°C

Pondelok, 10. august 2020. Meniny má Vavrinec, zajtra Zuzana.

Podivné praktiky a falošné zmluvy: Rozhodcovský súd oberá ľudí o majetky, nemá na to právo

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: Getty Images
09.11.2018 05:55

BRATISLAVA/HRUBOŇOVO - Rozhodcovský súd je neštátnym súdom, ktorý rozhoduje v prípadoch majetkových sporov vtedy, ak sa obe strany dohodnú na takomto postupe vopred. V Hruboňove pri Nitre však sídli Royal Development, rozhodcovský súd, ktorý rozhoduje na základe sfalšovaných zmlúv. Malí podnikatelia sú bezmocní.


Do redakcie sa nám ozvalo viacero ľudí, ktorí tvrdia, že Rozhodcovský súd na čele s ad hoc rozhodcom Ing. Milošom Valachom rozhodoval o ich majetku na základe sfalšovaných zmlúv. Jedným z oklamaných je aj podnikateľ, ktorý si neželal byť menovaný. 

Pred niekoľkými mesiacmi mu prišiel list s informáciou o začatí Rozhodcovského konania od Rozhodcovského súdu Royal Development. V ňom sa, okrem iného, uvádza aj to, že takéto konanie začali na základe Rozhodcovskej doložky, ktorú podpísali obidve strany. Háčikom však je, že podnikateľ takúto doložku nikdy nepodpísal. 

Royal Development
Zdroj: Reprofoto/Royal Development

"Odvolávajú sa stále na to, že majú faktúry, na ktorých je pečiatka s odkazom na Royal Development. Ale to nie je pravda. Na origináloch faktúr, ktoré mám k dispozícii, žiadny takýto odkaz nie je," hovorí. Okamžite preto začal konať a obrátil sa na štátny súd. "Už tri mesiace to tam je a vôbec sa v tom nekoná," dodáva. 

Oklamaných je viac

Tento podnikateľ však nie je jediný, ktorý tvrdí, že Rozhodcovský súd Royal Development rozhoduje na základe falošných zmlúv. Jana Gendiarová sa už pár rokov súdi s autodopravou Miroslava Lanfera, ktorý ju žaloval na Rozhodcovskom súde Royal Development o 85-tisíc eur. Údajne si od neho mala požičať peniaze a nevrátiť ich. Informuje o tom Trend.

V tomto prípade rozhodoval Royal Development dvakrát a v oboch prípadoch v prospech Lanfera. Z následných policajných vyšetrovaní aj riadnych súdnych konaní však vyplýva, že sú pochybnosti o tom, na základe akého oprávnenia vlastne Royal Development konal. 

Royal Development
Zdroj: Reprofoto/Royal Development

Podľa Trendu odborný posudok Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ hovorí, že podpis údajnej dlžníčky Jany Gendiarovej na fotokópii zmluvy o pôžičke bol vyhotovený technickým falšovaním. To znamená, že bol použitý iný podpis dotyčnej z podpisového vzoru. V dokumentoch polície sa tiež uvádza, že rozhodcovský súd nebol schopný predložiť originál zmluvy.

Dostávame sa tak k rovnakému problému ako v prípade nášho podnikateľa. Rozhodcovský súd rozhodoval na základe zmluvy o pôžičke, ktorú mali M. Lanfer a J. Gendiarová uzatvoriť v polovici júna 2012. V tomto spore je totiž kľúčová pravosť tejto zmluvy. 

Okrem toho, Royal Development doručuje zásielky v rozhodcovskom konaní s 5-dňovou odbernou lehotou. Keďže na to, aby sa dlžníci mohli brániť, je tiež zákonná lehota, tak mnoho ľudí sa nestihne riadne a včas brániť. 

Bežné praktiky

Podľa advokáta, ktorý sa Rozhodcovským súdom venoval, je toto bežná prax. "Existuje niekoľko Rozhodcovských súdov, ktoré sú férové. No väčšina z nich si len postavila svoj "biznis". Rozhodcovský súd však môže rozhodovať len na základe Rozhodcovskej doložky, ktorá je podpísaná obidvoma stranami. Nestačí len nejaká pečiatka," vysvetľuje advokát. 

Riadne súdy v niekoľkých prípadoch zamietli rozhodnutie Rozhodcovského súdu Royal Development s odôvodnením, že neexistuje Rozhodcovská doložka, a teda Royal Development nemal právo vydať Rozhodcovský rozsudok. 

