Piatok, 25. jún 2021. Meniny má Tadeáš, zajtra Adriána.

KORONAVÍRUS Slováci začínajú mať vo vyhláškach zmätok: Pozrite si PREHĽAD aktuálnych opatrení

Pozrite si najnovšie vyhlášky o opatreniach v konkrétnych prevádzkach a priestoroch.
Pozrite si najnovšie vyhlášky o opatreniach v konkrétnych prevádzkach a priestoroch.
Zdroj: TASR - Erika Ďurčová, Pavol Zachar, Roman Hanc, Ján Krošlák
17.05.2021 09:10

BRATISLAVA - Prešiel ďalší týždeň a Slováci sa môžu tešiť na ďalšie uvoľňovania, no v prípade jednotlivých opatrení už začínajú mať niektorí ľudia v opatreniach zmätok, a preto sme ich zhrnuli do jedného článku podľa jednotlivých prevádzok a služieb. Od dnešného pondelka sa opatrenia menia takto:


"V prípadoch, kedy sa pre vstup do prevádzky vyžaduje negatívny test na COVID-19, je ho naďalej možné nahradiť potvrdením o očkovaní (najmenej 14 dní od očkovania druhou dávkou mRNA vakcíny, alebo 4 týždne od očkovania prvou dávkou vektorovej vakcíny, alebo 14 dní po prvej dávke ľubovoľnou vakcínou, ak osoba bola zaočkovaná do 180 dní od prekonania COVID-19) alebo potvrdením o prekonaní ochorenia nie starším ako 180 dní. Táto povinnosť sa nevzťahuje na deti do 10 rokov," doplnil ÚVZ.

Kapacitné obmedzenia pre prevádzky:

Ak nie je ustanovené inak, prevádzky majú kapacitné obmedzenie 1 osoba na 15 štvorcových metrov. Do tohto limitu sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.

Ak je predajná plocha určená pre zákazníkov menšia ako 15 m2, v prevádzke môže byť najviac 1 zákazník.

Obchodné domy:

Vo všetkých okresoch sa ruší povinnosť merať teplotu pri vstupe. Nie je potrebný ani negatívny test pri vstupe.

Trvá zákaz konzumovať jedlá alebo nápoje v interiéri obchodného domu. To sa netýka zariadení verejného stravovania v obchodných domoch, ktoré postupujú podľa podmienok platných pre prevádzky zariadení verejného stravovania.

KORONAVÍRUS Slováci začínajú mať
Zdroj: Topky/Maarty

Detské kútiky a sedacie sekcie sa môžu otvoriť v okresoch v stupni Monitoring alebo v 1. stupni ostražitosti (zelená, žltá).

V stupni Monitoring alebo v 1. stupni ostražitosti (zelená, žltá) neplatia kapacitné obmedzenia.

Zariadenia starostlivosti o ľudské telo:

Podmienky zostávajú ako doteraz.

Umelé kúpaliská:

Povolená kapacita sa odvíja v závislosti od farby okresu:

  • stupeň varovania (bordová): 6 zákazníkov
  • a 2. stupeň varovania (ružová, červená): 10 zákazníkov
  • ostražitosti (oranžová): 30 % kapacity prevádzky
  • stupeň ostražitosti (žltá): 50 % kapacity prevádzky
  • stupeň Monitoring (zelená): bez obmedzení.

Podmienky pre tréningy športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi sú stanovené vo vyhláške osobitne.

