Odborný seminár Nová legislatíva v cestnej doprave | Topky.sk

Sobota, 21. júl 2018. Meniny má Daniel, zajtra Magdaléna.

Odborný seminár Nová legislatíva v cestnej doprave

MDPT SR
MDPT SR
27.11.2009 15:50

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky Vás 03. decembra 2009 pozýva na odborný seminár NOVÁ LEGISLATÍVA V CESTNEJ DOPRAVE konaného pod záštitou štátneho tajomíka Ing. Milana Mojša.


PRACOVNÉ PREDSEDNÍCTVO

Mgr. Jaroslav Ozimanič, riaditeľ odboru,

Štátny dopravný úrad, MDPT SR Bratislava

JUDr. Jozef Sovčík, Štátny dopravný úrad, MDPT SR Bratislava

Ing. Ľubomír MORAVČÍK, Štátny dopravný úrad, MDPT SR Bratislava

JUDr. Rudolf DURDÍK, odbor regulácie pozemných komunikácií MDPT SR

JUDr. Ladislav KOPÁL, odbor živnostenského podnikania MV SR Bratislava

JUDr. Milan Anjel, MV SR, PPZ - Bratislava

 

ORGANIZÁCIA A INFORMÁCIE

931 01 Šamorín, Cintorínska 2,

tel./fax: 00421 31 562 4500

ÚČASTNÍCKY POPLATOK SPOLU 49 €

priamo v hotovosti pri registrácii v deň seminára

PRIHLÁSENIE ÚČASTI NA SEMINÁR

Uzávierka záväzných prihlášok je dňa 25.11.2009.

 

Program seminára.

 

9.30 OTVORENIE SEMINÁRA

št. tajomník MDPT SR Mojš

9.45 Mgr. Jaroslav Ozimanič MDPT SR

riaditeľ štátneho dopravného úradu,

Podmienky podnikania v MCD

• Zákon NR SR č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov,

• Nariadenie EHS č.881/1992,

• Nariadenie EHS č.684/1992. 10.15 Ing. Ľubomír Moravčík, MDPT SR - ŠDÚ Podmienky prevádzky vozidiel v SR a ich povinné označovanie

• Zákon č.725/2004 Z.z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

• NV SR č.349/2009 Z.z. o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav,

• Vyhláška MDPT SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prevádzky vozidiel v premávky na PK.

11.00 Diskusia k prednáškam

11.15 JUDr. Ladislav Kopál, MV SR- odbor živnostenského podnikania

• Podmienky a postup záujemcov o využitie služieb tzv. jednotného kontaktného miesta pri získavaní oprávnenia na podnikanie v cestnej doprave v SR

• Zákon č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v planom znení,

• Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu

11.45 Diskusia k prednáške

12.00 Prestávka – občerstvenie, kávu

12.45 JUDr. Rudolf DURDÍK, MDPT SR – OPK

Elektronický výber mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií

• Zákon č.25/2007 Z.z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

• NV SR č. 350/2007 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzby mýta

13.15 Diskusia k prednáškam

13.30 Ing. Martin Miškovský, MDPT SR – ŠDÚ

Aktuálne problémy v povinnej základnej kvali�kácii a pravidelnom výcviku vodičov v cestnej nákladnej doprave

• Zákon č. 280/2006 Z.z. o povinnej základnej kvali�kácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov

14.00 JUDr. Milan Anjel, MV SR, PPZ - Bratislava

Zákon č.8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

14.30 Prezentácia sponzorov

15.00 Diskusia - Záver seminára

15.30 RECEPCIA


Nástroje k článkuZDROJ: PR článok
FOTO: bleskovky

Nahlásiť chybu

Najčítanejšie články