Kandidát na prezidenta Viliam Fischer: Vysvetlím svoju minulosť v KSČ! | Topky.sk

°C

Pondelok, 27. január 2020. Meniny má Bohuš, zajtra Alfonz.

Kandidát na prezidenta Viliam Fischer: Vysvetlím svoju minulosť v KSČ!

Viliam Fischer
Viliam Fischer
27.01.2014 16:00

BRATISLAVA - Viliam Fischer je kardiochirurg. Kandiduje ako občiansky kandidát. Elitný lekár, autor prvej úspešnej transplantácie srdca na Slovensku, by sa ako prezident zameral najmä na oblasť zdravotníctva. Z prvých 100 transplantácií srdca Viliam Fischer zrealizoval 45 a od roku 1980 urobil so svojimi spolupracovníkmi viac ako 5 000 operácií srdca. V minulosti bol prednostom Kliniky srdcovej chirurgie Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb. V prezidentských voľbách by chcel ľudí osloviť heslom „Zdravie a práca.“ Je ženatý, má dve dcéry.


Aké je základné posolstvo vašej kandidatúry, čo chcete presadiť v prezidentskom úrade?

Slovensko je v skutočnosti šťastná krajina. Máme krásnu a úrodnú zem, dostatok pitnej vody. Vyhýbajú sa nám epidémie, tornáda,  zemetrasenia, nehrozí tsunami. Nemáme susedov, ktorí by nás ostreľovali raketami a 70 rokov sme nezažili vojnu. Všetky problémy, čo máme sme si vyrobili sami, majú pôvod v našich hlavách. Je to v nás.

Prezident nemá čarovný prútik, ale môže mať veľký vplyv, ak začne nazývať veci pravými menami.

Prezident by mal byť ten, čo dokáže nazvať hlúposť hlúposťou a dobrú myšlienku dobrou myšlienkou, bez ohľadu na to, či ju povedal vládny alebo opozičný politik.

Nezamestnanosť považujem za najvážnejší problém súčasnosti. Nie je síce v kompetencii prezidenta riešiť nezamestnanosť, ale nič a nikto nebráni tomu, aby aj prezident prichádzal s návrhmi a nápadmi ako riešiť túto nepriaznivú situáciu.

Ako prezident by som sa nemohol uspokojiť s obrovským rozdielom v životnej úrovni a tým aj kvalitou života u nás a „ starých „ krajín EU. Je neprijateľné, aby zotrvávali tak obrovské sociálne rozdiely. Mojou snahou by bolo tlačiť na všetkých stretnutiach aj  EU na riešenie tohto problému.  Práve pri riešení tohto problému by mohli pomôcť spoločné firmy zriaďované Európskou komisiou.

Keďže som občiansky kandidát, žijem a pohybujem sa každý deň medzi obyčajnými ľuďmi, viem ako žije väčšina našich seniorov, dôchodcov. Dnešní seniori to sú tí, ktorí vybudovali našu krajinu, pričom mnohí z nich musia vyžiť z 250 Eur na mesiac. Je to vážny problém, ktorý síce nie je v kompetencii prezidenta, ale taktiež nič nebráni v iniciatívach a návrhoch prezidenta na riešenie.

Aj keď má prezident stanovené kompetencie ústavou, má možnosť dôslednejšie a aktívnejšie vstupovať do vzájomných vzťahov medzi koalíciou a opozíciou, najmä vtedy, keď vzájomná rivalita, či boj týchto strán je na škodu celej spoločnosti a doplácajú na ňu všetci občania. V takýchto prípadoch by som ako prezident pozval predstaviteľov oboch skupín za okrúhly stôl s cieľom dosiahnuť dohodu. Ja som  občiansky kandidát, nepatrím k žiadnej politickej strane a myslím si, že ma to morálne oprávňuje využiť takúto formu „sprostredkovateľa“.

Prezidentská kancelária musí viac spolupracovať s predstaviteľmi sociálnych partnerov, najmä v prípadoch zásadných nezhôd, ale aj z pohľadu získavania priamych informácií o problémoch a bolestiach občanov. Viac spolupráce si predstavujem aj s mimovládnymi organizáciami a podnikateľmi.

