Spor o búraní PKO: Rozhodne sa koncom marca | Topky.sk

°C

Streda, 22. január 2020. Meniny má Zora, zajtra Miloš.

Spor o búraní PKO: Rozhodne sa koncom marca

Ilustračné foto
Ilustračné foto
07.03.2013 18:20

BRATISLAVA - Na pôde Okresného súdu Bratislava I. dnes pojednávali v spore spoločnosti Henbury Development, ktorá vlastní pozemky pod Parkom kultúry a oddychu (PKO), s Hlavným mestom Bratislava.


Rozsudok však zatiaľ nepadol, sudkyňa Okresného súdu Bratislava I. odročila pojednávanie na 25. marca, keď súd vyhlási rozsudok. Investor sa domáha potvrdenia platnosti právnych úkonov (Zmluvy o spolupráci a Preberacieho protokolu) a ich dodatkov, ktorými sa podľa žalobcu hlavné mesto zaviazalo zabezpečiť zbúranie PKO na náklady spoločnosti. Súd dnes posudzoval, či v zmysle práva bol potrebný súhlas bratislavského mestského zastupiteľstva k uzatvoreniu Zmluvy o spolupráci, ktorým sa mesto zaviazalo odstrániť stavby na predávaných pozemkoch.

Ak by bol potrebný, súd mal dnes rozhodovať o tom, či bol už udelený schválením uznesenia o predaji pozemkov pod PKO, ktoré poslanci odsúhlasili 30. júna 2005. Žalobca, teda spoločnosť Henbury Development, si myslí, že súhlas mestského zastupiteľstva v tejto veci potrebný nebol. Ak by však aj potrebný bol, bol už udelený v uznesení z júna 2005, ktorým bratislavskí poslanci schválili predaj pozemkov. Podľa žalobcu bývalí poslanci bratislavského zastupiteľstva schválili predaj pozemkov na realizáciu investičnej výstavy, ktorá predpokladá aj odstránenie budov na pozemku, ktoré patria mestu.

Opak si však myslí mesto Bratislava. Podľa právneho zástupcu mesta Ľubomíra Fogaša predmetom sporného uznesenia je iba kúpna zmluva o predaji pozemkov, v normatívnej časti uznesenia sa o budovách nehovorí. Vtedajší bratislavskí poslanci pri schvaľovaní predaja pozemkov pod PKO zaviazali vtedy primátora o budovách PKO rokovať s investorom. Právny zástupca mesta preto dnes navrhol, aby súd poslancov, ktorí uznesenie schvaľovali, vypočul. Mali vysvetliť, či o búraní budov reč bola alebo nebola. Tento návrh sudkyňa zamietla. Rovnako rozhodla aj o ďalšom návrhu právneho zástupcu mesta o predvolaní súčasného primátora Bratislavy Milana Ftáčnika.

O budúcnosti budov PKO bratislavský okresný súd už raz rozhodol. Začiatkom decembra 2011 dal za pravdu investorovi, spoločnosti Henbury Development, a potvrdil platnosť zmluvy o spolupráci aj dvoch dodatkov k nej. Proti tomuto rozhodnutiu sa však odvolal súčasný bratislavský primátor Milan Ftáčnik, ktorý namietal, že súd odňal samospráve právo konať pred súdom a nesprávne posúdil skutočnosti súvisiace s odstránením stavby PKO.

Mesto namietalo aj proti rozhodnutiu prvostupňového súdu neodročiť pojednávanie aj napriek žiadosti samosprávy, keďže bratislavský magistrát pri výbere právneho zástupcu musel dodržať zákon o verejnom obstarávaní. Námietkam mesta vlani v auguste vyhovel bratislavský krajský súd a svojím uznesením vrátil konanie v otázke búrania PKO späť na prvostupňový súd. Krajský súd vtedy skonštatoval, že odmietnutím odročiť pojednávanie bolo hlavnému mestu odopreté právo na spravodlivý proces a došlo k nerovnému postaveniu účastníkov konania.

Mesto sa už dlhodobo snaží vyriešiť spor mimosúdnou cestou, na prvom pojednávaní 10. novembra 2011 požiadalo o odročenie, ich strana sa dovtedy písomne nevyjadrila k žalobe. Mesto ponúkalo aj zámenu dotknutých pozemkov, s investorom ich chceli zameniť za pozemky pod Výskumným ústavom vodného hospodárstva (VÚVH), s tým, že budovy s najcennejšími technológiami vo VÚVH ostanú zachované. S tým však nesúhlasila spoločnosť, podľa nich bol návrh mimoriadne nevýhodný, preto ho nemohli akceptovať.

Podľa žaloby spoločnosť Henbury Development v apríli 2005 požiadala mesto o kúpu pozemkov na nábreží Dunaja. Informovala, že tam chce uskutočniť investičný projekt revitalizácie dunajského nábrežia Riverside City, ktorý podľa tejto spoločnosti predpokladal aj odstránenie stavieb vo vlastníctve mesta nachádzajúcich sa na týchto pozemkoch, vrátane budovy PKO. Mestské zastupiteľstvo v júni 2005 schválilo predaj pozemkov.

„Žalobca v žalobnom návrhu tvrdí, že muselo byť jasné, že keď mesto odsúhlasilo predaj pozemkov za účelom realizácie investičného zámeru, automaticky odsúhlasilo aj búranie stavieb na pozemkoch a mestské zastupiteľstvo v rámci realizácie tohto investičného projektu schválilo aj odstránenie budovy PKO,“ uviedla v minulosti sudkyňa. Stavby na pozemkoch neboli predmetom predaja.

Žalobca a mesto v júni 2006 uzatvorili zmluvu o spolupráci, v ktorej vzájomne upravujú svoje práva a povinnosti v súvislosti s odstránením na pozemkoch stojacich stavieb vo vlastníctve mesta. Mesto sa zaviazalo, že do šiestich mesiacov od podpísania tejto zmluvy podá na príslušný stavebný úrad žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavieb a umožní žalobcovi demolačné práce a odpojenie energií od stavieb.

Stavebné, resp. búracie povolenie bolo vydané, ale mesto podľa žalobcu nesplnilo zmluvné podmienky so zdôvodnením, že musí nájsť adekvátnu náhradu na organizovanie kultúrnych podujatí. Neskôr mesto dostalo výpoveď z nájmu pozemkov k 31. marcu 2009, záväzky si podľa žalobcu nesplnilo. Termín platnosti búracieho povolenia sa viackrát predlžoval. Obe strany uzavreli aj preberací protokol, že mesto odovzdá spoločnosti stavby na pozemku, ten sa menil dodatkami, aby sa v PKO mohli uskutočniť už naplánované akcie.


Nástroje k článkuZDROJ: SITA
FOTO: SITA

Nahlásiť chybu

Najčítanejšie články