Nedeľa, 26. marec 2023. Meniny má Emanuel, zajtra Alena.

Výstavba dôležitého dopravného uzla križovatky Triblavina je už niekoľko mesiacov pozastavená

Triblavina - križovatka na D1Galéria fotiek (1)
Triblavina - križovatka na D1
Zdroj: nds

BRATISLAVA - Desaťtisíce ľudí, ktorým má diaľničná križovatka Triblavina pred Bratislavou pomôcť vyriešiť zložitú situáciu s dopravou, sú stále rukojemníkmi nezmyselných sporov kompetentných. S výstavbou križovatky sa začalo vlani a podľa pôvodných termínov mala byť hotová na jar budúceho roku. Keďže sa na stavbe pracuje v obmedzenom režime už asi 4 mesiace, jej dokončenie načas nie je reálne.


Národná diaľničná spoločnosť k problému v posledných týždňoch dookola opakuje, že má pripravené riešenie, no verejnosť ho stále nepozná a stavba stojí na mŕtvom bode. Dostavanie križovatky blokujú miestni aktivisti, ktorí proces brzdia podnetmi na rôzne úrady (Ministerstvá, NKÚ, ÚVO, Prokuratúra...) a organizujú proti výstavbe križovatky v pozmenenej podobe petíciu.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, (Odbor pozemných komunikácií, Oddelenie regulácie pozemných komunikácií) vykonalo štátny stavebný dohľad, ktorý 18. apríla 2016 konštatoval, že sa nejedná o čiernu stavbu. V súčasnosti sa posudzujú dve alternatívy vyriešenia dopravnej situácie. Prvá počíta s vybudovaním kolektorov ako pozdĺžnych cestných komunikácií pri diaľnici, druhá alternatíva diaľnice je s ôsmimi pruhmi bez kolektorov.

Členovia petičného výboru žiadajú výstavbu križovatky Triblavina v súlade s vydanými stavebnými povoleniami z roku 2013. Súčasný stav na stavbe križovatky považujú za protiprávny a uvažované zmeny bez kolektorov za rozpor s verejným záujmom a očakávaniami obyvateľov regiónu.

Požadujú, aby úrady preskúmali vynakladanie finančných prostriedkov na projektovú dokumentáciu, ktorú podľa nich nebude možné realizovať. "Keďže je v priamom rozpore s vydaným stavebným povolením," informoval predseda petičného výboru a starosta bratislavských Vajnôr Ján Mrva. Petičiari upozorňujú na možný nezákonný postup bývalého vedenia NDS, ktorá mala dať naprojektovať zmenu diaľnice s vypustením kolektorov.

"Tento pokyn je v priamom rozpore s právoplatným stavebným povolením, pretože požaduje vypracovať projektovú dokumentáciu na koncepčne úplne odlišnú stavbu, ako je povolená a vysúťažená verejným obstarávaním," tvrdí Mrva. Tvrdenia aktivistov sú však v mnohých prípadoch spochybnené. Existuje Záväzné stanovisko Okresného úradu Bratislava (podľa §120 ods. 2 a v súlade s §140b stavebného zákona) z februára tohto roku, ktorý konštatuje, že „predložený návrh zmeny stavby pred jej dokončením si nevyžaduje zmenu územného rozhodnutia a nie je v rozpore s platnou územnoplánovacou dokumentáciou pre dané územie“. Ďalšie tvrdenie petičiarov, že pokyn na zmenu diaľnice bez kolektorov je v rozpore so stavebným povolením a že ide o nezákonný postup zase vyvracia  stanovisko VÚC, ktoré odobrilo riešenie diaľnice ako 8-pruh bez kolektorov. Aktivisti taktiež argumentujú, že takto nie je zabezpečené napojenie na Čiernu Vodu, Chrovátsky Grob, Bernolákovo, ani Ivánku pri Dunaji. Fakty sú však také, že aj keby bola križovatka riešená s kolektormi, nevyriešilo by to napojenie na aktivistami spomínanú Triblavinskú cestu, pretože plánovaný kolektor by sa na D1 napájal ešte pred ňou. Okrem toho, táto cesta je len účelová komunikácia a nie je zaradená v cestnej sieti SR.

Kolektor je súčasťou diaľnice, tým pádom by bolo napojenie Triblavinskej cesty podľa zákona č. 135/1961 Z.z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), § 3b protizákonné, keďže účelové komunikácie sa podľa cestného zákona nesmú pripájať na diaľnicu.

