Sobota2. december 2023, meniny má Bibiána, Viviána, zajtra Oldrich

Veľký NÁVOD pred vstupom do volebnej miestnosti: Čo všetko treba vedieť a na aké doklady nezabudnúť?

Ilustračné foto Zobraziť galériu (6)
Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Martin Medňanský, TASR/Pavel Neubauer, František Iván)

BRATISLAVA - Máme niekoľko dní pred voľbami a už v sobotu sa rozhodne o ďalšom smerovaní krajiny. Ak však idete voliť po dlhšom čase, alebo idete voliť prvýkrát, tak určite oceníte náš volebný servis, ktorý vám prináša súhrnný sumár a návod na to, ako sa v tých-ktorých prípadoch dá postupovať.

archívne video

Ministerstvo vnútra vyzýva, aby si ľudia dávali pozor na svoj hlasovací preukaz, náhradný sa nevydáva (Zdroj: TASR/Martina Kriková)


  • voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 30. septembra 2023
  • volebné miestnosti sa otvárajú o 07.00 h a uzatvárajú o 22.00 h
  • už len do 29. septembra 2023 môžete osobne požiadať svoj obecný či mestský úrad o bezodkladné vystavenie hlasovacieho preukazu, ak máte v pláne voliť mimo svojho bydliska

Po príchode volebnej miestnosti

Základnou vedou celej voľby je to, aby ste volebnej okrskovej komisii predložili svoj občiansky preukaz, ktorý vás vo vašom volebnom obvode oprávňuje odvoliť v parlamentných voľbách. V takom prípade si dajte aj pozor na to, v ktorom volebnom obvode sa nachádzate, pretože ak ide o väčšie krajské či okresné mesto, nie je jedno, do akej volebnej miestnosti prídete.

Veľký NÁVOD pred vstupom
Zobraziť galériu (6)
Ilustračná foto  (Zdroj: TASR - Pavel Neubauer)

Ak volíte mimo bydliska, musíte mať hlasovací preukaz

Dôležité je však aj to, že ak nevolíte z miesta svojho bydliska, musíte sa prezentovať aj hlasovacím preukazom, ktorý si osobne už môžete vybaviť najneskôr len do 29. septembra 2023. Práve tento preukaz vás oprávňuje hlasovať v ktoromkoľvek volebnom okrsku v krajine, a preto sa vďaka nemu nemusíte nachádzať v deň volieb vo svojom bydlisku. Preukaz musíte komisii rovnako predložiť spolu s občianskym preukazom. Hlasovací preukaz potom komisia odoberie, a je dôležité, že o preukaz možno obecný či mestský úrad požiadať len raz, aby sa zamedzilo duplicitnému hlasovaniu či iným podvodom. Dávajte si preto na túto listinu dobrý pozor a nestraťte ju.

"Vzhľadom na skutočnosť, že volič nevie preukázať skutočnosť, že preukaz stratil, nie je mu možné vydať ďalší hlasovací preukaz. V prípade vydávania hlasovacích preukazov za stratené, respektíve nenájdené, zapatrošené by vznikla vysoká miera nedôvery vo výsledky volieb," vysvetlil hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.

Veľký NÁVOD pred vstupom
Zobraziť galériu (6)
Ilustračná foto  (Zdroj: TASR/František IVán)

Obec hlasovací preukaz nevydá voličovi, ktorý už požiadal o voľbu poštou

Volič môže požiadať o hlasovací preukaz osobne v úradných hodinách obce, najneskôr tak môže urobiť deň pred voľbami. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne. Požiadať oň môže aj splnomocnená osoba, a to tiež najneskôr deň pred voľbami.

Obec nevydá hlasovací preukaz voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou. Výnimkou je situácia, ak volič zruší registráciu o voľbu poštou v prípade, že zásielka s materiálmi na hlasovanie bola na MV SR vrátená z cudziny späť ako nedoručiteľná.

Hlasovací preukaz sa vydá voličovi len raz, pri prípadnej strate mu obec nový nevydá. Ak už raz volič hlasovací preukaz dostal, nemôže bez neho voliť ani v mieste svojho bydliska.

Ako prebieha voľba?