Osobitnú pozornosť ako prezident by som venoval organizáciám, ktoré reprezentujú zamestnancov, teda odborovým organizáciám. Dôvod je jednoduchý: práve tieto organizácie majú vo svojej náplni ochranu zamestnancov a tu vidím značné rezervy, ktoré sa prejavujú v nie dobrom postavení zamestnancov, najmä robotníkov

V ústave  SR je prvou vetou:

Hlavou Slovenskej republiky je prezident.

Ja by som dodal: Prezident by mal byť aj srdcom národa!

Skúste popísať Vašu politickú minulosť?

Celé prvé štvrťstoročie môjho života až do promócie lekára som býval s rodičmi a mojím dedom v jednej izbe. Zmaturoval som, po promócii na LF UK v Bratislave som absolvoval základnú vojenskú službu v Bzenci na Morave, potom som pracoval ako chirurg v Dunajskej Strede, a 3 roky na neurochirurgii v Bratislave a odvtedy až doteraz v Bratislave ako chirurg, srdcovocievny chirurg.

Od žiackeho veku som hrával závodne futbal za ŠK Slovan Bratislava, Dunajskú Stredu a Slovan Olympia Wien. Dva roky som bol aj členom dorasteneckej reprezentácie  ČSSR.

Aké sú doteraz Vaše životné úspechy?

Nemerám ich dosiahnutými  titulmi ale konkrétnou pracovnou činnosťou vo forme operácií všeobecne chirurgických, neurochirurgických až po srdcovo cievne.  Tisíce srdcovocievnych operácii som spravil sám, ďalšie tisíce som odasistoval svojím kolegom a myslím si, že som vychoval silnú generáciu kardiochirurgov na Slovensku. Keď som preberal  kardiochirurgickú kliniku, mali sme 19,6% úmrtnosť. Za 3 roky som túto úmrtnosť s mojimi spolupracovníkmi „stiahol“ pod 3% a dostal na Európsku úroveň. Okrem tejto práce so skalpelom som aktívne pomáhal aj systémovo – budovať kardiochirurgické centrá v Bratislave, Banskej Bystrici a Bratislave.

V roku 1998 som so svojimi pracovníkmi uskutočnil prvú úspešnú transplantáciu srdca v SR, po ktorej nasledovali desiatky ďalších

V športovej oblasti ako šéflekár národného mužstva vo futbale som spolu s ďalším poradcom, bývalým vynikajúcim futbalistom T. Ondrušom pomáhal F. Laurincovi, vtedajšiemu prezidentovi SFZ a V.Weisovi, vtedajšiemu šéftrénerovi národného mužstva a podieľali na životnom úspechu Slovenského futbalu na MS v Južnej Afrike v roku 2010, kde sme v celkovom hodnotení skončili ako 10. futbalové mužstvo na svete.

Jednoznačne, za svoj najväčší úspech považujem to, čo som urobil pre druhých.

Aké je Vaše životné heslo?

Slová Milana Kunderu: „ Co člověka přesahuje?“

a aj s jeho odpoveďou: Mnoho lidí je to co člověka přesahuje.“

Koľko máte detí? (Aký je ich vek?)

Mám dve dcéry, Vierka 48 a Betka 42 rokov.

Čo v rámci politického života sa Vám podarilo presadiť?

Politiku som doteraz chápal ako nástroj , ktorým môžem pomôcť presadiť niečo užitočné, napr. výstavby nových kardiocentier.  O tom nemôže rozhodnúť Vilo Fischer chirurg, ani Viliam Fischer  profesor. Rozhodujú politici. Preto som sa snažil byť niekedy medzi nimi. Teraz mám príležitosť, ak mi ju voliči odobria, urobiť niekoľko dobrých rozhodnutí aj sám.

Aký je Váš politický vzor?

Z politickej minulosti by som rád spomenul 2 mená:

Winston Churchill, človek obdivuhodne výkonný a nadaný. Okrem toho, že bol politik, napísal 25 kníh, získal Nobelovu cenu za literatúru. Bol maliar, pod pseudonymom vystavoval a predával v Paríži, zvládol profesiu murára, ako vojak bojoval v 5-ich vojnách. Dokázal presne rozpoznať najväčšie hrozby 20. storočia a varovať pred nimi, aj keď to nebolo populárne.

