°C

Streda, 8. apríl 2020. Meniny má Albert, zajtra Milena.

VOĽBY 2020 Už o pár dní budú Slováci rozhodovať o novej vláde! Toto sú hlavné PRIORITY strán

Zdroj: Topky, TASR
23.02.2020 11:55

BRATISLAVA - Voľby sú už za dverami. O necelý týždeň Slováci pristúpia k urnám a rozhodnú o tom, ako bude vyzerať nová vláda. V mnohom sú tieto parlamentné voľby kľúčové. Ide totiž o voľby po vražde novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Strany vstupujú do volieb s programom, prostredníctvom ktorého sa snažia osloviť voličov. Prečítajte si hlavné priority strán.


Päť najdôležitejších bodov jednotlivých strán a hnutí uverejňujeme v plnom znení tak, ako ich zaslali jednotlivé strany. 

Koalícia PS/SPOLU

VOĽBY 2020 Už o
Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Zbavíme Slovensko oligarchov a mafie

Pomocou zákona LEX HAŠČÁK obmedzíme moc oligarchov v zdravotníctve a médiách, aby nemohli zarábať na úkor všetkých a ovplyvňovať verejnú mienku cez kúpené médiá. Dáme tiež stop nevýhodným zmluvám so štátom. Zavedieme jednoduché opatrenie, ktoré prinúti štát zverejňovať veľké štátne zmluvy 30 dní pred podpisom. Ak sa preukáže, že sú nevýhodné, štát ich nebude môcť podpísať.

Ľudia musia cítiť, že náš štát je fér

Za svoje dane musia musia ľudia od štátu dostať, férové služby a podporu, keď ju naozaj potrebujú. Chceme férové odvody a dôchodky za poctivú prácu. Znížime zdravotné odvody pre stredne a nízkopríjmových pracovníkov, aby ľuďom zostalo viac peňazí v peňaženkách. Stredná vrstva ani chudobní nemôžu doplácať na špekuantov.

Zdravé Slovensko

V zdravotníctve treba mnoho zásadných zlepšení: od nových nemocníc po funkčné objednávanie sa k lekárom. Naším hlavným cieľom je pomôcť ľuďom prežiť viac rokov v plnom zdraví. Na to musíme odpolitizovať výber manažmentu nemocníc a udržať u nás zdravotníkov a zdravotníčky, aby neodchádzali do zahraničia.

Vzdelané Slovensko

Naše deti sa učia množstvo encyklopedických znalostí a nepripravujú sa na budúcnosť. Preto presadíme reformu obsahu vzdelávania. Presadíme aj väčšiu podporu pre učiteľov a učiteľky, zamestnancov a zamestnankyne škôl (finančná, metodická a personálna). Zabezpečíme, aby sa platy učiteľov a učiteliek zvyšovali rýchlejšie ako rastie priemerná mzda. Každoročným zvyšovaním platov v priemere o 10 % prekročí v roku 2024 priemerný plat učiteľa a učiteľky 80 % priemernej mzdy vysokoškolsky vzdelaných ľudí.

Zelené Slovensko

Na Slovensko budeme môcť byť hrdí. Slovensko musí chrániť to, čo je našou pýchou - našu prírodu. V ochrane prírodného dedičstva sa skrývajú príležitosti na rozvoj regiónov.  Zastavíme bezohľadné klčovanie lesov. V národných parkoch zakážeme ťažbu a lesy zoberieme politikom a vrátime ľuďom cez mestá a obce, v ktorých žijú.

Hnutie OĽaNO

VOĽBY 2020 Už o
Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Čestná a spravodlivá krajina

Občania si želajú Slovensko, ktorému môžu veriť. Slovensko, v ktorom budú radi žiť a nebudú musieť z neho odchádzať. Všetky fungujúce krajiny sveta sú postavené na vzájomnej dôvere kde občania veria svojmu štátu a štát svojim občanom. A tam, kde nefunguje vzájomná dôvera, prestáva fungovať aj štát.

