Piatok8. december 2023, meniny má Marína, zajtra Izabela

Na Slovensku práve prebieha najväčší IT test národa: Výsledky prekvapujú

Ilustračné foto Zobraziť galériu (4)
Ilustračné foto

BRATISLAVA – Na Slovensku odštartoval už 6. ročník IT Fitness testu, v rámci ktorého si môžu Slováci bez rozdielu veku otestovať svoje digitálne zručnosti. Testovanie, ktoré už doteraz vyskúšalo 120-tisíc Slovákov, potrvá až do konca júna.

Do konca júna môžete zamiešať karty v súboji pohlaví alebo pomôcť presadiť sa svojmu regiónu. Ako? Vyskúšajte IT Fitness test a tromfnite ostatných v internetovej gramotnosti. Tá je dnes kľúčovým faktorom pri hľadaní zamestnania či zvyšovaní odbornej kvalifikácie každého jedného z nás. Teraz máte skvelú príležitosť overiť si svoje počítačové zručnosti, vedomosti o internete a sociálnych sieťach či online marketingu.

Úspešný Slovák prezradil, čo si myslí o vzdelaní: Takto by mal vyzerať ideálny školský systém

IT Fitness test 2017 na Slovensku organizuje IT Asociácia Slovenska a je súčasťou kampane Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania, za podpory podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a ďalších partnerov z akademického a súkromného sektora. Aktuálne ide o 6. ročník. Test v priebehu rokov absolvovalo už vyše 120-tisíc Slovákov.

Do konca júna môžete zamiešať karty v súboji pohlaví alebo pomôcť presadiť sa svojmu regiónu. Ako? Vyskúšajte IT Fitness test a tromfnite ostatných v internetovej gramotnosti.

Niektoré školy test zaradili aj do učebných osnov

„Test bol zostavený tak, aby úlohy testovali najmä zručnosti, špecifické predmetové kompetencie, ale aj niektoré kľúčové kompetencie v oblasti IT. Žiaci základných škôl si napr. v teste môžu overiť, či sú ich IT zručnosti dostatočné pre štúdium na strednej škole,“ povedal docent František Jakab, „duchovný otec“ konceptu IT Fitness testu a vedúci tímu odborníkov z akademickej a priemyselnej sféry, ktorý pripravoval otázky testu.

Do testovania sa zapájajú jednotlivci, ale aj školy, ktoré test zaradili aj do učebných osnov. Dobrým príkladom je SPŠE v Prešove, kde si dokonca vyhlásili vlastnú súťaž medzi triedami a jednotlivcami.

Na Slovensku práve prebieha
Zobraziť galériu (4)
Záber z testovania študentov 4. ročníka. Zdroj: SPŠE v Prešove  (Zdroj: SPŠE v Prešove)

„IT Fitness testu sa naša škola zúčastňuje každoročne. Vidíme v ňom možnosť získať spätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností našich študentov v IKT oblasti,“ povedal Slavomír Kožár, riaditeľ SPŠE v Prešove, ktorá bola v predchádzajúcich dvoch ročníkoch vyhodnotená ako škola s najväčším počtom zapojených účastníkov. „Výsledky, ktoré naši študenti v teste dosiahli, vyhodnocujeme každý rok, aby sme zistili rozdiely medzi tematikou, na ktorú kladieme dôraz vo výučbe a tematikou, ktorá je predmetom testovania v rámci IT Fitness testu,“ dodáva riaditeľ.

Podľa priebežných štatistík 6. ročníka testu sa zdá, že Slováci sa zlepšili v otázkach bezpečnosti (priemerná úspešnosť vo vyššej verzii sa momentálne pohybuje okolo 46 percent), najlepšie však zvládajú úlohy v oblasti internetu (57 percent), pri práci s kolaboratívnymi nástrojmi (49 percent) a orientujú sa aj v online marketingu (46 percent). Najväčšie problémy však robia Slovákom kancelárske nástroje (ako napr. práca v Exceli).  