KORONAVÍRUS Slováci začínajú mať
Zdroj: Topky:Ján Zemiar

Lanovky a vleky:

Povolená kapacita kabínkových lanoviek sa odvíja v závislosti od farby okresu. V 3. a 4. stupni varovania (bordová, čierna) nie je ich prevádzka povolená.

a 2. stupeň varovania (ružová, červená): kabínky s kapacitou do 10 osôb – iba členovia jednej domácnosti; s kapacitou nad 10 osôb max. 25 % kapacity alebo členovia jednej domácnosti

Na snímke lyžiari na
Zdroj: TASR/Ján Krošlák

stupeň ostražitosti (oranžová): kabínky s kapacitou do 10 osôb – iba členovia jednej domácnosti; s kapacitou nad 10 osôb max. 50 % kapacity alebo členovia jednej domácnosti

Stupeň Monitoring a 1. stupeň ostražitosti (žltá, zelená): bez kapacitných obmedzení.

Hotelové a ubytovacie služby:

Maximálna kapacita na jednu izbu je stanovená iba v 1. až 3. stupni varovania (ružová, červená, bordová) – maximálne 2 dospelé osoby alebo členovia jednej domácnosti.

Prevádzka stravovacích a wellness služieb v hoteloch sa riadi podmienkami pre ostatné stravovacie a wellness služby.

KORONAVÍRUS Slováci začínajú mať
Zdroj: Getty Images

Zariadenia spoločného stravovania:

Podmienky pre prevádzky verejného stravovania ostávajú rovnaké ako doteraz v okresoch v 1. až 3. stupni varovania (ružová, červená, bordová) – zákaz konzumácie v interiéri, nutnosť dodržiavať hygienické opatrenia.

Konzumácia v interiéroch bude možná v 1. a 2. stupni ostražitosti (žltá, oranžová) s kapacitnými obmedzeniami:

V 2. stupni ostražitosti (oranžová): max. 4 osoby pri stole alebo členovia jednej domácnosti.

V 1. stupni ostražitosti (žltá): max 6 osôb pri stole alebo členovia jednej domácnosti.

KORONAVÍRUS Slováci začínajú mať
Zdroj: Getty Images

V stupni Monitoring (zelená) nebudú platiť kapacitné obmedzenia.

Vstup nie je podmienený preukázaním sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19.

Fitness centrá:

Kapacita je stanovená rozdielne pre jednotlivé stupne COVID automatu. Prevádzkovatelia si môžu vybrať medzi maximálnym fixným počtom zákazníkov a obmedzením na základe metráže:

v okresoch v 2. a 3. stupni varovania (červená, bordová): 10 zákazníkov alebo 1 zákazník na 25 m2,

v okresoch v 1. stupni varovania (ružová): 15 zákazníkov alebo 1 zákazník na 25 m2,

v okresoch v 2 stupni ostražitosti (oranžová): 20 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2,

v okresoch v 1. stupni ostražitosti (žltá): 30 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2,

v okresoch v stupni Monitoring (zelená): 50 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2

KORONAVÍRUS Slováci začínajú mať
Zdroj: TASR - Pavol Zachar

"Upozorňujeme, že na základe záverov odborného konzília sa zmenila avizovaná potreba preukazovať sa negatívnym testom. Táto povinnosť nebude platiť pre vstup do fitness centier a v prípade akvaparkov sa bude týkať len vstupu do interiérových služieb," dodáva Úrad verejného zdravotníctva.

Múzeá, galérie, výstavné siene:

V 2. a 3. stupni varovania (červený, bordový) sú povolené len individuálne prehliadky.

V ostatných okresoch sa povoľujú skupinové prehliadky; maximálny počet osôb ľudí v skupine je stanovený rôzne podľa farby okresu:

v 1. stupni varovania (ružová): max. 10 ľudí

v 2. stupni ostražitosti (oranžová): max. 15 ľudí

v 1. stupni ostražitosti (žltá): max. 30 ľudí

v stupni Monitoring (zelená): bez kapacitných obmedzení.

KORONAVÍRUS Slováci začínajú mať
Zdroj: TASR - Erika Ďurčová

Divadelné, filmové a ďalšie kultúrne prevádzky a podujatia:

V 3. stupni varovania (bordová) sú naďalej zakázané.

V ostatných okresoch sa povoľujú interiérové filmové podujatia.

