približne polovicu odpadu vytvoreného domácnosťami. Pri správnom triedení, efektívnom zbere a dobrom spracovaní ho vieme zhodnotiť takmer na 100%. Kľúčom k úspechu je vytvoriť pre občanov praktický, pohodlný a jednoduchý systém zberu, na ktorom sa budú chcieť podieľať.

Priebeh pilotného zberu BRKO v Bratislave

Mesto Bratislava v súčasnosti vyprodukuje približne 214 480 ton odpadu ročne, čo predstavuje asi 487 kilogramov na jedného obyvateľa. Celkovo sa však vytriedi iba 14% odpadu. O čosi viac než polovicu vyzbieraného odpadu (51%) predstavuje práve ZKO, ktorý väčšinou končí v spaľovni. BRKO v súčasnosti predstavuje len 9% všetkého vyzbieraného odpadu. A práve tento stav ponúka priestor pre zlepšenie.

Bratislavský magistrát spúšťa nový
Galéria fotiek (5)
Zdroj: TASR / Martin Baumann

Zabezpečiť zber bioodpadu mestu Bratislava káže aj aktuálna legislatíva a to najneskôr do roku 2023. Keďže ide s ohľadom na veľkosť mesta o pomerne náročný projekt, hlavné mesto a spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) spúšťajú pilotný projekt v mestskej časti Lamač. V ostatných mestských častiach Bratislavy by mal byť zber bioodpadu postupne implementovaný v priebehu roka 2022. 

Cieľom je znížiť, ideálne úplne odstrániť kuchynský bioodpad zo ZKO, ktorý je pri skládkovaní najväčším tvorcom skleníkových plynov a zdrojom znečistenia povrchových a podzemných vôd, pôdy a ovzdušia. Z analýz mesta vyplýva, že na jedného bratislavčana alebo bratislavčanku pripadá až 120 kilogramov biologicky rozložiteľného odpadu ročne.

Bratislavský magistrát spúšťa nový
Galéria fotiek (5)
Zdroj: Getty Images

Ako súčasť pilotného zberu v Lamači dostanú všetky domácnosti základnú výbavu v podobe bezplatne zabezpečeného 10 l odvetrávacieho kuchynského košíka (rodinné domy dostanú aj 20 l hnedú zbernú nádobu), certifikované kompostovateľné vrecká na 12 mesiacov v počte 150 ks a informačný leták. Všetky potrebné informácie môžete nájsť na stránke mesta Bratislava.

Využitie vyzbieraného kuchynského odpadu 

Dnes už poznáme viacero spôsobov akým môžeme zvyšky z našej kuchyne zhodnocovať a využiť ich tak ekologickejším a pre prírodu šetrnejším spôsobom, než keby skončili v spaľovni.  Skvelým využitím je jeho biologické spracovanie do podoby kompostu. Je to dobrý príklad obehového hospodárstva, pri ktorom sa kompostované zvyšky potravín dostávajú naspäť do pôdy vo forme cenných živín a umožňujú produkciu nových potravín.

Bratislavský magistrát spúšťa nový
Galéria fotiek (5)
Zdroj: Jan Zemiar

Triedením kuchynského bioodpadu tak znižujeme objem umelých hnojív na našich poliach a prispievame k ochrane biodiverzity. Pri dôslednom zbere a spracovaní BRKO do podoby kompostu vie 90 domácností bytového domu za rok vytriediť také množstvo kuchynského bioodpadu, ktoré by postačovalo na obohatenie jedného hektára pôdy.

Druhým spôsobom je jeho energetické zhodnocovanie. Inak povedané, biologicky rozložiteľné zvyšky z našej kuchyne vieme prostredníctvom technologických procesov premeniť na bioplyn. Výsledkom sú dva základné produkty. Tým prvým je metán, ktorý je následným procesom spaľovania premenený na elektrickú energiu odvádzanú do siete, alebo na tepelnú energiu odovzdávanú cez výmenník tepla na vlastné využitie. Druhým produktom je vysoko kvalitné organické hnojivo - v tekutej a tuhej forme. Energetickým zhodnocovaním BRKO a jeho spracovaním do podoby bioplynu tak dochádza k efektívnemu a ekologickému využitiu metánu, najagresívnejšieho skleníkového plynu, čím sa predchádza jeho nekontrolovanému úniku. 

 

Na špeciálnej stránke plameta.sk nájdete vývoj našej planéty podľa období a klimatických zmien.  

Bratislavský magistrát spúšťa nový projekt: V spaľovniach môže skončiť až o polovicu menej odpadu! 
 

Najčítanejšie články