Novinkou je Digitálna garáž

Novinkou aktuálneho ročníka testovania je obohatenie obsahu testu o úlohy z online marketingu vďaka spolupráci s bezplatnou vzdelávacou platformou Digitálna garáž, ktorú na Slovensku a v ďalších krajinách Európy realizuje spoločnosť Google.

„Minulý rok v rámci celoeurópskej iniciatívy spustil Google na Slovensku svoj zatiaľ najväčší vzdelávací projekt Digitálna garáž, v ktorom sa doteraz vyškolilo takmer 20-tisíc ľudí,“ vyjadril sa Rasťo Kulich, country manažér Google Slovensko. „Spolupráca s IT Asociáciou Slovenska a projektom IT Fitness Test bola prirodzenou voľbou, keďže nám ide o spoločný cieľ. Svojím zameraním testuje digitálne zručnosti predovšetkým mladých ľudí a študentov, a teší ma, že v súčasnosti aj v oblasti digitálneho marketingu,“ dodal Kulich.

Každý účastník získa certifikát

Testovanie prebieha do konca júna 2017. Po absolvovaní testu získa každý účastník nielen prehľad o úrovni svojich aktuálnych zručností, ale aj certifikát, ktorý môže použiť aj pri hľadaní zamestnania. Navyše, môže podporiť svoj kraj v súboji pohlaví, zabojovať za svoj región alebo zlepšiť skóre svojej školy.

Veľké testovanie IT zručností národa IT Fitness test 2017 malo už po prvom mesiaci od jeho spustenia rekordný počet otestovaných. Aktuálne ich je niečo cez 22-tisíc, pričom ich počet rastie zo dňa na deň. Priebežné štatistiky v obidvoch verziách testu odhalili niekoľko vynikajúcich výsledkov, ktoré presiahli 90-percentnú úspešnosť. V počte otestovaných vedú muži pred ženami, no čo sa týka dosiahnutého skóre, v súboji pohlaví by rovnako dobre obstáli obe kategórie. Najviac účastníkov zatiaľ pochádza zo Žilinského kraja, v úspešnosti vedie Prešovský kraj. 

Na Slovensku práve prebieha
Šancu otestovať sa má každý bez ohľadu na vek, či profesiu. IT Fitness test nájdete na www.itfitness.sk.

Hrajte o tablet!

Sledujte našu facebookovú stránku a môžete vyhrať.

Na Slovensku práve prebieha
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: FB)

 

Základné informácie

1.1 Organizátorom súťaže je spoločnosť Zoznam, s.r.o., so sídlom  Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, IČO: 36029076, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 24598/B (ďalej len „organizátor“).
1.2 Názov súťaže je „Facebook súťaž“ (ďalej aj ako  „súťaž“).
1.3 Súťaž sa koná v období od 12.6.2017 do 30.6.2017.

 

2. Súťažiaci

2.1 Súťažiacim sa stáva fyzická osoba s trvalým bydliskom alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá sa zapojí do súťaže na facebookovej stránke www.facebook.com/topky a v termíne od 12.6.2017 do 30.6.2017, odpovie cez komentár pod súťažným príspevkom a uvedie správnu odpoveď respektíve svojou odpoveďou splní podmienku zapojenia sa do súťaže.
2.2 Súťaže sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov.
2.3 Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora a im blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 
2.4 Vyhlásenie súťaže bude zverejnené na facebookovej stránke www.facebook.com/topky.

 

3. Pravidlá súťaže

3.1   Každý súťažiaci môže pridať pod súťažný príspevok aj viac komentárov, čím však nezvyšuje svoju šancu na získanie výhry. Každý súťažiaci bude do losovania výhercov zaradený iba raz, bez ohľadu na počet vložených komentárov.
3.2 Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže komentáre, ktoré:

  • zjavne nemajú nijakú súvislosť so súťažným príspevkom,
  • obsahujú vulgarizmy alebo iné slovné spojenia, ktoré sú v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,
  • obsahujú vyhrážanie a/alebo iné podobné slovné útoky vrátane klamlivých informácií o inej osobe,
  • podnecujú k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
  • propagujú návykové látky alebo zľahčujú následky ich užívania,
  • ohrozujú fyzický, psychický a/alebo morálny vývin maloletých,
  • navádzajú iné osoby na nemorálne konanie alebo na konanie, ktoré je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike,
  • sú v rozpore s týmito pravidlami a/alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike,
  • organizátor posúdi ako nevhodné na zverejnenie.