V oranžových a lepších okresoch sa povoľujú hromadné podujatia aj pre stojace obecenstvo.

Kapacitné obmedzenia a spôsob sedenia sú stanovené rôzne pre jednotlivé farby okresov:

v 2. stupni varovania (červená): max. 50 % kapacity, ale najviac 200 ľudí v exteriéri a 150 v interiéri

v 1. stupni varovania (ružová): max. 50 % kapacity, ale najviac 500 ľudí v exteriéri a 250 v interiéri

Štátne divadlo
Zdroj: TASR – Milan Kapusta

v 2. stupni ostražitosti (oranžová): pre sedenie max. 50 % kapacity, ale najviac 500 ľudí v exteriéri a 250 v interiéri; pre státie max. 50 osôb v interiéri alebo 100 osôb v exteriéri

v 1. stupni ostražitosti (žltá): pre sedenie v interiéri   50 % kapacity, ale najviac 250 ľudí, pre sedenie v exteriéri max 75 % kapacity, ale najviac 500 ľudí; pre státie max. 100 osôb v interiéri a 250 v exteriéri.

v stupni monitoring (zelená): v interiéri najviac 500 ľudí, v exteriéri najviac 1000 ľudí.

V oranžových a lepších okresoch bude povolené organizovať podujatia zamerané na školopovinné deti alebo školské skupiny.

Konzumácia jedál a nápojov bude v ružových a červených okresoch povolená len v exteriéri, v lepších okresoch bude v interiéri povolená len pre max. 4 osoby alebo osoby zo spoločnej domácnosti (oranžové okresy) alebo max 6 osôb alebo osoby zo spoločnej domácnosti (žlté okresy)

Wellness, akvaparky, kúpele:

Vo všetkých okresoch sa pre vstup do vnútorných služieb prevádzok akvaparkov vyžaduje negatívny test Ag nie starší ako 24 hodín, Rt-PCR/LAMP nie starší ako 72 hodín, netreba deťom do 10 rokov.

Wellness, akvaparky a kúpele môžu byť otvorené v 1. stupni varovania a v lepších okresoch (ružová, oranžová, žltá, zelená). Kapacitné obmedzenia:

v 1. stupni varovania (ružová): 1 osoba na 15 m2, najviac 10 ľudí

v 2. stupni ostražitosti (oranžová): maximálne 30 % kapacity sektoru alebo maximálny počet zákazníkov 500

v 1. stupni ostražitosti (žltá): maximálne 50 % kapacity sektoru alebo maximálny počet zákazníkov 500

v stupni Monitoring (zelená): 4. maximálne 50 % kapacity sektoru alebo maximálny počet zákazníkov 1000

Kúpele na základe zdravotnej indikácie sú otvorené vo všetkých okresoch.

Taxislužby:

Obmedzenia platia vo všetkých okresoch okrem zelených.

Cestujúci môžu byť maximálne dvaja v jednom rade.

Dezinfekcia po každom zákazníkovi v 1. až 3. stupni varovania (ružová, červená, bordová).

KORONAVÍRUS Slováci začínajú mať
Zdroj: TASR - Roman Hanc

Vzdelávacie kurzy a autoškoly:

Platí pre ne kapacitné obmedzenie 1 osoba na 15 m2; ak plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 150 m2; maximálny počet účastníkov prítomných v prevádzke je 10.

KORONAVÍRUS Slováci začínajú mať
Zdroj: Getty Images

Hromadné podujatia:

stupeň varovania (bordová): povolené usporadúvať podujatia do 6 osôb.

stupeň varovania (červená): povolené do 10 osôb.

stupeň varovania (ružová): povolené do 25 osôb v interiéri alebo do 50 v exteriéri.

stupeň ostražitosti (oranžová):

sedenie: interiér: do 25 % kapacity, max. 250 osôb; exteriér: do 50 % kapacity, max. 500 osôb.

státie: interiér do 50 osôb, exteriér do 100 osôb.

stupeň ostražitosti (žltá):

sedenie: do 50 % kapacity, max. 250 osôb; exteriér: do 75 % kapacity, max. 500 osôb

státie: interiér do 100 osôb, exteriér do 250 osôb.

