ROZHOVOR Likvidátor tunelu desaťročia: Ukázal prepojenie odsúdených zločincov so Širokým! | Topky.sk

Pondelok, 22. apríl 2019. Meniny má Slavomír, zajtra Vojtech.

ROZHOVOR Likvidátor tunelu desaťročia: Ukázal prepojenie odsúdených zločincov so Širokým!

Juraj Široký uteká pred novinármi z vypočúvania na polícii.
Juraj Široký uteká pred novinármi z vypočúvania na polícii.
Zdroj: SITA, TASR
15.05.2015 15:05

BRATISLAVA - Kauza Váhostav vyvolala na Slovensku búrku nevôle proti jeho majiteľovi Jurajovi Širokému. Už dlho sa špekuluje, že je mecenášom vládneho Smeru. No málokto vie, aké sú jeho podnikateľské začiatky. Začínal totiž s dnes už odsúdenými českými zločincami, ktorí vytunelovali milióny z Harvardských fondov a teraz sa ukrývajú na Bahamách a Belize. O prepojení na Juraja Širokého, jeho podnikaní a kauze tunelovania harvardských fondov sme sa rozprávali so Zdeňkom Častorálom, likvidátorom a expertom na ekonomickú kriminalitu, ktorý sa touto veľkou kauzou zaoberá.


Sledujete kauzu Váhostav na Slovensku?

Sledujem všetky kauzy podnikov, kde předpokládám, že sa v nich môže nachádzať časť majetku Harvardského prmyslového holdingu, a.s. – v likvidách.

Čo si o celej veci myslíte?

Nie je podstatné, čo si o veci myslím, protože musím pracovať s dôkazmi a konkrétnymi faktami. Na základe týchto dôkazov a faktov boli podané návrhy na exekúciu jednak voči Druhej strategickej, a.s. a jednak voči TASS Holding, a.s. a TASS Invest, a.s.

Za Váhostavom je pestré vlastnícke pozadie. Spomína sa Nový Zéland, Kostarika či Cyprus. Čo to vypovedá o firme?

To musí zhodnotiť niekto iný a pozadie prešetriť. Domnievam sa, že väzby vedú i do Belize, kde sa skrýva právoplatne odsúdený Boris Vostrý.

Vidíte tam paralely s fungovaním harvardských fondov (HF)? (Dá sa povedať, že sú počiatky 1. Garantovanej spojené s neskorším prevzatím Váhostavu a má spoločné majetkové pozadie?

To nie som kompetentný posudzovať.

Skúste v skrade opísať čitateľom, o čo ide v prípade tunelovania Harvardských fondov, s kterým je spojený aj Juraj Široký?

Zaslal som Vám kópiu strany 19 a 20 z pracovného rozsudku Vrchného súdu v Prahe z 17. 10. 2012 (6 To 52/2011), kterým boli odsúdení V. Kožený a B. Vostrý k nepodmieneným najvyšším trestom desiatich a deviatich rokov odňatia slobody, ktorá sa úročí a k dnešnému dňu prevyšuje 15 miliard Kč. Na strane 19 a 20 v skutkoch č. 93, 94, 95, 96, 97 a 98 je uvedené meno Juraja Širokého a jeho podiel na trestnej činnosti odsúdeného V. Koženého.

Presné znenie dokumentu:

ROZHOVOR Likvidátor tunelu desaťročia:
Zdroj: topky

ROZHOVOR Likvidátor tunelu desaťročia:
Zdroj: topky

ROZHOVOR Likvidátor tunelu desaťročia:
Zdroj: topky

Ako celá kauza súvisí s osobou Juraja Širokého? Ako si vysvetliť, že pán Kožený sa stal vyvrhelom spoločnosti a naopak Široký je na Slovensku vážený podnikateľ ? Súvisí to s tým, že Široký mal médium a podporoval aj politiku?

Na to sa musíte opýtať na Slovensku. Rovnakú otázku si kladiem aj ja a nenachádzam na ňu logickú odpoveď.

Aký najväčší posun za posledné roky v prípade HF?

Najdôležitejší bol pravoplatný rozsudok Vrchného súdu v Prahe z 17. 10. 2012 s odsúdením V. Koženého a B. Vostrého. Až potom som mohol učiniť kroky k vymáhaniu majetku a k exekúciám.

Ako si vysvetľujete, že v Česku sa podarilo niekoho odsúdiť a na Slovensku nie?