3.3 Výhercovia súťaže budú určení losovaním spomedzi všetkých súťažiacich zapojených do súťaže.
 

4. Vyhlásenie výhercov a odovzdávanie výhier

4.1 Výherca získa výhru, ktorá je predmetom súťaže. Táto výhra je stanovená v popise súťažného príspevku.
4.2 Organizátor bude žrebovať výhercu dňa 30.6.2017. Organizátor vyhlási výhercu v komentári pod súťažným príspevkom a súčasne ho kontaktuje prostredníctvom súkromnej správy. V prípade, že sa organizátorovi nepodarí do 3 dní od ukončenia súťaže výhercu kontaktovať, tento stráca nárok na výhru. Následne bude vyžrebovaný náhradník. Ak nebude možné kontaktovať ani tohto náhradníka do 24 hodín, tento stráca nárok na výhru a na jeho miesto nastupuje ďalší súťažiaci, pričom sa tento postup zachová primerane až do určenia výhercu.
4.3 Výherca nie je oprávnený postúpiť cenu inej osobe; tým však nie je obmedzené jeho oprávnenie výhru darovať potom, ako ju nadobudne.
4.4 Doručenie výhry sa bude realizovať prostredníctvom Slovenskej pošty resp. kuriérskej služby; usporiadateľ doručuje výhry výlučne na území SR.

 

5. Ostatné podmienky súťaže

5.1 Súťažiaci nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry finančné či akékoľvek iné plnenie a nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora, než sú uvedené v týchto pravidlách.
5.2 O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou organizátor. Organizátor si vyhradzuje právo bez náhrady súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celú dobu jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási organizátor na webovej stránke www.topky.sk kde sú k dispozícii platné a úplné pravidlá. Z technických dôvodov je organizátor oprávnený zmeniť spôsob určenia výhercov alebo zmeniť stanovené výhry za iné, rovnako hodnotné.
5.3 Organizátor je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť súťažiaceho zo súťaže alebo súťažiacemu neodovzdať výhru, a to v prípade porušenia pravidiel súťaže.

 

6. Vyhlásenie súťažiaceho a súhlas so

spracovaním osobných údajov

6.1 Účasťou v súťaži súťažiaci dobrovoľne udeľuje organizátorovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi poskytol počas trvania súťaže, ako aj v súvislosti s prípadným odovzdaním cien. Súťažiaci vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej aj ako „ zákon o ochrane osobných údajov“ ), a to najmä oprávnenia vyžadovať od organizátora informácie o spracúvaní osobných údajov, zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, vyžadovať potvrdenia o tom, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané, informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov ako aj právo odvolať svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, a to písomne na adrese organizátora.
6.2 Účasťou v súťaži súťažiaci súhlasí so zverejnením svojho mena a priezviska  na webových stránkach organizátora, na facebookovej fanpage, aj na tlačených propagačných materiáloch organizátora.  
6.3 Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže je účinné okamihom jeho doručenia organizátorovi  a má za následok vylúčenie súťažiaceho  zo súťaže.. Všetky povolenia podľa článku 6.1 a 6.3 udeľuje súťažiaci organizátorovi bez nároku na odmenu.

 

7. Platnosť pravidiel

7.1 Tieto pravidlá sú platné od 12.6.2017, tzn. odo dňa začiatku súťaže.

    V Bratislave, dňa  12.6. 2017  

 

 

Viac o téme: InformatikaIT Fitness testDigitálne zručnosti
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Celý program

Ďalšie zo Zoznamu