°C

Utorok, 26. január 2021. Meniny má Tamara, zajtra Bohuš.

Nečakaný verdikt v kauze Duckého zmeniek: Tridsať miliónov je na ceste k neznámemu podnikateľovi

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: TASR
23.11.2018 11:00

BRATISLAVA - Najvyšší súd SR dnes vo veci tzv. Duckého zmeniek rozhodol v súdnom spore so spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) v prospech cyperskej schránkovej spoločnosti STRODEN MANAGEMENT LIMITED, ktorú zastupuje advokát JUDr. Robert Lenčéš. Slovenská republika tak môže prísť o 30 miliónov eur.


Informovala o tom spoločnosť SPP v tlačovej správe. Slovenská republika tak môže prísť o 30 miliónov eur. SPP považuje rozhodnutie Najvyššieho súdu SR za nezákonné a nespravodlivé. Spoločnosť zároveň podnikne všetky kroky na zvrátenie nepriaznivého rozhodnutia a na ochranu svojich záujmov.

Najvyšší súd SR podľa SPP priznal pochybný nárok schránkovej spoločnosti so sídlom na Cypre a navyše rozhodol v rozpore so svojimi predchádzajúcimi rozhodnutiami. Nerešpektoval ani výsledky trestného konania, ktoré sa viedlo v súvislosti s týmito zmenkami a konštatovalo ich nezákonné vystavenie.

Ján Ducký (v strede)
Zdroj: TASR - Pavol Funtál

Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR vo veci prišlo podľa plynárov v čase, keď právny zástupca spoločnosti SPP krátko pred verejným vyhlásením rozsudku zistil podozrenie z nezákonnej manipulácie so súdnym spisom a z tohto dôvodu aj vykonal príslušné právne kroky vrátane podania trestného oznámenia na Generálnu prokuratúru SR.

SPP považuje tzv. Duckého zmenky za podvodne vydané a ako také za neplatné. Súdy vo všetkých doteraz ukončených sporoch týkajúcich sa tzv. Duckého zmeniek právoplatne rozhodli v prospech SPP. Spoločnosť tak doteraz nebola zaviazaná preplatiť hodnotu ani jednej zo zmeniek.

Najvyšší súd konal ako odvolací

V predmetnej veci Najvyšší súd Slovenskej republiky konal ako súd odvolací, viazaný už vysloveným názorom najvyššieho súdu ako dovolacieho súdu. Rešpektoval právny názor, ktorým bol viazaný a svojím rozhodnutím potvrdil rozhodnutie súdu prvej inštancie, ktorým bol zmenkový platobný rozkaz ponechaný v platnosti.

"Nevybočil tak zo svojej predchádzajúcej rozhodovacej praxe. Deň pred vyhlásením rozhodnutia bol konajúcemu senátu oznámený vstup prokurátora Generálnej prokuratúry do konania s odôvodnením, že právny zástupca žalovaného má podozrenie z neoprávnenej manipulácie so spisom," informovala Alexandra Važanová, hovorkyňa Najvyššieho súdu SR.

Konajúci senát spis skontroloval, žiadnu manipuláciu nezistil a z procesného hľadiska nepochybil, keď vo veci ďalej konal. Prokurátorovi Generálnej prokuratúry bolo pred vyhlásením rozhodnutia umožnené do spisu nahliadnuť v časti, ktorá mala byť podľa žalovaného manipulovaná, pričom tento skonštatoval, že spis nevykazuje na prvý pohľad známky manipulácie a odvolanie založené v spise je riadne žurnalizované a je totožné s fotokópiou odvolania, ktoré bolo zaslané GP.

"Konajúci senát nevzhliadol žiaden zákonný dôvod na to, aby mohol riadne vytýčený termín odročiť, keďže boli splnené všetky procesné podmienky potrebné pre rozhodnutie vo veci. Vzhľadom na to, že ide o živú vec konajúci senát sa k nej nemôže vyjadrovať. Rozhodnutie bude riadne a podrobne odôvodnené v písomnom vyhotovení v zákonnej 30 dňovej lehote. bolo dané stranám pri vyhlásení rozhodnutia Dňa 20.11. 2018 napadla NS SR v predmetnej veci sťažnosť právneho zástupcu žalovaného. Predsedníčka NS SR Daniela Švecová si vyžiada spisový materiál a vykoná šetrenie o skutočnostiach uvádzaných v sťažnosti," dodala Važanová.


Galéria

Ilustračné foto Ján Ducký (v strede)

Nástroje k článku


ZDROJ: TASR

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články