Napríklad v uznesení z dňa 17. 04. 2018 Okresný súd Banská Bystrica zamietol sťažnosť oprávneného v exekučnej veci. Okrem iného sa v uznesení píše, že "rozhodca, ktorý Rozhodcovský rozsudok vydal (Ing. Miloš Valach, pozn red.), nemal právo a právomoc vo veci rozhodovať, nakoľko nebola preukázaná existencia rozhodcovskej zmluvy/rozhodcovskej doložky."

Jeden advokát

V rovnakom uznesení sa píše aj to, že "znenie ZoRK v poslednom období prešlo viacerými zmenami. Medzi poslednými je novela týkajúca sa zriaďovania stálych rozhodcovských súdov (§ 12 ZoRK). Pred účinnosťou zákona č. 336/2014 Z.z. mohla stály rozhodcovský súd zriadiť akákoľvek právnická osoba. Po novele účinnej od 01. 01. 2017 zriaďovateľom stáleho rozhodcovského súdu môže byť len národný športový zväz alebo komora zriadená zákonom. Podľa dôvodovej správy k uvedenej novele mala táto zmena viesť k obmedzovaniu vzniku konfliktu záujmov medzi zriaďovateľom a požiadavkou na nestranné a spravodlivé riešenie sporov."

Zákonodarca sa podľa dôvodovej správy snažil zamedziť tomu, aby bol stály rozhodcovský súd zriadený za účelom generovania zisku pre svojho zriaďovateľa, čo zrejme mohlo spôsobiť absenciu nestrannosti pri rozhodovaní sporov, ktorých účastníkmi sú strany, ktoré generujú podstatnú časť sporovej agendy konkrétneho rozhodcovského súdu.

Royal Development
Zdroj: Reprofoto/Royal Development

"Aj keď sa teda novela nedotkla ad hoc rozhodcov (ktorý rozhodoval v tomto konkrétnom spore), možno mať pri tomto rozhodcovi pochybnosti o nestrannosti nielen pre to, že si ho vždy vyberie strana, ktorej právnym zástupcom je právny zástupca oprávnených (teda ten istý právny zástupca vystupuje na strane žalobcov v rozhodcovských konaniach pred tým istým ad hoc rozhodcom aj v mnohých iných prípadoch), ale aj z dôvodu, že menovaný rozhodca uvedie všetky možné spôsoby uzavretia rozhodcovskej zmluvy uvedené v ZoRK (najmä ak sú závažné pochybnosti o jej písomnej existencii), aby takpovediac „napasoval“ svoju právomoc vec prejednať a rozhodnúť. Vo svetle týchto súvislostí sa zároveň vytráca zmysel a odlišnosť ad hoc rozhodcu ako príležitostného rozhodcu pri porovnaní so stálym rozhodcovským súdom," píše sa v uznesení. 

Všetky firmy, v ktorých rozhoduje Rozhodcovský súd Royal Development, zastupuje advokát Peter Bartoš. Novelou zákona sa malo zabrániť práve takýmto prípadom. Zriaďovateľom Royal Developmentu je podľa obchodného vestníka záujmové združenie právnický osôb ROYAL DEVELOPMENT - RSRD, ktorý má dvoch rozhodcov - Ing. Miloša Valacha a Zuzanu Valachovú. 

Royal Development.
Zdroj: Obchodný vestník

Royal Development.
Zdroj: Register záujmových združení právnických osôb

Mail s otázkami sme zaslali aj Royal Developmentu, rovnako sme ich dvakrát kontaktovali telefonicky. Na otázky nám však neodpovedali a ani spojiť sa nám s nimi nepodarilo. 

Súkromnoprávny subjekt

Otázky o Rozhodcovskom súde sme zaslali aj do Kancelárie verejného ochrancu práv. Ten sa však k rozhodcovským súdom vyjadrovať nemôže, pretože ide o súkromnoprávny subjekt. 

"Čo sa týka rozhodcovského súdu, k tomu sa nevieme vyjadriť, pretože ide o súkromnoprávny subjekt. V exekučnom konaní sa ale účastník konania môže brániť podaním námietky proti exekúcii, príp. návrhom na zastavenie exekúcie. Ak je podozrenie, že advokát porušuje zákon, je možné podať podnet na disciplinárne stíhanie na Slovenskú advokátsku komoru. Ak je podozrenie z trestného činu, jeho vyšetrovanie má v kompetencii polícia a prokuratúra," napísala Michaela Pavelková z kancelárie verejného ochrancu práv. 


Galéria

Ilustračné foto Royal Development Royal Development Royal Development Royal Development. Royal Development.

Nástroje k článku


AUTOR: © Zoznam/ada, red

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články