Štát, ktorý slúži

Napriek rozvoju súkromného sektora je štát na Slovensku stále najdôležitejším poskytovateľom služieb. Poskytovanú kvalitu zdravotníctva, školstva, sociálnej pomoci, ale aj servis úradov a inštitúcií však ľudia vnímajú v súčasnosti veľmi kriticky. Chceme dôstojný a bezpečný život našich seniorov, chceme také vzdelávanie detí, ktoré im zabezpečí lepšiu budúcnosť, chceme kvalitné zdravotníctvo pre všetkých, chceme Slovensko, ktoré slúži.

Štát, ktorý chráni

Štát musí svojich občanov chrániť, nie ich ohrozovať. Dnes na Slovensku polícia, prokuratúra a súdy voči mafii, zločincom a podvodníkom nekonajú a ako ukázal telefón Mariana Kočnera, často ich pod vplyvom skorumpovaných vládnych politikov chránia. Chceme bezpečný a spravodlivý štát.

Výkonná ekonomika

Slovenská ekonomika po rýchlom raste vlani narazila na svoje limity a spomalila. Firmy sa sťažujú na nedostatok ľudí, na ich slabé vzdelanie, znalosti a disciplínu, investori váhajú s rozhodnutiami. Priemysel už vytvára málo nových pracovných miest, tie skôr pribúdajú v službách a obchode. Je najvyšší čas sústrediť sa na inovácie, výskum a vývoj, ktorý prinesie prácu s vysokou pridanou hodnotou ako pre špičkových odborníkov, tak pre kvalifikovaných zamestnancov a aj viac daní do štátneho rozpočtu. Chceme rozvíjať ekonomiku, ktorá zabezpečí dostatok práce a dobrý príjem nielen pre nás dnes, ale aj pre generácie našich detí.

Smer - sociálna demokracia

Vyjadrenie po sneme strany
Zdroj: Topky:Ján Zemiar

13. dôchodok

Strana Smer - sociálna demokracia každoročné navyšovala tzv. Vianočný príspevok. Dnes sme došli do bodu, kedy môžeme tento príspevok pretransformovať na plnohodnotný 13. dôchodok, čo je jedným z prioritných bodov nášho volebného programu.

13. detský prídavok alebo 100 percentné navýšenie detských prídavkov

Myslíme na všetky skupiny obyvateľstva, výnimkou nie sú ani mladé rodiny a deti. V nasledujúcom volebnom období by sme chceli zaviesť trinásty detský prídavok, respektíve zdvojnásobiť tento prídavok na dieťa. 

Povinnosti absolventov medicíny

Považujeme za dôležité, aby občan Slovenskej republiky, daňový poplatník, mohol využívať služby, ktoré financuje prostredníctvom daní. Z týchto daní sa platí aj vzdelanie na lekárskych fakultách. Na Slovensku ročne končí 800 lekárov, z ktorých okolo 350 odchádza za prácou do zahraničia. Nie je preto v poriadku, ak občan, ktorý medikom toto vzdelanie platí, neskôr nemal prístup k zdravotnej starostlivosti. Navrhujeme preto, aby študenti medicíny mali po skončení štúdia povinnosť odpracovať 10 rokov v slovenskom zdravotníctve. V opačnom prípade, ak sa rozhodnú odísť hneď po skončení štúdia do zahraničia, vznikla by povinnosť zhradiť poplatok 55-tisíc eur. 