Alexander Dubček

Bol by to priam hriech nespomenúť ho.  Bol to nesporne jeden z ľudí, ktorí zmenili tvár druhej polovice 20. storočia. Dubček dal tomuto hnutiu neopakovateľný charakter svojou osobnosťou.

 Ako by ste charakterizovali Vašu manželku, možnú prvú dámu?

Pracovitá, cieľavedomá, s vysokým stupňom inteligencie.

Opíšte krátky príbeh ako ste sa spoznali s Vašou polovičkou?

Bolo to na lyžovačke, kde som sa pri lyžovaní „predstavoval“, ale pritom spadol a nejaká neznáma  študentka v červenom svetri sa začala smiať. Bola to ona.

Ktorú udalosť v dejinách slovenského národa považujete za najdôležitejšiu?

Tých dôležitých bolo viac, ale na prvé miesto by som asi zaradil kodifikáciu spisovnej slovenčiny. Bola to zrejme posledná príležitosť, ako zachrániť slovenský národ.  Všetko ostatné -  od roku 1918, keď sme začínali s prvými skúsenosťami s modernou štátnosťou cez rok 1944, až po plnú integráciu do modernej Európy -  je postavené na  základnom kameni, ktorý položil Štúr a jeho priatelia.

Aká udalosť od vzniku samostatnosti SR pokladáte za najdôležitejšiu?

Vstup do Európskej únie a prijatie eura.

Ktorý štát by ste po zvolení navštívili ako prvý? Bolo by to Česko? (Ak nie, prečo?)

Jednoznačne áno.

Legalizovali by ste ľahké drogy (marihuanu)?

Nie.

Ste za legalizáciu registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia?

Nie. Rodina, ako ju poznáme dnes sa postupne vytvárala v priebehu storočí. Možno v budúcnosti bude mať úplne inú podobu, všetko je vo vývoji. Dnes sa mi však zdá, že sa snažíme tento vývoj umelo akcelerovať.

Ste za adopciu detí homosexuálnymi pármi?

Nie. Pre každé dieťa je optimálne prostredie, v ktorom sa doplňuje ženský a mužský prvok. Z toho dôvodu je to aj v prírode zariadené tak, že na vznik nového človeka je potrebná žena aj muž. Ak by to tak nebolo, vedeli by sme sa množiť delením.

Ste za interrupcie?

Áno. Realita je dnes taká, že zákaz interrupcií by priniesol viac škody ako úžitku. Chápem tých, ktorí sú z morálnych dôvodov proti, ale existuje celá škála nielen medicínskych dôvodov.

Ste za stiahnutie našich vojakov z Afganistanu?

Nie. Tu stojí otázka ináč. Sme členmi NATO, prihlásili sme sa tam dobrovoľne, spoliehame sa na ochranu aliancie, v prípade krízy. Z toho vyplývajú aj určité záväzky.

Ste za odluku cirkvi od štátu?

Áno. Nepatrí sa v súvislosti s cirkvou hovoriť o čertovi, ale tu  platí, to staré známe, že diabol je skrytý v detailoch. Samozrejme, že by bolo dobré, keby cirkvi v Slovenskej republike fungovali nezávisle na štáte a jeho financiách. Pri pohľade k naším najbližším susedom vidíme , že pokus o majetkové vyrovnanie štátu a cirkví rozhádalo polovičku národa o politikoch nehovoriac. Odluku cirkvi od štátu chápem ako cieľ ku ktorému by sme mali raz dôjsť.

Ste za zrušenia amnestií?

Milosť - nie je to feudálny prežitok, má svoje miesto v modernom štáte.

Som presvedčený, že má.  Stále existujú prípady, že je rozsudok vynesený podľa zákona, ale je nespravodlivý. Alebo je dokonca zákonný aj spravodlivý ale je, vzhľadom k povahe vecí s ktorými zákonodarca jednoducho nemohol počítať,  neľudský, zbytočne tvrdý. Prezidentská milosť je vtedy posledná poistka.