Na Slovensku som dával podnet orgánom činným v trestnom konaní. Týkalo sa to osob Ing. Tomáša Ševčíka a Ing. Juraja Širokého. Vyšetrovanie však bolo zastavené.

Bol rozdiel v podnikaní Koženého a Vostrého oproti Širokému?

Začiatkom 90-tych rokov to boli zhodné znaky, potom sa podnikatelské aktivity rozdelili do ČR a SR.  Zaujímavé je, že v decembri 2002 a februári 2003 sa aktivity J. Širokého a B. Vostrého opäť spojili, keď boli na Cypre vytvořené tzv. Trusty, do kterých bol presunutý rozsiahly majetok HPH. J. Široký bol prvým protektorom týchto Trustov.

Podľa archívov bezpečnostných zložiek boli všetci registrovaný na rovnaký byt v Prahe. Dá sa povedať, že už za čias komunizmu odštartovala táto trojka svoje priateľské a neskôr podnikateľské vzťahy?

Na prepojenie tejto trojky ukazuje právoplatný rozsudok Vrchného súdu v Prahe z 17. 10. 2002.

Podarí sa niekedy dolapiť Koženého s Vostrým?

Na Koženého a Vostrého sú vydané Medzinárodný a Európske zatýkacie rozkazy. Pri ich dolapení by mali byť vydaní k výkonu trestu do ČR.  Jednanie o vydaní je plne v kompetencii štátnych orgánov ČR. Ja činím kroky k tomu, aby bol vrátený ukradnutý majetek do společnosti HPH a mohol byť rozdelený poškozeným akcionárom formou likvidačního zostatku.

Vy ste podali dovolanie v prípade exekúcie Druhej strategickej, mal o tom rozhodnúť Krajský súd. Ten však nemohol doručiť písomnosti do Mexika či Belize. Aký je Váš názor na tento fakt?

Pokiaľ sa nepodarí doručiť písomnosti B. Vostrému do belize, mal by mu byť súdom určený opatrovník a exekučné riadenia by mohlo pokračovať. Neviem prečo to ešte nebolo vykonané. V tej súdnej správe (kde nemohli doručiť písomnosti do Mexika či Belize – pozn. red.) mi chýba informácia o exekúcii spoločnosti TASS Holding, a.s. a TASS Invest, a.s. v kterých čele je T. Ševčík, spolupracovník B. Vostrého a J. Širokého.

Koľko peňazí sa malo preliať z Harvardského průmyslového holdingu do Druhej strategickej, ktorú kontroluje Široký?

Grafika Z. Častorála. Preliatych malo byť až vyše 50 miliónov dolárov do Druhej strategickej a.s.
ROZHOVOR Likvidátor tunelu desaťročia:
Zdroj: topky

Aká je celková ekonomická škoda, ktorú napáchala kauza HF. O koľko ide peňazí?

V rozsudku je uvedená škoda, ktorá v súčasnej době prevyšuje 15 miliárd Kč. Celková škoda sa presne vyčísliť nedá, protože má ekonomické, sociálne a iné svislosti s trestnou činnosťou odsúdených osob a s pokračujúcou činnosťou a ich spolupracovníkov v snahe legalizovať výnosy z trestnej činnosti. Nepochybne prevyšuje 60 miliárd Kč.

Dočkajú sa podľa vás okradnutí akcionári v kauze tunelovania HF odškodnenia?

Verím, že sa prostředky pochádzajúce z trestnej činnosti podarí vrátiť do společnosti HPH a rozdělit ich akcionárom formou likvidačního zostatku.

Viktor Kožený odkázal cez médiá, že Juraj Široký je choroba Slovenska, čo si myslíte o Širokom?

Pán J. Široký veľmi dobře vie, ako prostředky patriace HPH B. Vostrý do Druhej strategickej, a.s. zaslal, tj. na základe tzv. distribučnej zmluvy. Boli zaslané najav jako prostředky Daventre Resources Ltd. Cyprus, ktorým 100% vlastníkom bol HPH, ale potom boli vydané za prostředky Daventree Trustees LTD. Cyprus, kde bol J. Široký prvým protektorom. Došlo tak k zmene pôvodu prostriedkov a k pokuse legalizovať výnosy z trestnej činnosti.

Vyzeralo by ČR a SR inak ak by HPH nikdy nezvnikli? V čom by to pocítili obyčajní ľudia?

