°C

Štvrtok, 6. august 2020. Meniny má Jozefína, zajtra Štefánia.

Vyčkávacia taktika ministerstva v prípade EuroGas je správna

Ilustračné foto
Ilustračné foto
27.06.2012 18:05

Predstavitelia spoločností EuroGas Inc. a EuroGas GmbH sa koncom apríla tohto roku vyjadrili, že poverili svojich advokátov, aby okamžite podali žalobu o náhradu škody v celkovej výške 1,65 miliárd dolárov, ak Slovensko do 3. mája, kedy uplynula zákonná šesťmesačná lehota, nebude na ich oznámenia o zámere začať arbitráž reagovať.


Ani dva mesiace po tomto dátume sa neobjavila informácia, že by bola žaloba podaná. Ministerstvo financií pred časom vyhlásilo, že iniciovanie arbitráže považuje vzhľadom na prebiehajúce správne konanie za predčasné.

Prebiehajúce správne konanie nie je prekážkou začatia arbitráže a rozhodne si nemyslím, že  by investor chcel čakať na jeho ukončenie. Navyše od roku 2004 už padlo niekoľko napadnuteľných rozhodnutí  správnych orgánov a kritických rozhodnutí Najvyššieho súdu, konštatovala na margo aktuálnej situácie advokátka Jana Martinková z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková. „Snáď do tretice si správne orgány dajú viac záležať, aby neudržiavali tento stav právnej neistoty pre všetkých zainteresovaných. Tým samozrejme netvrdím, že výsledok správneho konania, resp. rozhodnutia správnych orgánov a súdov nebudú mať rovnako ako aj ďalšie relevantné skutočnosti a okolnosti vplyv na arbitráž. Rozhodne si však nemyslím, že by EuroGas musel alebo chcel čakať na ukončenie správneho konania. Podľa môjho názoru podanie žaloby nemá pôvod v okolnostiach správneho konania. EuroGas už asi po skúsenostiach, ktoré v tejto záležitosti musí mať, ani neočakáva, že by banské úrady na tretí pokus rozhodli v jeho prospech. Skôr si myslím, že by otáľanie so žalobou mohlo súvisieť aj s okolnosťami  vlastníctva Rozminu s.r.o.  Americká spoločnosť EuroGas Inc., ktorá v decembri minulého roku podala oznámenie o začatí arbitráže  sa navonok prezentuje ako vlastník  57% spoločnosti Rozmin, s.r.o., zatiaľ čo podľa obchodného registra by mala tento podiel oficiálne vlastniť kanadská spoločnosť BELMONT RESOURCES INC. z Vancouveru,“ dodala advokátka.

Podľa jej slov však výpis z OR nemusí vypovedať o skutočnom vlastníkovi, mohlo dôjsť k prevodu obchodného podielu, len nebol doteraz vykonaný zápis v obchodnom registri, ktorý  však nemá konštitutívny účinok, podstatné je, či bola zmluva o prevode obchodného podielu doručená spoločnosti Rozmin s.r.o. a kedy sa tak stalo. Nie je mediálne známe, či aj táto kanadská spoločnosť podala oznámenie o zámere začať arbitráž, takže je možné, že nielen americký EuroGas Inc., ale aj rakúsky  EuroGas GmbH čaká s podaním žaloby na vyjasnenie napr. aj tejto skutočnosti. I keď ministerstvo záležitosť odkladá z iných dôvodov, momentálne považujem vyčkávaciu taktiku ministerstva za správnu, dodala Martinková

Ako v máji minulého roku povedala v rozhovore pre TASR, nie je známe, čo všetko zahrnul EuroGas do požadovaného odškodného, keďže všetci akcionári Rozminu, vrátane EuroGasu investovali podľa zverejnených informácií do projektu v Gemerskej Polome menej ako 10 miliónov Eur. Rovnako v máji pre TASR americká advokátska spoločnosť Skadden, ktorá zachránila Slovensku miliardu Euro v arbitráži s HICEE (Penta), vyjadrila presvedčenie, že pokiaľ prevezmú zastupovanie SR v tejto investičnej arbitráži, vyhrajú i tento prípad, nakoľko Skadden vyhral všetky spory ohľadne investícií, ktoré prevzal.

O banské práva vedie Rozmin dlhodobý spor so spoločnosťou VSK Mining. EuroGas v minulosti avizovala žaloby proti spoločnosti VSK Mining, jej vlastníkom a projektovému manažérovi o náhradu škody vo výške zhruba 150 mil. USD. Bolo to v roku 2009 a dôvodom mala byť priemyselná špionáž, krádež výsledkov geologických prieskumov a ich zneužitie pri žiadosti o určenie dobývacieho priestoru pre konkurenčnú spoločnosť. Predstavitelia VSK Mining, ktorá je v súčasnosti držiteľom dobývacieho priestoru v Gemerskej Polome, vtedy tieto obvinenia odmietli ako absurdné a nepravdivé. V júli 2011 sa predstavitelia Mining & Economy Consulting prostredníctvom platenej správy v agentúre SITA vyjadrili, že spoločnosť Rozmin ovládaná Rauballovcami podpísala v roku 2000 zmluvu o vykonanie technickej otvárky ložiska so spoločnosťou RimaMuráň. Spoločnosť RimaMuráň vyrazila približne 90 metrov banského diela a následne musela práce zastaviť a neskôr odstúpiť od zmluvy nakoľko Rozmin prestal financovať technické práce a ostal dlžný spoločnosti takmer 5 miliónov korún. Financie boli nevymožiteľné až napokon spoločnosť za sumu 5 miliónov korún, ktorú dlhovala svojim dodávateľom, odpredala svoj 43% obchodný podiel a tým sa stali Rauballovci 100% vlastníkmi spoločnosti Rozmin. Od roku 2001 boli práce zastavené. Konateľ spoločnosti Rozmin, Rozložník, verejne priznal, že spoločnosť Rozmin nedisponovala finančnými prostriedkami, ktoré by zaručovali sprístupnenie ložiska. Podľa ich vyjadrení vraj existujú dôkazy o tom, že ovplyvňovali rozhodnutia Najvyššieho súdu, Generálnej prokuratúry a orgánov činných v trestnom konaní, ktoré v nimi podaných oznámeniach a žalobách konajú.

Z pohľadu Mining & Economy Consulting sa Rauball a spol. snažia ovplyvniť verejnú mienku tým, že si musia ochraňovať svoje investície, avšak zabúdajú, že ložisko patrí štátu a nie je to ich investícia. Suma 500 miliónov, o ktorú sa chcú v arbitráži súdiť pritom predstavuje celý ložiskový potenciál suroviny, ktorá leží v ložisku a to sa bude ťažiť niekoľko desiatok rokov. Aj z toho podľa nich vyplýva, že zo strany EuroGasu je to vedome pripravovaný podvod, ktorý nemá žiadne reálne základy.


Nástroje k článkuZDROJ: Topky.sk
FOTO: SITA

Nahlásiť chybu

Najčítanejšie články