Utorok, 18. máj 2021. Meniny má Viola, zajtra Gertrúda.

Chcem využiť svoje sily pre zlepšenie života v Žilinskom kraji, povedal Cibulka

Peter Cibulka
Peter Cibulka
Zdroj: Peter Cibulka
25.10.2017 12:54

ŽILINA - Kandidatúrou na post predsedu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) chce nezávislý kandidát Peter Cibulka naplniť svoje právo podieľať sa na správe a rozvoji našej krajiny a urobiť všetko, čo je v jeho silách, pre zlepšenie života v ŽSK. Povedal to v rozhovore.


-Prečo ste sa rozhodli uchádzať o post predsedu ŽSK?-

Na predsedu a poslanca ŽSK som sa rozhodol kandidovať, pretože ako slobodný občan našej krajiny chcem naplniť svoje právo podieľať sa na jej správe a rozvoji. Zároveň viem, že ako poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline za Solinky dokážem urobiť dosť potrebných vecí pre svoj obvod, ktoré predtým z rôznych dôvodov neboli "možné". A toto chcem preniesť aj na úroveň kraja. Som hlboko spätý s naším mestom a krajom a chcem urobiť všetko, čo je v mojich silách, aby sa nám tu žilo lepšie a aby bol náš kraj najlepším miestom na Slovensku.

Po druhé, nemám dôveru v súčasné vedenie ŽSK a na základe analýz rozpočtov, praktických skúseností a podnetov od občanov musím povedať, že si nemyslím, že vedenie pracuje v prvom rade pre dobro verejnosti. Som tiež presvedčený, že v regióne je lepšie byť nezávislý od politických strán a iných, najmä finančných vplyvov, ktoré často menia rozhodovanie politika nesprávnym smerom. Chcem robiť reálne, konkrétne veci a zároveň nastavovať dlhodobo udržateľné a progresívne systémy.

-V čom vidíte najväčšie nedostatky v doterajšom napĺňaní kompetencií ŽSK?-

Nedostatky vidím najmä v tom, že šéf kraja v súčasnosti nie je verejným správcom, ale politickou figúrou. Myslím si, že pre súčasné vedenie je dôležitejšia strana Smer-SD než naši občania. Z toho, samozrejme, pramenia samé negatíva. Prekáža mi nesystémovosť a celková absencia koncepcie v každej oblasti, ktorú kraj spravuje. Po 12 rokoch nepretržitej vlády nedôverujem ani kontrolným mechanizmom, ktoré majú sledovať transparentnosť narábania s financiami.

-Na ktoré oblasti v kompetencii ŽSK by ste sa chceli zamerať?-

V doprave sú mojím cieľom pravidelné a kvalitné rekonštrukcie ciest - neplátať výtlky, ale nastaviť generálny plán rekonštrukcie celej cestnej siete. Každý rok opraviť časť cestnej siete podľa tohto plánu a s takými parametrami kvality, aby boli naše cesty minimálne porovnateľné s ostatnými vyspelými krajinami. Jedným z mojich prvých krokov ako predsedu ŽSK by bolo veľké stretnutie primátorov miest a obcí ŽSK a odborníkov príslušných oblastí, z ktorého by vzišlo memorandum o spolupráci s vládou SR.

Zadefinovali by sme v ňom najnutnejšie úseky spravované štátom, ktoré majú charakter časovanej bomby alebo dokonca aktuálneho výbuchu a načrtli konkrétne plány náprav, riešení a alternatív v konkrétnych časových horizontoch. Zároveň by sme na spoločnom stretnutí položili základy pre spomínanú koncepciu generálnej rekonštrukcie ciest. Takéto memorandum by tak bolo nepochybne dôležitým materiálom, ktorý by musela rešpektovať aj vláda a ministerstvo dopravy. A najmä, zo spoločného postupu by nakoniec ťažili všetci občania nášho kraja. Ako zjednotený región disponujeme veľkou silou a bolo by načase tak vystupovať aj v dialógu s politickými predstaviteľmi našej krajiny a ministerstvami. 

V školstve sú mojím cieľom lepšie podmienky pre študentov a učiteľov - plošné investície do školských budov a vybavenia na základe odborných posudkov a nie politických konexií. Prijatie takých rozpočtových opatrení, aby mohli učitelia dostávať čo najvyššie osobné ohodnotenie. Organizácia a podpora pravidelných súťaží medzi strednými školami v oblasti vedy, kultúry, spoločenských vied, odborných zručností a športu. Treba do takýchto každoročných aktivít zapojiť čo najviac škôl a mediálne spropagovať súťaže, aby sa zatraktívnili v očiach verejnosti a študentov. Vyčleniť na ne primerané množstvo financií, aby aj po tejto stránke dostatočne motivovali študentov a učiteľov. Vedenie kraja by malo reagovať na spoločenský a technologický vývoj. Keďže na Slovensku máme málo IT špecialistov a zároveň je čoraz väčší dopyt po tomto type služieb, je potrebné a celospoločensky efektívne zriadiť stredné školy s týmto zameraním.