Daň z robotov a priemysel s vyššou pridanou hodnotou

V dôsledku 4. priemyselnej revolúcie hrozí, že automatizácia na Slovensku nahradí takmer tretinu pracovných miest, ktoré sú dnes definované ako manuálne. V takomto prípade očakávame navýšenie nezamestnanosti a zvýšený nepomer medzi ziskom spoločnosti a nákladmi na výrobu produktov. Z vyššieho zisku, ktorý by spoločnostiam prinieslo zavedenie robotov, presadzujeme ich regulované zdaňovanie, ktoré by vykrylo zmenu v sociálnom systéme. Zároveň presadzujeme názor, že Slovensko musí postupne zmeniť charakter svojho priemyslu, aby mali naši občania nielen vyššie príjmy, ale aby mohli pracovať viac svojím rozumom, než svojimi rukami, čo vytvára vyššiu pridanú hodnotu, zvyšuje HDP, aj ekonomický rast.

Boj proti migračným kvótam

Bola to práve strana Smer - sociálna demokracia, ktorá na úrovni Európskej únie bojovala proti zavedeniu mechanizmu na povinné prerozdeľovanie migrantov prostredníctvom kvót. Tento postoj budeme presadzovať aj naďalej, keďže sme si vedomí rizík za hranicami Európskej únie spojených s novou migračnou vlnou vyvolanou vojnovými konfliktmi a preplnenými záchytnými tábormi.

Slovenská národná strana

VOĽBY 2020 Už o
Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Podpora rodiny

Našim prvoradým záujmom je zvýšenie pôrodnosti,  ochrana materstva, rodičovstva a inštitútu manželstva. Spustíme Národný program na podporu rodiny. Postavíme 30-tisíc nájomných bytov pre mladé rodiny do roku 2030. Manželské páry s dvomi a viacerými deťmi budú mať  nárok na zvýhodnenú manželskú pôžičku na bývanie.  Ženy, ktoré majú  tri deti a viac, budú  po zvyšok života oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb, ak budú pracovať. Štát  poskytne dotáciu na nákup auta pre rodiny s tromi a viac deťmi  vo výške 10-tisíc eur. Štát poskytne zvýhodnenú pôžičku na bývanie aj  rodine, ktorú tvorí slobodná matka alebo vdova  s  jedným a viacerými deťmi.

Podpora vidieka

Podporujeme rozumné lesné hospodárstvo s obmedzením ťažby dreva. Posilníme Slovenskú lesnícko-drevársku inšpekciu. Podporíme mladé rodiny na vidieku prednostným prenájmom štátnej poľnohospodárskej pôdy na roľnícku činnosť. Mladých roľníkov  a remeselníkov do 35 rokov podporíme štátnou dotáciou na podporu rodinných firiem. Podporíme slovenských potravinárov dotačným mechanizmom na podporu spracovateľského a potravinového priemyslu. Zavedieme sezónne zamestnávanie bez odvodov. Zabezpečíme predajňu potravín v každej obci na Slovensku. Podporíme agroturistiku v regiónoch.

Rozvoj infraštruktúry

Zabezpečíme prijatie nového stavebného zákona a nového zákona o verejnom obstarávaní. Urýchlime výstavbu a dokončenie všetkých úsekov diaľnic (D1 – D4) a  rýchlostných komunikácií  na Slovensku (R1-R8) do roku 2030, a to aj formou PPP projektov. Zabezpečíme modernizáciu železničných tratí medzinárodného významu – medzinárodné tranzitné koridory do roku 2030. Zabezpečíme presun významnej časti nákladnej automobilovej dopravy na železnicu a podporíme rozvoj železničnej nákladnej dopravy - s ohľadom na ochranu životného prostredia. Podporíme rozvoj ekologickej verejnej dopravy v mestách (električky, trolejbusy, ľahké metro, integrovaná prímestská doprava) a budovanie cyklotrás. Dobudujeme modernú celoslovenskú dátovú sieť a zabezpečíme ochranu dát slovenských občanov. Podporíme budovanie tzv. hnedých priemyselných parkov. Zastavíme budovanie tzv. zelených priemyselných parkov – s ohľadom na ochranu životného prostredia.