Záznam z výkonu štátneho stavebného dohľadu konštatoval, že "Vykonanou kontrolou bolo zistené, že záväzné podmienky na realizáciu stavby uvedené v jednotlivých rozhodnutiach sú dodržané. V kontrolovanom subjekte nebolo zistené porušenie zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súvislosti s kontrolovanou stavbou. Podozrenia uvedené v podnetoch na výkon štátneho stavebného dohľadu sa nepotvrdili, pretože stavba sa realizuje podľa platných stavebných povolení."

Na urýchlené vyriešenie situácie okolo diaľničnej križovatky Triblavina vyzýva ministerstvo dopravy a Národnú diaľničnú spoločnosť (NDS) aj Inštitút pre dopravu a hospodárstvo (IDH) "Či už to bude riešenie križovatky so šiestimi jazdnými pruhmi diaľnice D1 aj so súbežnými kolektormi, alebo druhá alternatíva diaľnice s ôsmimi pruhmi bez kolektorov, podstatné je križovatku s priľahlou infraštruktúrou dostavať čo najskôr," hovorí predseda správnej rady IDH Ondrej Matej.

"Chceme upozorniť, že kolektory by nemali slúžiť ako náhrada klasickej cestnej infraštruktúry. Vo svete kolektory slúžia len v prípade náhradnej cestnej komunikácie, keď z titulu postavenia nadradenej cestnej infraštruktúry je zabránený vstup na cudzí majetok," tvrdí Matej.

"Pri výstavbe križovatky Triblavina považujeme za najlepšie riešenie variant, ktorý počíta s rozšírením diaľnice D1 na plnohodnotné štyri jazdné pruhy v každom smere a s vybudovaním  diaľničnej križovatky bez súbežných kolektorov,"konštatuje Matej. Zároveň navrhujú križovatku napojiť zo severnej a južnej strany na existujúcu cestnú infraštruktúru s dobudovaním ciest II. triedy pod gesciou BSK a rozšírením "Starej Seneckej cesty" na štyri jazdné pruhy. "Toto riešenie by bolo z ekonomického a dopravného hľadiska najefektívnejšie," podotýka predseda správnej rady IDH.

NDS najnovšie pre TASR potvrdila, že stále pracuje na optimálnom riešení križovatky Triblavina. Samotný návrh chce verejnosti predstaviť v najbližších týždňoch.  NDS sa pred pár dňami pre agentúru SITA vyjadrila, že navrhla varianty výstavby križovatky Triblavina. Ich súčasťou by mala byť aj možnosť dobudovania pôvodne plánovaných obslužných komunikácií, tzv. kolektorov po oboch stranách diaľnice."NDS si svoju úlohu splnila a momentálne je to aj na rozhodnutí ministerstva dopravy. Bude to v súlade so všetkou dokumentáciou a územným plánom. Snažíme sa nájsť optimálny model medzi tým, aby sme zaručili plynulosť premávky, bezpečnosť, ale taktiež obslužnosť daného územia," povedal jej generálny riaditeľ Róberta Auxt.

V niektorých médiách sa objavili tvrdenia, že križovatka Triblavina poslúži predovšetkým developerskej spoločnosti Starland Holding a.s. Podľa spoločnosti sú takéto tvrdenia vyslovene nepravdivé. „Napojenie na diaľnicu pomôže desaťtisícom obyvateľov a podnikateľom v priľahlých obciach. Váhanie Národnej diaľničnej spoločnosti riešenie iba odďaľuje. Konanie petičiarov je dlhodobo kontraproduktívne, pričom v konečnom dôsledku blokuje a výrazne časovo odďaľuje dokončenie križovatky, ktorá má pomôcť celému regiónu. Pýtame sa koho záujmy v skutočnosti zastupujú členovia petičného výboru? Spoločnosť Starland Holding podporuje akékoľvek, časovo najmenej náročné riešenie dostavby križovatky Triblavina, či to bude riešenie bez kolektorov alebo s kolektormi. Na dostavbu križovatky čakajú obyvatelia a podnikatelia okolitých obcí a váhanie NDS už začína pripomínať rukojemnícku drámu, v ktorej verejnosť ťahá za kratší koniec. Zároveň sa aj my pýtame, prečo má NDS problém pomenovať proces, v rámci ktorého došlo k navrhovaným zmenám?"

Viac o téme:


 
 

Súvisiace články

Najčítanejšie články