Tá otázka je zavádzajúca a mne neprislúcha spekulovat a vynáší akékoľvek súdy. Riadim sa faktami, ich posudzovaním a zhodnocovaním, vrátane dopadu na spoločnosť HPH. Obyčajní akcionári pociťujú, že kauza neskončila, naopak ide v súčasnej době o snahu zakrývať pôvod prostriedkov pochádzajúcich z trestnej činnosti a spolupracovníkov odsúdených legalizovať výnosy pochádzajúce z trestnej činnosti.

Prof. Ing. Zdeněk Častorál DrSc.

Súdny znalec v obore ekonomika, ceny a odhady a v obore kriminalistiky. Učí aj na aj na viacerých vysokých školách. Napísal desiatky odborných publikácií a príspevkov v odborných periodikách. Pôsobí jako prezident Českej komory správcov majetku. Likvidátorom HPH sa stal v decembri 2000.

Autor desíti odborných publikací a víc než 180 příspěvků v odborném tisku. Působí jako soudní znalec v oboru ekonomika, ceny a odhady a v oboru kriminalistika. Je prezidentem České komory správců majetku a autorem 36 vynálezů, na které mu byly uděleny patenty a autorská osvědčení.

Zdroj: http://finmag.penize.cz/investice/299882-likvidator-harvardu-na-kozeneho-s-vostrym-jeste-dojde

Autor desíti odborných publikací a víc než 180 příspěvků v odborném tisku. Působí jako soudní znalec v oboru ekonomika, ceny a odhady a v oboru kriminalistika. Je prezidentem České komory správců majetku a autorem 36 vynálezů, na které mu byly uděleny patenty a autorská osvědčení.

Likvidátorem Harvardského průmyslového holdingu byl jmenován v prosinci 2000. „Dával jsem postupně dohromady všechny dokumenty. Podal jsem trestní oznámení, prokazoval trestnou činnost Koženého s Vostrým, hledal, kam se ze společnosti vyváděly peníze. Analyzoval jsem obrovské množství dokumentů, absolvoval desítky soudních sporů – jenom obžalovací spis má šedesát tisíc stran,“ vysvětluje mi likvidátor ve své pražské kanceláři, obklopený desítkami šanonů a stohy dalších dokumentů. Svoji práci prý ale za sisyfovskou nepovažuje: „Jsme v podstatě jediná velká brutálně vytunelovaná společnost z éry kuponové privatizace, kde se to podařilo přes orgány činné v trestním řízení dotáhnout až odsouzení pachatelů. Přece není možné, abychom v roce 2015 tolerovali tak rozsáhlou trestnou činnost.“

Zdroj: http://finmag.penize.cz/investice/299882-likvidator-harvardu-na-kozeneho-s-vostrym-jeste-dojde

Autor desíti odborných publikací a víc než 180 příspěvků v odborném tisku. Působí jako soudní znalec v oboru ekonomika, ceny a odhady a v oboru kriminalistika. Je prezidentem České komory správců majetku a autorem 36 vynálezů, na které mu byly uděleny patenty a autorská osvědčení.

Likvidátorem Harvardského průmyslového holdingu byl jmenován v prosinci 2000. „Dával jsem postupně dohromady všechny dokumenty. Podal jsem trestní oznámení, prokazoval trestnou činnost Koženého s Vostrým, hledal, kam se ze společnosti vyváděly peníze. Analyzoval jsem obrovské množství dokumentů, absolvoval desítky soudních sporů – jenom obžalovací spis má šedesát tisíc stran,“ vysvětluje mi likvidátor ve své pražské kanceláři, obklopený desítkami šanonů a stohy dalších dokumentů. Svoji práci prý ale za sisyfovskou nepovažuje: „Jsme v podstatě jediná velká brutálně vytunelovaná společnost z éry kuponové privatizace, kde se to podařilo přes orgány činné v trestním řízení dotáhnout až odsouzení pachatelů. Přece není možné, abychom v roce 2015 tolerovali tak rozsáhlou trestnou činnost.“

Zdroj: http://finmag.penize.cz/investice/299882-likvidator-harvardu-na-kozeneho-s-vostrym-jeste-dojde

Pozrite si reklamu na Harvardské fondy z roku 1993


Galéria

Juraj Široký uteká pred Grafika Z. Častorála. Preliatych

Nástroje k článkuZDROJ: TMZ
FOTO: TASR, Topky

Nahlásiť chybu

Najčítanejšie články