Hodnoty pre každého

Zabezpečíme zvýšenie starobného dôchodku o 20% pre všetkých dôchodcov. Zabezpečíme rekreačné poukazy pre seniorov . Zavedieme dane z príjmu právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov  na 15% pre všetky subjekty. Prijmeme opatrenia na zvýšenie výberu DPH formou obmedzenia daňových únikov, zabezpečíme posilnenie daňovej disciplíny. Zavedieme dane na technologické giganty.  Zavedieme 10% DPH na všetky pohostinské  a stravovacie služby. 
Zavedieme 10% DPH na všetky potraviny. Zaistíme energetickú bezpečnosť Slovenskej republiky, zaistíme spoľahlivé dodávky energií a pohonných hmôt občanom, inštitúciám a podnikateľom za optimálnu cenu. Zabezpečíme modernizáciu  nemocníc a polikliník do roku 2030.

Dobrá voľba

Líder strany Tomáš Drucker
Zdroj: SITA/Ivan Fleischer

Nemocnica v každom kraji

Jednou z našich priorít je, aby bola nemocnica v každom kraji. Preto chceme stavať nové nemocnice, respektíve rekonštruovať tie staré. Nemocnice sú často až doslova zaplesneným výkričníkom pre priority a výkony doterajších vlád a to musíme napraviť. Rovnako pre zdravie a pohodlie pacienta, jeho rodiny a priateľov, ako aj pre kvalitné pracovné prostredie lekárov a sestier.

Škôlka pre každé dieťa

Jasle a škôlka rozvíjajú základné zručnosti detí nevyhnutné pre rozvoj ich schopností a úspešný život a musia byť prístupné všetkým, o to viac sociálne slabším, vrátane detí z neúplných rodín a s rôznymi hendikepmi.

Osem volebných obvodov

Za potrebné považujeme zmeniť spôsob volieb do NR SR tak, aby budúci poslanci niesli výrazne väčšiu zodpovednosť voči svojim voličom v jednotlivých volebných obvodoch, čo významne posilní prepojenosť politikov s regiónmi, v ktorých budú volení. Pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky preto navrhujeme vytvorenie ôsmich volebných obvodov v územnej pôsobnosti samosprávnych krajov, v rámci ktorých budú politické subjekty podávať samostatné kandidátne listiny s kandidátmi, ktorí majú v týchto regiónoch trvalý pobyt. Naše heslo znie kandidujem, kde žijem, volím, koho poznám.

Trinásty dôchodok

Naše mamy, otcovia a starí rodičia si nepochybne zaslúžia dôstojný život. K nemu podľa nás patrí 13. dôchodok v plnej výške. Mal by byť garantovaný namiesto neistého vianočného príspevku. Dôchodok má byť zaslúžený odpočinok a odmena a nie nedôstojné prežívanie zo dňa na deň.

250 miliónov ročne do nájomného bývania

Chceme, aby mladí ľudia mali dôvod žiť a pracovať na Slovensku. Musíme im umožniť bývať bez ťažkého bremena úveru. Sme pripravení dať ročne do nájomného bývania 250 miliónov eur. Je dôležité vytvoriť mladým ľuďom také predpoklady, aby chceli a mohli mať viacdetné rodiny.

Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko

Marian Kotleba
Zdroj: Topky/Maarty

1. Odstránenie sociálnej nespravodlivosti a pozitívnej diskriminácie, aby ten, čo nikdy nepracoval, sa nemal lepšie ako ten, čo pracoval.

2. Presadenie jednej štátnej zdravotnej poisťovne, aby zdravie nebol biznis.

3. Masívna výstavba štátnych bytov prostredníctvom štátnej firmy.

4. Zvýšenie potravinovej sebestačnosti a podpora slovenských poľnohospodárov.

5. Presadzovať návrat strategických podnikov do rúk štátu.


Galéria

Vyjadrenie po sneme strany Líder strany Tomáš Drucker Marian Kotleba

Nástroje k článku


AUTOR: © Zoznam/AMaj

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články