Piatok, 7. máj 2021. Meniny má Monika, zajtra Ingrida.

Prezidentka podpísala novelu, ktorá umožňuje domáce vzdelávanie na druhom stupni ZŠ

Zuzana Čaputová
Zuzana Čaputová
Zdroj: Topky/Maarty
31.03.2021 15:49

BRATISLAVA - Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala novelu školského zákona, ktorá umožňuje individuálne vzdelávanie, teda vzdelávanie "doma", aj žiakom druhého stupňa základných škôl (ZŠ). V stredu o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.


"Cieľom predloženého návrhu zákona je vyriešenie doterajšieho stavu, v ktorom nie je umožnené individuálne vzdelávanie žiakov na druhom stupni základných škôl. V doterajšej právnej úprave štát umožňoval plniť povinnú školskú dochádzku formou individuálneho vzdelávania 'doma' iba v prípade žiakov prvého stupňa základných škôl," uviedli poslanci Národnej rady SR v dôvodovej správe k novele.

Z pedagogickej praxe podľa nich vyplýva, že individuálne vzdelávanie na druhom stupni je spôsobilé naplniť ciele Štátneho vzdelávacieho programu pre sekundárne vzdelávanie, rovnako ako na prvom stupni napĺňa ciele Štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie. Legislatíva má byť účinná od 1. septembra tohto roka.

Prezidentka dala zelenú zníženiu administratívy pri koncesionárskych poplatkoch

rezidentka SR Zuzana Čaputová dala zelenú znižovaniu administratívy pri koncesionárskych poplatkoch. V stredu podpísala novelu zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska. Vyplýva z nej, že firmy s malým počtom zamestnancov už nebudú musieť zháňať potvrdenia od Sociálnej poisťovne o vzniku alebo zániku povinnosti uhrádzať ich. Oslobodenie od úhrady nebudú musieť preukazovať vyberateľovi ani koncesionári, ktorí majú na to nárok. Postačí, ak mu to oznámia a vyberateľ si to overí s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Sociálnou poisťovňou.

Ak sa zmení počet zamestnancov rozhodujúci na určenie sadzby úhrady pre platiteľa, povinnosť platiť zmenenú sadzbu úhrady vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom došlo k zmene počtu zamestnancov, ak sa platí úhrada mesačne. Ak sa platí jednorazovo za dlhšie obdobie, povinnosť vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí obdobia, za ktoré sa platí jednorazovo.

Zmenou legislatívy sa spresní aj vedenie evidencie platiteľov vyberateľom úhrady. Má sa presnejšie definovať rozsah údajov, ktoré sa v evidencii vedú. Pre zefektívnenie správy úhrady sa upraví aj súčinnosť, ktorú jej vyberateľovi poskytujú príslušné štátne orgány, Sociálna poisťovňa, dodávatelia elektriny a prevádzkovatelia distribučnej sústavy. Pritom sa má preferovať elektronické poskytovanie dát.

Prezidentka odobrila zmeny v poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti

Zuzana Čaputová podpísala v stredu aj novelu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti (MS) SR, ktorou sa mení aj zákon o poskytovaní dotácií v rámci rezortu. Cieľom novelizácie je odstránenie nedostatkov, ktoré vzišli z aplikačnej praxe týkajúcej sa procesu poskytovania dotácií v pôsobnosti rezortu spravodlivosti. Novou legislatívou sa vypúšťajú kultúrne aktivity z účelov na pridelenie dotácie. A to v súvislosti s presadzovaním, podporou a ochranou ľudských práv a slobôd a predchádzaním všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

"V rezorte Ministerstva kultúry SR existuje dotačný program na podporu kultúry znevýhodnených skupín, do ktorého spadajú práve tieto aktivity," argumentoval rezort v dôvodovej správe. Funkcia člena komisie na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie má byť odmeňovaná. "Čestnosť funkcie je neudržateľná vzhľadom na to, že práca člena komisie si vyžaduje veľa voľného času členov a zasahuje aj do ich pracovného času," doplnilo MS. Novela tiež upravuje dôvody zaujatosti v prípade, keď je člen komisie vo vzťahu k žiadateľovi blízkou osobou. Nová legislatíva má byť účinná od 1. mája.


Nástroje k článku


ZDROJ: TASR

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články