Streda, 16. jún 2021. Meniny má Blanka, zajtra Adolf.

KORONAVÍRUS na Slovensku: Oddnes platia ďalšie zmeny v opatreniach

Hlavný hygienik SR Ján Mikas (vpravo)
Hlavný hygienik SR Ján Mikas (vpravo)
Zdroj: TASR/Jakub Kotian, Topky/Vlado Anjel
04.07.2020 07:30

BRATISLAVA - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR vydal nové opatrenia. Od soboty pribudnú ďalšie výnimky v nosení rúšok, tiež nastanú zmeny v organizácii hromadných podujatí.


Hromadné podujatia

Cez víkend 4. a 5. júla sa pri organizácii hromadných podujatí nad 1 000 osôb s výlučne sediacim obecenstvom bude môcť používať šachovnicové sedenie alebo alternatívne sedenie obecenstva iba v každom druhom rade. Zároveň platí, že obsadenie kapacity priestorov určených pre sediace obecenstvo nemôže byť vyššie ako 50 %.

Odporúčame: Aká je šanca, že sa nakazíte na futbalovom štadióne? Až 90-percentná, tvrdí virológ: Dôvod je prostý

Od 7. júla sa realizácia hromadných podujatí nad 1 000 osôb s výlučne sediacim obecenstvom mení tak, že organizátor hromadného podujatia je povinný zabezpečiť sedenie obecenstva iba v každom druhom rade. Zároveň platí, že obsadenie kapacity priestorov určených pre sediace obecenstvo nemôže byť vyššie ako 50 %.

Od 7. júla sa tiež umožňuje organizovať hromadné podujatia nad 1 000 osôb aj pre nesediace obecenstvo, no len vtedy, pokiaľ je organizátor schopný zabezpečiť rozdelenie priestoru hromadného podujatia na sektory.

 • musí sa zabezpečiť kontrolovaný vstup a výstup do sektoru hromadného podujatia
 • v sektore sa v jednej chvíli môže nachádzať najviac 1 000 osôb
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa nachádzajúcich v jednotlivých sektoroch

Pre exteriérové sektory platí, že na jednu osobu musí pripadať najmenej päť štvorcových metrov plochy sektoru, v interiéri je potrebných najmenej desať štvorcových metrov plochy.
Pokiaľ je na účasť na hromadnom podujatí, potrebná vstupenka alebo iný obdobný doklad, ÚVZ SR odporúča jej predaj účastníkom iba online spôsobom.

ÚVZ SR po komunikácii so Slovenským futbalovým zväzom a Úniou ligových klubov upravil opatrenie týkajúce sa spôsobu sedenia na štadiónoch tak, aby už od soboty bolo možné sedieť v každom druhom rade. „Nakoľko v niektorých prípadoch nebude možné zabezpečiť takéto sedenie, bola možnosť šachovnicového sedenia ponechaná tento víkend ešte ako alternatíva,“ poznamenal Marek Eliáš z komunikačného referátu ÚVZ SR.

Rúška

Od 4. júla od 06:00 sa výnimka z povinného nosenia rúšok, resp. mať inak prekryté horné dýchacie cesty, bude vzťahovať aj na osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a osoby s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie rúška mohlo viesť k zhoršeniu stavu. Ostatné pravidlá nosenia rúšok sa nemenia.

V ktorých prípadoch sa nemusia nosiť rúška?

 • deti do 3 rokov
 • osoby so závažnými poruchami autistického spektra
 • osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a osoby s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie rúška mohlo viesť k zhoršeniu stavu
 • vodiči verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb
 • pedagogickí zamestnanci alebo odborní zamestnanci v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu
 • žiaci základnej a strednej školy v interiéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu
 • žiaci pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania
 • poslucháči pri konaní štátnych jazykových skúšok
 • deti v interiéri materskej školy a jaslí
 • osoby pri výkone športu
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania
 • osoby nevesty a ženícha pri svadbe
 • deti pristupujúce k prvému svätému prijímaniu
 • účinkujúci pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu
 • osoby vo wellness a na umelých kúpaliskách
 • účastníci zotavovacích podujatí pre deti a mládež vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode
 • zamestnanci vykonávajúci prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od seba alebo od iných osôb vzdialení minimálne dva metre, alebo pre zamestnanca, ktorý sa nachádza na pracovisku sám

Izolácia v domácom prostredí

Všetkým osobám, ktoré od 6. júla od 07:00 vstúpia na územie Slovenska, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili iné krajiny než Austráliu, Belgicko, Cyprus, Česko, Čínu, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Holandsko, Írsko, Island, Japonsko, Kóreu, Lichtenštajnsko, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Maltu, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko či Taliansko, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí až do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie covid-19.

 • laboratórnej diagnostike na ochorenie covid-19 je osoba povinná sa podrobiť najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí (počas domácej izolácie sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti)
 • laboratórnej diagnostike na ochorenie covid-19 nie je povinné podrobiť sa dieťa do 3 rokov, ak príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, neurčí inak
 • povinnosť domácej izolácie pre deti do 3 rokov, u ktorých nevzniklo akútne respiračné ochorenie, sa končí ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v jednej domácnosti
 • povinnosť predkladať negatívny test na covid-19 sa nevzťahuje na štátnych príslušníkov tretích krajín vykonávajúcich tranzit do niektorého z členských štátov EÚ, v ktorom majú trvalý alebo prechodný pobyt, tieto osoby musia prejsť územím Slovenska bez zastavenia, najneskôr do 8 hodín od vstupu vrátane nevyhnutného tankovania pohonných hmôt
 • povinnosť domácej izolácie sa nevzťahuje na osobu, ktorá vstupuje na územie SR z krajiny, ktorá nie je uvedená vyššie, a to za účelom vykonania prijímacích skúšok, záverečných skúšok, iných skúšok alebo zápisu do škôl na území Slovenska alebo vypratania osobných vecí z internátov alebo iných ubytovacích zariadení vrátane jednej sprevádzajúcej osoby, a sú držiteľmi potvrdenia o takejto skutočnosti (napr. pozvánka na prijímacie skúšky, zápis do školy) - tieto osoby sú naďalej povinné odovzdať výsledok negatívneho testu RT-PCR na covid-19 nie starší ako 96 hodín príslušníkovi Policajného zboru SR (alternatívne, po vstupe na Slovensko hraničnými priechodmi, na ktorých sa nevykonáva kontrola, je potrebné bezodkladne odovzdať uvedený negatívny výsledok na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva)
 • povinnosť domácej izolácie sa naďalej nevzťahuje na osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na Ukrajine a prekračujú hranicu SR z dôvodu realizácie neodkladnej starostlivosti o blízkych rodinných príslušníkov na Slovensku, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať, a to vrátane jednej sprevádzajúcej osoby - osoba, ktorá takto prekračuje hranicu SR je povinná byť schopná sa preukázať potvrdením o neodkladnej starostlivosti od lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu, pričom tieto dokumenty musia byť preložené do slovenského jazyka a táto osoba je tiež povinná pri vstupe na Slovensko odovzdať výsledok negatívneho testu RT-PCR na covid-19 nie starší ako 96 hodín

Galéria

Hlavný hygienik SR Ján

Nástroje k článku


AUTOR: © Zoznam/Vo

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články