Súhlasili by ste zvýšením kompetencií prezidenta? Ak áno, v akej konkrétnej oblasti by mali byť posilnené?

Plne rešpektujem princíp deľby moci. Ak chcem vykonávať funkciu prezidenta , nemôžem byť zároveň tým, ktorý určuje rozsah jeho právomocí. Do volebného zápasu som vstupoval s tým, že prezidentské právomoci sú dané ústavou. Nepočítam s tým, a ani by som nepovažoval za vhodné, aby sa kompetencie prezidenta menili počas volebného obdobia.

Upozornili by ste hlavy štátov komunistických/(štáty, kde sa viditeľne nedodržiavajú) krajín na dodržiavanie ľudských práv v ich štáte? (Čína, Rusko, Kuba, Bielorusko, Južná Amerika).

Prečo hovoríte o hlavách komunistických štátov ? Myslíte si snáď, že majú na porušovaniu ľudských práv monopol?  Nie sú aj iné krajiny vo svete, kde sa ľudské práva porušujú?

Čo robíte vo voľnom čase, aké máte hobby?

Každý deň čítam minimálne hodinu odbornú literatúru, denne vykonávam nejakú športovú činnosť   (bicykel, stolný tenis, tenis, plávanie, atď.), obľubujem divadelné predstavenia, koncerty.

Ktorý šport obľubujete najradšej?

Plávanie.

Boli ste na vojne? (Keď nie, prečo?)

Áno. 1 rok.

Čo najradšej počúvate, akí sú Vaši obľúbení hudobníci?

Keďže hrám na gitare tak country muzika, Waldemara Matušku. Ďalej slovenské, české a maďarské  ľudové piesne.

Aké sú Vaše majetkové pomery?

Aké vlastníte auto? 

Mercedes, 60 000 km, rok výroby 2008. Kúpil som ho ako 2 ročné s najazdenými 18 000 km.

Aký dom/byt vlastníte?

Rodinný dom, ktorý sme si postavali doslova vlastnoručne s pomocou rodiny, priateľov, futbalistov a hokejistov Slovana Bratislava. Kto ma pozná neuverí, počas stavania domu som 3 roky nebol ani na jednom futbalovom zápase Slovana Bratislava. Pritom každá tehla domu prešla aj mojimi rukami. Pracovné povinnosti som si plnil v plnej miere.

Aké luxusné pôžitky využívate? 

Žiadne.

Kupujete slovenské potraviny?

Áno, samozrejme. Sú to   bryndza ( s haluškami), liptovská saláma a mám rád slovenské víno. Francúzi ho zaraďujú medzi potraviny.

Aké sú Vaše obľúbené sladkosti?

Maková štrúdľa a makové rezance.

Aké je Vaše najobľúbenejšie jedlo?

Bryndzové halušky.

Boli ste členom KSČ?

ÁNO

Prečo? Keď som chcel splniť kritéria na získanie titulu CSc, môj predchodca prednosta kliniky ako aj vedenie ILF nesúhlasili, pokiaľ nevstúpim do radov KSČ. Keď som to spravil, našli ďalšiu zámienku - nemám VUML. Aj to som absolvoval. Myslel som si, že už mám to najhoršie za sebou. Ani to nebola pravda. Oponentský posudok ku kandidátskej práci na 7 stranách som obdržal  po jednom mesiaci z Čiech Posudok od slovenského oponenta, priateľa môjho predchodcu nechodil pol roka. Nebyť doc. MUDr. P. Nováka asi by neprišiel ani dodnes.

Spolupracovali ste s Štb?

NIE

Aká je vaša najobľúbenejšia dovolenková destinácia?

Chorvátsko, Ostrov Ugljan –Muline.

Aká je Vaša najobľúbenejšia kniha?

Edgar Rice Burroughs Tarzan

Aký je Váš najobľúbenejší televízny program?

Športové programy, TA3.

Aká je Vaša obľúbená farba?

Belasá

Kto je Váš obľúbený filmový hrdina?

Winnetou a  Old Shatterhand


Nástroje k článkuZDROJ: topky
FOTO: archív

Nahlásiť chybu

Najčítanejšie články