°C

Utorok, 24. november 2020. Meniny má Emília, zajtra Katarína.

Obyvatelia Marianky sú zúfalí: VIDEO Rekonštrukcia ulice sa tiahne už 8 rokov, starosta viní developera

Cesta na Bystrickej ulici v Marianke
Cesta na Bystrickej ulici v Marianke
Zdroj: Topky/Maroš Sýkora
01.11.2020 00:01

MARIANKA – Obyvatelia pútnickej obce Marianka neďaleko Bratislavy sa stali rukojemníkmi. Celých osem rokov totiž čakajú na rekonštrukciu frekventovanej Bystrickej ulice, ktorá je v dezolátnom stave. Podľa našich zistení je kameňom úrazu developer, čo potvrdil aj samotný starosta obce.


Obyvatelia Marianky, obecní poslanci i starosta oprávnene upozorňujú na meškanie výstavby Bystrickej ulice, ktorá vo veľkej miere slúži aj nákladnej doprave.

Dôvodom meškania výstavby sú podľa našich informácií neopodstatnené námietky developerskej spoločnosti VMBB, s.r.o., ktorej Okresný stavebný úrad minulý rok nepotvrdil rozhodnutie stavebného úradu v Marianke o nezaradení VMBB za účastníka konania.

Za povšimnutie stojí, že za minulého vedenia obce sa VMMB voči rovnakému stavebnému povoleniu neodvolávala. Je teda otázne, či to nie je aj vďaka tomu, že došlo k predaju pozemkov spoločnostiam okolo bývalého starostu.

Terajší starosta Marianky Dušan Statelov zdedil stavebné povolenia, ktoré neboli v dokonalom stave, po minulých vedeniach, čo developer VMMB intenzívne využíva. Namietal napríklad aj proti stanovisku vodární (BVS).

Obyvatelia Marianky sú zúfalí:
Zdroj: Topky/Maroš Sýkora

V priebehu minulých mesiacov starosta Marianky zabezpečil na základe ústretovosti dvoch majiteľov pozemkov ich prevod do majetku obce. Tiež bol spracovaný geometrický plán, ktorým obec zriadila pre Západoslovenskú distribučnú (ZSDIS) vecné bremeno. Bez toho by ZSDIS projekt nerealizovala.

Hoci sú peniaze na rekonštrukciu vyčlenené a dodávateľ vysúťažený, developer si nenechá utiecť žiadnu príležitosť na podanie námietok – sú zverejnené na webe obce. Napríklad vlani na jeseň podal návrh na Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, kde žiadal na túto cestu spracovať EIA (vplyv stavby na životné prostredie), čo je časovo veľmi zdĺhavý proces. Starostovi trvalo do marca 2020, kým dosiahol rozhodnutie MŽP, že EIA na túto stavbu nie je potrebná.

Iba toto konanie pritom spôsobilo asi 9-mesačné oneskorenie, ktoré blokovalo vydanie stavebného rozhodnutia. K rekonštrukcii ulice tak nedošlo ani po ôsmich rokoch. „Je smutné, že obce nemajú po ruke zákonný nástroj, ako presadiť výstavbu verejnoprospešných stavieb, podobne ako je to pri diaľniciach,“ skonštatoval Statelov.

Obyvatelia Marianky sú zúfalí:
Zdroj: Topky/Maroš Sýkora

Starosta aktívne komunikuje s Okresným stavebným úradom, ktorý o osude námietok VMMB v súčasnosti rozhoduje. Do vysporiadania námietok VMMB je zapojená aj právnická kancelária, čo obec stojí peniaze. Okresný úrad sa na prosbu Statelova začal Bystrickej ulici veľmi urýchlene venovať. K rozhodnutiu o osude cesty má prísť už v krátkom čase.

Samotný Statelov na našu otázku, či je v prípade rekonštrukcie Bystrickej ulice kameňom úrazu developer VMBB, ktorý neustále namieta, odvetil jasne a zreteľne: „Áno, je to tak.“

VMBB reaguje

Stanislav Kušpál, konateľ spoločnosti VMBB, s.r.o., pre Topky.sk argumentuje, spoločnosť VMBB nie je stavebníkom stavby "Revitalizácia Bystrickej ulice", ale je vlastníkom inžinierskych sietí, uložených pod stavbou, teda je účastníkom konania. Túto skutočnosť podľa neho ale nerešpektoval stavebný úrad v Marianke, ktorý vlani v októbri vydal rozhodnutie, ktorým rozhodol, že spoločnosť VMBB, s.r.o. nie je účastníkom konania o zmene stavby pred dokončením. Predmetné rozhodnutie zrušil Okresný úrad Bratislava, ktorý 31. októbra vec vrátil prvostupňovému správnemu orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie.

20. novembra stavebný úrad v Marianke vydal oznámenie, na ktoré VMBB podala námietky. A 22. júla 2020 vydal stavebný úrad v Marianke rozhodnutie, voči ktorému spoločnosť VMBB podala odvolanie. „V odvolaní sme uviedli, že rozhodnutie v celom rozsahu považujeme za právne nesprávne a nezákonné a navrhujeme jeho zrušenie a odstránenie nezákonného stavu. Vyslovili sme názor, že stavebný úrad zapríčinil nezákonný stav v rámci správneho konania, ktoré navyše zrejme bez dôvodnosti a ozrejmenia neprimerane predlžoval,“ uviedol Kušpál. Doposiaľ rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky v danej veci, nám nebolo doručené,“ dodal konateľ VMBB.


Galéria

Cesta na Bystrickej ulici

Nástroje k článku


AUTOR: © Zoznam/Vo
VIDEO: Topky/Maroš Sýkora

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články