Po tom, ako ste komisiou ako volič schválený, dostanete od nej hlasovacie lístky všetkých 25 subjektov, ktoré v aktuálnych voľbách kandidujú a tiež obálku. Keď už prídete za plentu, vo vami preferovanej strane môžete okrem toho odovzdať aj najviac 4 preferenčné hlasy pre konkrétnych kandidátov. Tie udeľujete krúžkovaním, nie krížikovaním. Týchto krúžkov môžete pokojne odovzdať aj menej ako štyri, napríklad jeden, dva či tri. Ak ich však dáte viac ako štyri (napríklad päť), hlas sa odovzdá len strane ako takej, ale vaše preferenčné hlasy sí týmto spravíte neplatnými.

Parlamentné voľby 2020
Zobraziť galériu (6)
Ilustračná foto  (Zdroj: Topky/ Ján Zemiar)

Takto upravený hlasovací lístok uzavrite a zalepte do obálky, ktorú ste od komisie dostali. Obálku následne vhoďte do urny. Zvyšné, nevyužité hlasovacie lístky odovzdajte do nádoby nepoužitých lístkov, ktorá sa vo volebnej miestnosti tiež bude nachádzať.

Ak sa pomýlite, neostýchajte sa komisiu požiadať o ďalšie lístky

Je tu však celkom reálna možnosť, že sa pri voľbe pomýlite - koniec koncov, sme ľudia a chybíme. V takom prípade máte možnosť požiadať okrskovú volebnú komisiu o nové hlasovacie lístky. Chybne označené hlasovacie lístky vhodíte do rovnakej nádoby na nepoužité volebné lístky, ktorú sme už zmienili vyššie. 

Čo ak volím po sobáši?

Je tu však situácia, kedy sa však občiansky preukaz mení. Touto situáciou je napríklad sobáš, môže sa preukázať aj potvrdením od polície alebo žiadosťou o vydanie nového preukazu. Ak je sobáš v deň volieb, nevesta môže voliť aj so starým preukazom. Vyplýva to z vyjadrenia, ktoré poskytol hovorca MV SR Neumann.

"Volič sa môže vo volebnej miestnosti preukázať aj potvrdením pracoviska Policajného zboru o občianskom preukaze alebo žiadosťou o vydanie občianskeho preukazu v prípade, že do dňa volieb mu nebol vyhotovený nový občiansky preukaz," uviedol hovorca. V prípade sobáša v deň volieb je podľa slov Neumanna logické, že zmena mena nemohla byť zaznamenaná na zozname voličov a volička sa preukazuje s občianskym preukazom, ktorým práve disponuje. "Jej meno za slobodna je totožné s menom, ktoré je uvedené v zozname voličov," doplnil.

Volič vo volebnej miestnosti
Zobraziť galériu (6)
Ilustračná foto  (Zdroj: SITA/ Martin Medňanský)

Poukázal pritom na uznesenie štátnej komisie pre voľby. Tá konštatovala, že ak sa v deň volieb dostaví do volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta trvalého pobytu občan SR s OP, ktorého platnosť uplynula, alebo obsahuje nesprávne či neplatné údaje (napríklad o adrese trvalého pobytu), okrsková volebná komisia môže takýto OP uznať za relevantný doklad na preukázanie totožnosti len v prípade voliča, ktorý je zapísaný v zozname voličov a ktorého totožnosť nevzbudzuje u členov okrskovej volebnej komisie pochybnosti.

Zdravotne postihnutí

Aj vážne zdravotne postihnutí, či imobilní ľudia majú samozrejme právo voliť. Tí, ktorí lístok sami upraviť nedokážu, majú túto skutočnosť oznámiť volebnej komisii. Následne spolu so sebou do priestoru za plentu môžu vziať spôsobilú osobu, ktorá im s vyplnením lístka pomôže. Nemôže to však byť člen okrskovej volebnej komisie.

Tí, ktorí sa ani len nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti, majú právo obec v deň konania volieb požiadať o voľbu cez prenosnú volebnú schránku. Avšak len v územnom obvode volebného okrsku, kde bola táto komisia zriadená.

Výtržníctvo sa vám nemusí vyplatiť

Už počas istých volieb v minulosti sme na Slovensku zažili incident, kedy došlo k násilnému vyneseniu volebnej urny von z miestnosti. Voliči by mali vedieť, že v prípade takýchto a podobných incidentov hrozia sankcie. Ide napríklad o pokutu 33 eur, ktorá sa udeľuje v prípade, ak volič neodloží nesprávne alebo nepoužité lístky do nádoby na nepoužité lístky.

Veľký NÁVOD pred vstupom
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: FB/Polícia SR)

Viac o téme: ServisNávodVoľbyObčiansky preukazHlasovací preukazVoľby 2023
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Celý program

Ďalšie zo Zoznamu