Stupeň monitoringu (zelená):

státie: do 50 % kapacity priestoru, interiér do 500 osôb, exteriér do 1000 osôb.

sedenie: do 75 % kapacity priestoru, interiér do 500 osôb, exteriér do 1000 osôb.

Organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia, a to na účely epidemiologického vyšetrovania. Po uplynutí dvoch týždňov je organizátor povinný údaje zničiť.

Bohoslužby, obrady krstu a cirkevné a civilné obrady sobáša:

V stupni monitoringu a 1. a 2. stupni ostražitosti (zelená, žltá, oranžová) sa kapacitné obmedzenia riadia podľa pravidiel pre hromadné podujatia v danom stupni.

V 1. až 3. stupni varovania (ružová, červená, bordová) platí obmedzenie 1 osoba na 15 metrov štvorcových (nepočítajú sa deti do 10 rokov v sprievode dospelého);

KORONAVÍRUS Slováci začínajú mať
Zdroj: TASR - Roman Hanc

ak plocha nedosahuje 90 metrov štvorcových, maximálny počet návštevníkov je  v 3. stupni varovania (bordová) šesť účastníkov

ak plocha nedosahuje 150 metrov štvorcových, maximálny počet návštevníkov je  v 2. stupni varovania (červená) 10 účastníkov

pohreby nemajú kapacitné obmedzenia.

Svadobné hostiny, kary, večierky a podobné podujatia v prevádzkach spoločného stravovania:

Sú zakázané v 2. a 3. stupni varovania (červená, bordová).

V 1. stupni varovania (ružová): interiér do 25 osôb, exteriér do 50 osôb

V 2. stupni ostražitosti (oranžová): interiér do 50 osôb, exteriér do 100 osôb.

V 1. stupni ostražitosti (žltá): interiér do 100 osôb, exteriér do 250 osôb

Ilustračné foto
Zdroj: Getty Images

Stupeň monitoringu (zelená):

státie: do 50 % kapacity priestoru, interiér max. 500 osôb, exteriér max. 1000 osôb

sedenie: do 75 % kapacity priestoru, interiér max. 500 osôb, exteriér max. 1000 osôb

Pri vstupe je potrebné mať negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo Ag testu nie starší ako 24 hodín.

Športové podujatia:

Od 15. mája je možná prítomnosť obecenstva na športových podujatiach okresoch 1. stupňa varovania a lepších (zelená, žltá, oranžová, ružová) – športové kluby pod športovými zväzmi a profesionálne súťaže.

Pre divákov a súťažiacich je povinný negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo Ag testu nie starší ako 24 hodín.

KORONAVÍRUS Slováci začínajú mať
Zdroj: TASR - Lukáš Grinaj

stupeň varovania (ružová): do 25 % kapacity hľadiska, max. 250 ľudí v interiéri, 500 ľudí v exteriéri

Monitoring, 1. a 2. stupeň ostražitosti (zelená, žltá, oranžová): podmienky platné pre hromadné podujatia.

Organizátor je povinný po dobu 14 dní viesť evidenciu divákov (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a telefonický kontakt), po uplynutí 14 dní je povinný tieto osobné údaje zničiť.

Sedenie v každom druhom rade.

Zakázaná konzumácia jedál a nápojov.

Organizátor musí vyčleniť dostatok personálu na dohľad nad dodržiavaním opatrení.

Pre športové súťaže a tréningy sú stanovené rôzne podmienky pre jednotlivé stupne COVID automatu.


Galéria

Nástroje k článku


AUTOR: © Zoznam/msz
VIDEO: Topky

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články