V športe je to pomoc mládežníckym športovým klubom poskytnutím telocviční a iných potrebných priestorov, ktoré sú v správe ŽSK. Jednou z najväčších položiek mládežníckych športových klubov sú ceny za prenájom priestorov. Samosprávy tu majú veľkú príležitosť významne sa podieľať na rozvoji športu. Podpora stredoškolských športových líg. Aj s minimálnou finančnou pomocou sa dá dosiahnuť veľký efekt a do športových aktivít zapojiť veľké množstvo mladých ľudí. Výstavba väčšieho multifunkčného ihriska, v každom okresnom meste kraja, podľa lokálnych požiadaviek a reálnej využiteľnosti. Takáto základná a verejná športová infraštruktúra je nesmierne dôležitá, ale musí byť pravidelne využívaná a udržiavaná.

V zdravotníctve a sociálnych službách je to dôraz na úpravu areálov nemocníc a domovov sociálnych služieb, aby sa stali príjemným miestom pre pacientov aj personál. Dosiahnuť lepšiu dostupnosť lekárskych špecialistov. Je nesmierne dôležité pripraviť takú mapu zastúpenia lekárov špecialistov, aby boli naplnené potreby pacientov zo všetkých oblastí Žilinského kraja a aby nemuseli dochádzať príliš ďaleko za starostlivosťou. Na to je potrebné s odborníkmi z tejto oblasti pripraviť motivačné programy pre lekárov a, samozrejme, treba dôrazne dbať na celkovú úroveň ich potenciálneho profesionálneho prostredia. Doplnenie klasickej starostlivosti a v nemocniciach a domovoch sociálnych služieb nastaviť podporné psychohygienické metódy. A posilniť domáci ambulantný servis.

V oblasti rozvoja turistického ruchu a ochrany prírody je to efektívna propagácia nášho kraja tak, aby sa znásobil počet turistov, ktorí tu trávia viac dní a nocí. Iniciácia vytvárania chránených prírodných území. Zmeny a úpravy územného plánu vždy s prioritou zachovania prírodného dedičstva.

Vyvinul by som aj tlak na vládu ohľadom platov sestier a pracovníkov v domovoch sociálnych služieb a pracovníkov v oblasti kultúry. Finančné ohodnotenie týchto ľudí absolútne nezodpovedá reálnej cene ich práce. Predseda kraja by mal byť lídrom a zástancom aj týchto pracovníkov. Je potrebné, aby využil všetky možné nátlakové metódy, aby sa zvýšila ich životná a profesijná úroveň.  V neposlednom rade je to dôkladná kontrola verejných financií -  audit a spätná kontrola vynaložených prostriedkov. Nastavenie prísnych mechanizmov vnútornej a vonkajšej kontroly verejných financií.

-Aké by boli prvé kroky po vašom zvolení za predsedu samosprávneho kraja?-

Ako prvé by som urobil súčasne tri kroky. Začal by som nastavenie systematických zmien v každej oblasti, ktorú spravuje ŽSK a ktoré opisujem vo svojom programe. Dal by som urobiť finančnú kontrolu nakladania s verejnými financiami za predchádzajúce obdobie a nastavil prísnejšie vnútorné aj vonkajšie kontrolné mechanizmy. Zároveň by som okamžite začal osobne navštevovať všetky inštitúcie, ktoré spravuje ŽSK. 

-Zastupiteľstvo ŽSK býva zložené najmä z klubov koalícií a silných politických strán. Neobávate sa komunikácie s poslancami v prípade vášho zvolenia za predsedu ŽSK?-

Neobávam sa toho, že by som nedokázal presadiť svoj program s poslancami klubov, či už nezávislého, alebo straníckeho charakteru. Z jedného dôvodu. Práve systematické nastavenie prác vo všetkých oblastiach s prioritným verejným záujmom by im totiž zabezpečilo oveľa lepšie výsledky v obvodoch, a tým aj väčšiu spokojnosť ich voličov. Som idealistický pragmatik, a preto verím, že dobré myšlienky sa najlepšie presadzujú práve rozumnými argumentmi.


Nástroje k článkuZDROJ: TASR
FOTO: Peter Cibulka

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články